(13.10 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení. Nejprve vás ale všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přednáším návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), podle sněmovního tisku 699, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 97, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 80, proti 46. Návrh nebyl přijat. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Je tady kontrola hlasování. (Rozruch v sále.) Pan předseda Sklenák se hlásí. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Hlasoval jsem v tomto posledním hlasování ano, a na záznamu mám zdržel se. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o námitce pana předsedy Sklenáka. Kdo je pro přijetí námitky, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 98, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 151, proti 4. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu zákona jako celku. Já s dovolením, pokud se nebudete zlobit, nebudu přednášet celé usnesení, o kterém budeme hlasovat. Hlasujeme o návrhu zákona jako celku znovu po podání námitky pana předsedy Sklenáka.

 

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 99, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 80, proti 47. Návrh byl přijat.

 

Pokud není žádná námitka proti hlasování ani kontrola hlasování, konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

Připomínám, že za pět minut se sejde organizační výbor. Prosím jeho členy a přeji vám dobrou chuť k obědu. Přerušuji jednání Sněmovny do 14.30.

 

(Jednání přerušeno ve 13.14 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP