(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní ministryně už nebude reagovat. V tom případě poprosím pana poslance - nebo bude... Bude.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Samozřejmě, vláda se k tomu postaví správně.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: (Se smíchem.) Dobře, děkuji. Takže pan poslanec Petr Bendl nám přednese svoji interpelaci na nepřítomného ministra financí Andreje Babiše. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo vlády, pane ministře financí, na začátku volebního období jste velmi kriticky mluvil o tom, že stát vlastní řadu nemovitostí, které neefektivně využívá, že je zde řada státních úřadů, které si zbytečně pronajímají některé prostory a mohly by případně existovat v prostorech, které státu patří, a dochází tak k neefektivnímu využití nemovitostí ve vlastnictví státu.

Chtěl bych se zeptat, zda se od té doby, už to bude možná tři roky, tedy něco stalo v této záležitosti. Zda existuje nějaká analýza, případně co jste v této oblasti prosadili nebo udělali. A zároveň bych se chtěl zeptat, jak se tato analýza, případně tento zájem efektivity využívání nemovitostí setkává s tím, že Generální ředitelství Lesů ČR rozhodlo o výstavbě nového centra zhruba pro 200 úředníků za půl miliardy korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Odpověď na tuto interpelaci vám bude zaslána písemně ve lhůtě 30 dnů.

Jako další byl vylosován a vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka se svojí interpelací na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Připraví se paní poslankyně Pavla Golasowská.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já se chci zeptat na účetní uzávěrku FN Královské Vinohrady, protože dosud nebyla zveřejněna uzávěrka za rok 2015 na webových stránkách nemocnice. A protože je mi známo, že v této nemocnici probíhal forenzní audit v roce 2015, tak bych chtěl požádat o zapůjčení tohoto auditu a o sdělení nějakých závažných informací z tohoto auditu, pokud jsou vám ty výsledky známy.

Pokud je mi známo, tak finanční plán na rok 2015 byl minus 244 mil. korun, ale tento nebyl Ministerstvem zdravotnictví přijat. Jak tedy dopadl konkrétní hospodářský výsledek nemocnice a jestli jste přijali nějaká opatření na základě toho forenzního auditu. Chtěl bych se také zeptat, jestli považujete za správné, že nemocnice k zadávání veřejných zakázek používá externí společnosti. V minulosti to byla firma CBG-Consult, v současné době je to firma Bohemia Belle a. s. Jestli jsou s tím nějaké zkušenosti a jestli si myslíte, že tak je to správně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. A slovo má pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Vážený pane předsedající, dámy a pánové, faktem je, že byl proveden audit, ale ne forenzní. Byl tam proveden procesní audit. Takže trošku něco jiného, než je forenzní audit. A na základě těch výsledků v roce 2016 byla provedena veřejnosprávní kontrola Ministerstva zdravotnictví a ta vyústila k přijetí nějakých nápravných opatření. Již plně je sledována, a kterou tu zprávu můžeme připravit. (?)

Já jsem tedy informován, že účetní závěrka FN KV byla standardním způsobem zveřejněna prostřednictvím informačního systému státní pokladny a že je veřejně dostupná a byla auditována společností Alter Audit. Takže teď možná jsme v nějakém rozporu a musíme si to asi trošku vyjasnit, protože by měla být, v podstatě k nějakému 20. dubnu už by měla být účetní uzávěrka i za rok 2016, předpokládám. Takže pokud se ptáte na rok 2015, tak už by tam opravdu měla být, a předpokládám, že tam je.

Pokud se týká těch prožluklých veřejných zakázek, tak sám jsem byl překvapen, že Vinohrady to ještě dělají přes externí firmy. Mluvil jsem o tom s panem ředitelem a velmi jsem mu doporučil, aby dramatickým způsobem posílil oddělení veřejných zakázek, protože jsou k tomu i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, že si to má nemocnice dělat vlastními silami. Takže předpokládám - a ještě se o tom budu bavit, protože příští a přespříští týden mám svolány ředitele přímo řízených organizací. Já se na tohle budu ptát.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pane ministře, děkuji. Ptám se, jestli má pan poslanec zájem o doplňující otázku. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Možná jsem našel tu uzávěrku na stránkách nemocnice. Ale tak pokud není na stránkách nemocnice, tak možná bude někde jinde. Pokusím se ji dohledat. V každém případě bych chtěl požádat o výsledky toho auditu, protože si myslím, že v té nemocnici byly velké problémy ještě za pana ředitele Zemana, které potom vyústily ve zkreslování hospodářského výsledku převodu prostředků z investic na krytí provozního výsledku.

A chtěl bych se právě zeptat, jak ten forenzní audit, který zadávalo, nevím, jestli to bylo Ministerstvo zdravotnictví, nebo nemocnice, jestli nálezy přispěly k tomu, že nemocnice už hospodaří standardně a že ty největší problémy, které ten audit nalezl, jsou odstraněny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Pan ministr už nebude reagovat doplňující odpovědí.

Další přednese svou interpelaci paní poslankyně Pavla Golasowská. Připraví se pan poslanec Simeon Karamazov. Paní poslankyně, máte slovo, předneste svoji interpelaci na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, setkávám se s připomínkami z řad veřejnosti ke službám koronera, přesně k dlouhé čekací době, než koroner dojede k ohledání zemřelého. Musím říct, že já sama jsem kontaktovala koronera, když mi letos v lednu zemřel otec, a čekací doba na něj byla pouze hodinu a čtvrt. Nicméně dle sdělení zaměstnanců pohřební služby v Moravskoslezském kraji jsou případy, kdy tato čekací doba dosahuje šesti i více hodin. Pro mnoho rodinných příslušníků nebo těch, kdo tráví v přítomnosti zemřelého takto dlouhý čas, je tato situace stresující a neúnosná nejen z hlediska psychické zátěže, ale také z pohledu hygieny zejména, pokud se toto děje v letních horkých měsících.

Proto mám na vás, pane ministře, dotaz, jak jsou nyní pokryty služby koronera na celém území republiky a jaká opatření a v jakém horizontu připravujete, aby tyto služby byly pro pozůstalé i zemřelého časově komfortní. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. A slovo má pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Vážený pane předsedající, paní poslankyně, tohle je opravdu velmi, velmi citlivé téma. Je pravdou, že postup při úmrtí osoby nebo při nálezu těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení upravuje zákon 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Výrazem koroner se označuje poskytovatel nebo lékař, který zajišťuje prohlídku těl osob zemřelých mimo zdravotnické zařízení a se kterým kraj za tímto účelem uzavřel příslušnou smlouvu, což je důležité, protože zajištění časové a místní dostupnosti služeb koronera není v nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, explicitně upraveno.

Kraj odpovídá za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých, a tedy i za zajištění adekvátní časové a místní dostupnosti služeb koronera. Čili řešení případných stížností a nedostatečné zajištění časové a místní dostupnosti je bohužel v této chvíli v kompetenci kraje a je třeba se obrátit na kraj. Obecně lze říci, že pitva a věci, které jsou s tím spojeny, jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Ale pokud váš dotaz zněl na zajištění těch služeb koronera, tak v podstatě on je velmi často organizován v rámci zdravotnické záchranné služby příslušného kraje. A v tom případě je důležité se tedy obrátit přímo na zřizovatele, což většinou bývá kraj, v Praze hlavní město Praha, a tento dotaz vznést na ně.

Osobě mám podobnou zkušenost jako vy. Když mi zemřel otec, tak jsem podobným způsobem čekal také asi tři nebo čtyři hodiny. Takže vím, že to je problém. Není jednoduché na tato místa vůbec sehnat lékaře. Je to práce velmi neradostná a nevděčná. Navíc někdy tedy v dost otřesných podmínkách. Ale říkám, je to otázka, je to otázka tedy domluvit se s krajem, protože upřímně řečeno, ona je to spíš otázka finanční, protože říkám, není jednoduché vůbec sehnat lékaře, kteří tohle dělají.

Zatím se ani neuvažuje, pokud by takový dotaz zazněl, jestli se nějakým způsobem ta časová dostupnost upraví nebo neupraví. Zatím to mohu brát jako podnět, abychom se v případné novelizaci vyhlášky o časové a věcné dostupnosti nad tím zamysleli. Ale říkám znovu, problém bude v tom, že budeme zasahovat do kompetence někoho jiného, tedy kraje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP