(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 107 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 107 z přítomných 168 pro 87, proti 48. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Josef Uhlík: 53. A52 - výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Návrh definuje objektivní lhůtu pro podání návrhu, a to tak, že soudní přezkum opatření obecné povahy je možno užít pouze do jednoho roku bez výjimky. Stanovisko doporučující. (Ministryně souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 108 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 108 z přítomných 168 pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Uhlík: 54. krok. Týká se zákona o správních poplatcích. A53 až A54. Pardon, u předchozího kroku je nehlasovatelné C48, totožné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vaše stanovisko, pane zpravodaji?

 

Poslanec Josef Uhlík: Pardon, teď se vrátím zpátky. A53, A54 upravuje výši správních poplatků za vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení pro stavbu vinného sklepa. Doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 109 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 109 z přítomných 168 pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Josef Uhlík: Přistupujeme ke změnám zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

55. hlasování - L2 kolegy Kudely. Zahrnuje do zákona vodní infrastrukturu sloužící ke zmírnění následků sucha nebo k jiným účelům podle vodního zákona a ve veřejném zájmu. Doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 110 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 110 z přítomných 168 pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Josef Uhlík: 56. krok - R11 kolegy Oklešťka. Rozšiřuje § 1 zákona o stavby dráhy celostátní nebo stavby s nimi související. Doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 111 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 111 z přítomných 168 pro 150, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Josef Uhlík: 57. krok - pozměňovací návrh pod písmenem N kolegy Novotného. Nemění význam stávajících úprav, ale pouze odstraňuje právní nejistotu spočívající ve výkladu slovního spojení. Doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 112 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 112 z přítomných 168 pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Josef Uhlík: A55 - výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Stanovuje nutný soulad energetické infrastruktury s platnou politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje. Doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 113 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 168 pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Josef Uhlík: R12 kolegyně Oklešťka. Pokud se řízení vztahuje na zákon o urychlení výstavby, je příslušný úřad povinen účastníky řízení o této skutečnosti informovat. Doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 114 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 168 pro 151 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Josef Uhlík: Pokud přijato, nehlasovat o A56, neboli C4, C9. Je nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Krok 60 vynecháváme, protože je nehlasovatelný. Krok 61.

 

Poslanec Josef Uhlík: A57, A58 - výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pozměňovací návrh ponechává stavebnímu úřadu pravomoc spojit územní a stavební řízení u staveb dopravní a energetické infrastruktury a dále doplňuje procesní předpisy pro urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 115 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 115 z přítomných 168 pro 152, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Josef Uhlík: Nehlasovatelným se stává C50 a C51. Další pozměňovací návrh R13 kolegy Oklešťka - změna pověřuje krajský úřad k vedení řízení o vyvlastnění. Je to bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 116 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 116 z přítomných 168 pro 74, proti 20. Návrh nebyl přijat. Zásadní nesouhlas paní ministryně byl úspěšný. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Josef Uhlík: H1 kolegy Snopka. Stanovuje možnost stavby energetické infrastruktury umístit a povolit ve společném územním a stavebním řízení a posuzování vlivu na životní prostředí. Doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 117 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 168 pro 134, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Josef Uhlík: R14 kolegy Oklešťka. Mění postup při výstavbě dopravní a energetické infrastruktury převážně úpravou vztahů mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným zavedením nového institutu předběžné držby. Stanovisko je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zcela zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 118 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 168 pro 71 poslanec, proti 20. Opět byla paní ministryně úspěšná. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP