Úterý 14. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

40.
Vládní návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění
pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
/sněmovní tisk 991/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede i v tomto případě paní ministryně Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji, vážený pane místopředsedo. Poslankyně a poslanci, cílem této novely je opět implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 214/104 ze dne 26. listopadu 2014, o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a EU o hospodářské soutěži. Návrh novely zpracoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti.

Cílem novely je především jednotně stanovit pravidla nezbytná k zajištění toho, aby subjekty, kterým byla způsobena škoda v důsledku porušení soutěžních pravidel, mohly účinněji než dosud uplatňovat své soukromoprávní škodní nároky žalobami v občanském soudním řízení.

Chtěla bych také dodat, že nejsou navrhovány žádné změny nad rámec směrnice. A jak už tady bylo řečeno, navrhujeme, aby podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení. Důvodem pro tento postup je co nejrychlejší provedení transpozice příslušné směrnice, jejíž transpoziční lhůta již uplynula. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jménem dvou poslaneckých klubů TOP 09 a ODS dávám veto na projednávání tohoto bodu v režimu § 90 jednacího řádu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Michal Kučera. (Není přítomen.) Pan poslanec Michal Kučera se omlouvá, v tom případě budeme muset odhlasovat nového zpravodaje pro prvé čtení. Požádám vás o chvíli strpení. (Po chvíli.) Navrhuji změnu zpravodaje pro prvé čtení a navrhuji, aby se jím stal pan poslanec Urban. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zpravodaje v rámci prvého čtení, musíme tuto změnu odhlasovat. Já přivolám kolegy a kolegyně z předsálí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí se změnou zpravodaje pro prvé čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 248, přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti nikdo. Konstatuji, že jsme vyslovili souhlas se změnou zpravodaje pro prvé čtení.

 

Požádám pana poslance Urbana, aby se ujal slova. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Já myslím, že paní předkladatelka tady uvedla vládní návrh zákona, tak jak je třeba, i v podrobné rovině, a diskusi na různá témata bych nechal na garanční výbor. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Řádně přihlášený pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Paní ministryně, páni ministři, pane předsedající, v podstatě je dobře, že se tento materiál dostane dál do projednávání. Teď se bohužel musím zaměřit na formální stránku této materie a při studování zákona jsem narazil na několikeré gramatické chyby, takže jsem rád, že se tento materiál bude dál projednávat. Nicméně chápu jeho potřebu k projednání. Takže doporučuji posunout do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já na rozdíl od pana poslance Kudely dávám procedurální návrh, abychom přerušili tento bod do příští schůze.

Důvod: My jsme tady říkali, že to má významné zahraničněpolitické konsekvence. Ministr zahraničí tady není přítomen. Za další, je to materiál, který předkládá ministr průmyslu a obchodu. Ministr průmyslu a obchodu není a zastupující v současné době ministr průmyslu a obchodu Bohuslav Sobotka je prostě nepřítomen. Takže dávám procedurální návrh, aby se to přerušilo do dubnové schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že jste přednesl procedurální návrh, tak o něm dám hlasovat bez rozpravy. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Zopakuji návrh, který zde zazněl. Jedná se o procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen do příští schůze jednání Poslanecké sněmovny.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 249. Přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 56. Tento návrh byl zamítnut.

 

Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Já se táži, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Vzhledem k tomu... Pan poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Paní ministryně zde sdělila důvody, které vedly vládu, že navrhla projednávání podle § 90. Bylo vzneseno veto. Takže já v reakci na tento krok navrhuji, abychom zkrátili lhůtu na dvacet dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Na dvacet dnů je možné pouze se souhlasem předkládajícího. Takže já se táži paní ministryně, zda souhlasí. Souhlasí. Dobře.

Faktická poznámka pana poslance Adamce. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Mně to tady fakt připadá dneska jak ve špatném filmu. Máme tady tři ministry. Bereme tady odborné návrhy zákonů. Prakticky se nedovíme nic, co jim ti kolegové napsali. To znamená, oni o tom vědí stejně tolik jako většina z nás. A já opravdu nevím, jestli takhle má ta práce ve Sněmovně vypadat.

Já tedy protestuji a myslím si, že kdybych mohl, tak bych dal nějaký procedurální návrh, a neudělám to. Ale opravdu zvažme, jestli takhle chceme pracovat a dělat tady takovou komedii před našimi občany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Prosím.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Opravdu musím říct, že prostě neměli jsme tady zpravodaje a nemáme tady tři ministry. Já nevím, když se podíváte na to zkrácení na dvacet dnů, jak by to hospodářský výbor vůbec stihl seriózně projednat. Ten to asi dostane jako garanční výbor. Já pro zkrácení až na dvacet dnů bych tedy nehoroval, protože podle mého názoru se to seriózně stihnout nedá. Já chápu urgentnost té věci, ale přeci jenom je to zákon o něčem a má dopad i do zahraničí. To projednávání bychom neměli opravdu nějakým způsobem brát takovým kvapíkem. Takže mně se úplně ten návrh na to zkrácení až na dvacet dnů nelíbí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já jsem evidoval dvě přednostní práva. Nejprve pan zpravodaj, poté pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Tak. Abychom si ujasnili některé věci. To je návrh transpozice evropské směrnice, kterou zpracoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže, a ten návrh posiluje - posiluje - možnosti privátních subjektů soukromoprávních uplatňovat náhradu škody, pokud ta škoda byla způsobena českým státem, na základě pravidel EU, která jsou popsány v té směrnici. Tak nevím, proč tady z nějakým procedurálních důvodů chcete poškodit soukromoprávní subjekty v České republice. To opravdu nevím. Je to v jejich prospěch.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já tedy nevím, ale je to první čtení. My vždycky čekáme, s čím přijdete. Tady vůbec nebylo vysvětleno, o čem vlastně ten předklad je. A nezlobte se na mě... Pak chci vědět od paní předkladatelky, jak dlouho prostě máme transponovat tu záležitost. Jak dlouho o tom vláda ví. A já si dokážu představit zkrácení na třicet dnů.

Vždyť to přeci do léta ještě projednáme. Proč najednou ten spěch? Vaše ministerstva nefungují. Vaše ministerstva nefungují a pak my tady máme něco honit v naprostém chaosu, spěchu. Nezlobte se na mě. Nemluvě o tom, že my vždycky se musíme dívat, nebo měli bychom se dívat - protože teď nevládne řada ministrů, teď vládnou úředníci v tomto období. A podle toho to také vypadá. Vy nejste schopni jim dát ani politické zadání a věcné zadání, co mají ti úředníci dělat. Podívejte se, v jakém stavu jsou telekomunikace.

To znamená, že já nemám námitek proti tomu, aby se to zkrátilo na třicet dnů. Ale pokud se týká dvaceti dnů, jestli na tom budete trvat, tak zvážím společně s klubem ODS veto na těch dvacet dnů v souladu s jednacím řádem. Ale než to udělám, tak bych skutečně chtěl, abyste dali na stůl fakta, data, jak dlouho o tom vláda věděla. Tak v případě, že ne, pojďte se domluvit bez toho kraválu na třiceti dnech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. To znamená, škrtám si zkrácení lhůty na dvacet dnů z důvodu veta.

Všechny vás eviduji, ale postupně. Nejprve faktická poznámka pana poslance Pilného. Poté faktická poznámka pana poslance Sklenáka, to je přednostní právo pana zpravodaje. Prosím.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. My jsme teď s panem předsedou poslaneckého klubu zkontrolovali kalendář a myslím, že návrh na třicet dnů je rozumný, a určitě se k němu připojuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Sklenák s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, je to tak, potvrzuji. A jenom abychom tedy dodrželi formálně správný postup. On pan kolega Laudát řekl, že možná zváží veto. Myslím si, že takhle se nedá říct, že bylo podáno. Takže já stahuji svůj návrh na dvacet dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Poté pan poslanec Laudát v pořadí, tak jak jste se přihlásili. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Já myslím, že je rozumné přihlásit se k těm třiceti dnům. Takže to navrhuji místo těch dvaceti. A bude příležitost prodiskutovat ty detaily případně na výboru. Předpokládám, že to nebude nic složitého. Opravdu jde o to sladit české právo s evropským podle té směrnice v případě žaloby soukromoprávních subjektů, pokud mají pocit, že jim vznikla škoda díky rozhodování úřadu v České republice. Čili z tohoto pohledu myslím, je to správné.

Snad znovu zopakuji, že ten návrh transpozice té směrnice připravil Úřad na ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji váš návrh na zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.

Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, já už jsem do toho materiálu koukal. Víte, kdy byla limitní lhůta pro povinnou transpozici v téhle záležitosti? 27. prosince 2016. Já se vás ptám, co jste ty roky předtím dělali. A takhle to je se vším. Mě by zajímalo - on tady bohužel pan premiér není - víte, kolik transpozic lítá? Sami se zamyslete, je to věc koalice, nikoliv opozice. Já jsem dokonce byl pro to, aby se všemožně Ministerstvu dopravy pomohlo. Vzpomeňte si na zákon o civilním letectví, jaký tělocvik tady probíráte. Nedej bože, aby v téhle zemi se stala dopravní nehoda. Byť lítáme podle IATA nebo mezinárodních předpisů, tak už před více než rokem byl limit pro povinnou transpozici. Nezlobte se na mě, vy děláte z evropského a českého práva trhací kalendář.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se paní ministryně a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 250. Přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro návrh 108, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru případně výborům. Žádný návrh nevidím. V tom případě dám ještě hlasovat o zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 251. Přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro návrh 92, proti 2. Konstatuji, že lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů.

 

Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu. Předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Budeme pokračovat. Ještě předtím, než zahájím další bod, hlásí se pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, já bych tady požádal ne uložit, ne, ale požádal výbor pro evropské záležitosti, aby požádal a zabýval se tím, aby někdo zjistil, kolik už je propadlých transpozic po limitní lhůtě pro transpozici evropských směrnic a v kterých oblastech. Myslím si, že to o těch ministerstvech a o tom, jak tam příslušné odbory, ti úředníci fungují - protože často ministři možná ani nedohlédnou, co všechno se na ně valí. Docela by bylo zajímavé to zjistit, pro které resorty jaké to je.

A nezlobte se na mě, vy musíte ta ministerstva už začít řídit. Jste tam skoro více než tři roky, už byste se to mohli naučit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ale pane poslanče, jestli chcete jako bod, tak asi zítra ráno, že bychom zařadili speciální bod v této věci a nechali si to vysvětlit. Teď procedurálně nevím, co jiného bych s tou vaší výzvou dělal.

 

Budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP