(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Františku Adámkovi. Nyní pan poslanec Jiří Petrů. A požádám službu - já jsem omylem umazal z přihlášených do rozpravy pana poslance Daniela Korteho, aby mi ho tam vrátili. Udělal jsem to nerad. Nerad bych mu sebral pořadí.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já opět k panu kolegovi poslanci Chalupovi. Na začátku svého vystoupení řekl já, já jsem se zasadil, chtěl jsem, aby byla vyšetřovací komise k této věci. Koncem svého vystoupení řekl: žádná vyšetřovací komise nemůže nic zjistit. No mně už to hlava nebere. Prostě ta rozpolcenost, pane kolego... Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan ministr Chvojka se hlásí s faktickou poznámkou. Děkuji tentokrát za dodržování času od všech dalších. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji, pane místopředsedo. Já vám řeknu jedno hluboké tajemství. Prostřednictvím vás, pane místopředsedo, já si o panu Bobovi Chalupovi, jak se mu říká, myslím, že je velmi chytrý člověk. Mrzí mě jedna věc. Myslím, že už na kandidátce hnutí ANO nebude, že už ho tady neuvidíme, ale počkejme do příštích voleb. (Veselost v sále.) Ale mrzí mě jedna věc z jeho projevu. On použil spoustu argumentačních faulů. Asi ten v zásadě argumentační faul je: Ono se něco říkalo, náš koncernový tisk to psal, ono se to neprokázalo, ale to neznamená, že se to nestalo. To se přece mohlo stát, když se to neprokázalo, ne? To je, jako kdybych já slyšel v kuloárech Sněmovny, že jste obtěžoval nezletilého psíka, teď by se neprokázalo, že vy jste ho obtěžoval, prokázalo by se, že nepoznáte ani rozdíl mezi psem a kočkou, ale prostě budeme pořád říkat: ono se to sice neprokázalo, ale něco na tom bude, Bob Chalupa nejspíš obtěžoval nezletilého psíka. Prostě se něco neprokázalo, tak to prostě není. A tahleta neférová argumentace, že se něco možná stalo, něco se povídalo, ale neprokázalo se to, ale tak se to asi mohlo stát, to je nesmyslné. To je argumentační faul, který nemůžete používat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Chvojkovi za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Chalupy, připraví se pan kolega Seďa, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Někteří možná špatně poslouchali, tak já znovu: Já jsem nenavrhoval svolání komise, já jsem navrhoval svolání výboru pro bezpečnost. Byl jsem první, který to tady navrhl. Takže to je k tomu.

Paní kolegyně hlasovala v komisi pro Vojenské zpravodajství pro závěrečné vysvětlení pana ministra. Nevím, proč se to tady teď otevírá, protože vy jste s tím nakonec souhlasila. Já jsem nic nebojkotoval, to se v té komisi projednalo. A vy to dobře víte. A souhlasila jste s tím, jakým způsobem argumentoval šéf Vojenského zpravodajství a pan ministr. Sice to trvalo déle, ale nakonec jste pro to zvedla ruku. Navíc jsem poslanec, nejsem ani člen vlády, jsem poslanec občanů České republiky, mluvím sám za sebe, ne za plk. Šlachtu, mluvím sám za sebe.

Zprávu jsem odhlasoval a znovu to říkám, ani jedno slovo neberu zpět, podepsal jsem to a já jsem ji nezpochybnil. Já jenom říkám, že tady se stalo během 14 dnů nebo tří týdnů velmi zajímavých náhod a proběhla reorganizace, která se plánovala od roku 1993, před krajskými volbami, byl zničen ÚOOZ a zmizel plk. Šlachta. To je všechno, co říkám. A občané si to přeberou sami. Už nemám co dodat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chalupovi. Nyní pan poslanec Antonín Seďa, připraví se pan poslanec Fichtner.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Jen několik poznámek k vystoupení kolegy Chalupy.

Už to tady padlo - porušení koaliční smlouvy, čili programového prohlášení vlády, pokud k tomu došlo, mají řešit koaliční strany, a nikoliv vyšetřovací komise.

Za druhé - zpochybňování zprávy vyšetřovací komise je podle mne ostudné.

Třetí poznámka - prosím, nepleťte a nepleťme si kompetence exekutivy a zákonodárného sboru. Možná že by bylo vhodné si nastudovat Ústavu České republiky a jednací řád Poslanecké sněmovny.

Za další - vaše medializace a politizace věcného problému byla ostudná, věrolomná a zištná.

Za další - prosím, neohánějte se mandátem občanů, vy jste touto kauzou občany oklamali. Tím jste jim ublížili, ale ublížili jste zejména důvěryhodnosti orgánů činných v trestním řízení. A to mě mrzí nejvíc.

A závěrem mohu ujistit kolegu Chalupu vaším prostřednictvím, pane předsedající, že já mám zameteno před vlastním prahem a na rozdíl od vás, kolegové z ANO 2011, mám v této kauze svědomí čisté. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Nyní pan poslanec Matěj Fichtner a připraví se paní kolegyně Černochová k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se vrátil k tomu, co zde říkala paní poslankyně Černochová. Ta poukazovala na to, že pan poslanec Chalupa zřejmě si ten svůj projev nestihl napsat za hodinu, protože byl obsáhlý, ano, předpokládám, že mu to trvalo déle než hodinu. Ale chtěl bych poukázat na to, abychom si všimli, jak jsou na tuto diskusi připraveni ti poslanci z různých stran. Pan poslanec Chalupa si samozřejmě ten projev připravoval dlouho, určitě. Ale také proč? No pochopitelně, protože přístup k tomu, o čem bude hovořit, měl dlouho. On byl členem té vyšetřovací komise a bylo tam předloženo nějaké to závěrečné usnesení, závěrečná zpráva, takže on na to mohl zareagovat s předstihem, což není nic nenormálního. Prostě si doma sedl k počítači, začal si psát projev, to je naprosto normální.

Co je ovšem zarážející, že stejně tak jsou připraveni někteří poslanci z ČSSD, kteří vůbec ani členy té vyšetřovací komise nebyli. Mají tady dokonce vytištěny nějaké rekvizity, které zde vytahují atd. Já nemám nic, protože já jsem se o té zprávě, o tom konkrétním textu, dozvěděl dnes ráno, takže jsem si ho postupně nastudoval. Já se potom ještě přihlásím v řádné rozpravě. Teď nebudu zneužívat faktickou poznámku. Ale co jsem chtěl říci, že je skutečně zajímavé na tom to, že já jsem tu zprávu neznal, protože pan poslanec Chalupa mi samozřejmě nesdělil ten obsah, protože ten obsah byl do té doby, než byl předložen, neveřejný. Nevím tedy, jak to funguje u ČSSD, tam asi ty informace jsou sdíleny jiným způsobem. Ale u nás to funguje standardně podle zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fichtnerovi. Nyní paní poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP