(11.40 hodin)
(pokračuje Pelikán)

Zástupci Policejního prezidia neměli v souvislosti s návrhem organizační změny zpracovány žádné aktuální a podrobné analýzy nebo statistiky, které by podporovaly jimi prezentované důvody. Tohle tady čtu! A tak tedy vzniká otázka, a ta vznikala už tehdy - co se stalo? (Velmi důrazně.) Proč bylo najednou v druhé polovině května nezbytné za 14 dní připravit změnu, takto zásadní změnu policie a předložit ji jako neměnnou ministrovi vnitra ke schválení? A na to měla dát odpověď vyšetřovací komise.

Dámy a pánové, vyšetřovací komise na to žádnou odpověď nedala. Vyšetřovací komise řekla, že to neví. A všechno ostatní, co v té zprávě je, závěrečné vyhodnocení, to už jsou jenom spekulace, které by zřejmě Trump označil za alternativní fakta. (Smích a potlesk z lavic ANO.)

Já trvám na všem, co jsem kdy řekl o policejní reorganizaci, protože ta fakta, na základě kterých jsem to řekl, zůstala stále stejná. Včetně toho, že - to se píše opět v těch faktických zjištěních - došlo k podivné komunikaci z čísla, ze simky, která se potom podivně objevila v telefonu rodinného příslušníka našeho policejního prezidenta. S tím, že tyto věci, jak jsem se dozvěděl, to jsem nevěděl, jsou znovu předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení. A s tím, že - to jsem také nevěděl - policejní prezident nikdy nedokázal vysvětlit, jak se to stalo a kde ten telefon je. To jsou pro mě důležitá zjištění z této zprávy.

Závěrem už se chci jenom důrazně ohradit proti jednomu z doprovodných usnesení. Já nesouhlasím s žádným z nich, ale důrazně se ohrazuji proti tomu, aby politické rozhodnutí úkolovalo ministra spravedlnosti v tom, jak bude vykonávat svou personální odpovědnost vůči státnímu zastupitelství. Státní zastupitelství je a musí zůstat nezávislé. A vedoucí státní zástupci se nebudou odvolávat na základě usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď tu máme několik faktických. Prosím pana poslance Váňu, potom byl přihlášen pan poslanec Gabal, potom pan poslanec Blažek a potom pan poslanec Kováčik. Takže všichni po dvou minutách. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem bedlivě poslouchal pana ministra. Ten projev se mi velmi líbil, i hlasová intonace, bylo to moc hezké. Jenom bych připomněl to, co v té zprávě opravdu není, a tam měl pan ministr pravdu, že o té reformě policie, tak bych mu doporučil, aby si přečetl knihu, která se jmenuje Reforma Policie České republiky. Ta kniha byla vydána v roce 2012 a je tam i pochvalné stanovisko pana Roberta Šlachty. Tak to jen k těm časovým údajům. A to komise samozřejmě neřešila, protože to je jiné časové období.

A jinak, když už tady pan ministr vystoupil - možná si vzpomínáte na debatu minule, když jsme se o tom bavili, že jsem se ho musel zastat, protože mu někdo vytýkal, a to i pro řečníky, kteří budou vystupovat, že mu někdo vytýkal, že měl odstoupit, když to řekl. Tak jenom znovu připomínám, že pan ministr Pelikán nikdy neřekl, že v této souvislosti odstoupí, protože to řekl pan ministr Babiš, že pan ministr Pelikán bude muset asi odstoupit. Tak jenom aby to bylo jasné, abychom si ty události připomněli zpátky, tak jak to bylo. I když o tom zpráva nepíše.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, členové vlády, já jsem taky bohužel neměl možnost si to prostudovat, já jsem zvyklý ty věci studovat důkladně, takže jsem udělal poměrně jednoduchou věc, že jsem se podíval, do jaké míry ta zpráva reflektuje klíčové zasedání výboru pro bezpečnost, na které ministr Chovanec přinesl žádost a návrh reformy policie a analytický podklad, kterým to zdůvodnil. V tom analytickém podkladu bylo, že je potřeba uchovat samostatnost ÚOOZ a posílit jej, protože z hlediska protiteroristického a dalších úkolů ÚOOZ musí udržet samostatnost a být posílen.

Zajímavé bylo, že samozřejmě v následující debatě to neudrželi a výsledkem bylo hlasování výboru pro bezpečnost, který přerušil projednávání bodu reforma policie, dodnes se k němu nevrátil a nedokončil ho. To, že tato zpráva neobsahuje klíčové usnesení výboru pro bezpečnost o tom, že přerušuje a nemá stanovisko k reformě policie, považuji za její závažný nedostatek.

A druhé, já jsem na tomtéž jednání - škoda, že to pan předseda, vaším prostřednictvím, výboru pro bezpečnost pozapomněl - přednesl odmítavé stanovisko nejvyššího státního zástupce vůči reformě. Ta zpráva to neobsahuje. (Potlesk některých poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Blažka s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já v reakci na vystoupení pana premiéra a pana ministra spravedlnosti mohu jen říci, že je přísloví když dva říkají totéž, není to totéž. Tak tady dokonce platí, že když dva čtou totéž, tak to není totéž. A možná je to více.

Pokud jde o jeho větu, že se nějak zasahuje do nezávislosti státního zastupitelství - no kdyby to bylo tak, že poslanec Blažek volá ministru spravedlnosti a říká mu: odvoláme, a třeba Ištvana, tak to je to, co býti nesmí. Ale já bych rád zdůraznil, že my jsme parlamentní republika. Za státní zastupitelství odpovídá vláda, která odpovídá nám. A to usnesení je pouze o tom: Milá vládo, zabývej se Olomoucí! Je tam všechno v pořádku? Nic víc, to žádný zásah není A to, že je v tom usnesení "včetně personálních", je na vládě, na její odpovědnosti, jak toto státní zastupitelství nechá fungovat dál. To žádný zásah politiků rozhodně není. A pokud to usnesení bude přijato, bude to usnesení Poslanecké sněmovny.

K tomu, co říkal pan poslanec Gabal. Ta část se jmenuje Nejpodstatnější faktická zjištění. A já doplním: Která jsme slyšeli my. To co jste říkal vy, jsou veřejně známé záležitosti. Není to tam. To se nejmenuje Všechna faktická zjištění. Ale jsou tam nejpodstatnější a ta komise to k dispozici měla. Nehledě na to, že někteří členové této komise byli i členy toho výboru. Takže o tomhle jsme věděli. Ale tam se to pouze neuvedlo jako ta nejpodstatnější faktická zjištění. Toť vše.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kováčik, potom pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, mám trošku povytažené obočí nad tím, jak ta diskuse probíhá. Chci říci, že poslanecký klub KSČM oceňuje, že komise zabývající se především věcnými podstatami těch jevů, které měla vyzkoumat, odvedla dobře svoji práci a po dlouhé době je tady vůbec ukončení činnosti komise s nějakým závěrem. To oceňuji. Ostatně i náš člen komise odvedl velmi dobře svoji práci a je tak hodnocen nejen námi, ale i z toho širšího pohledu.

Oceňuji také to, že se část účastníků rozpravy drží té věcné polohy. Už méně oceňuji to, že tady na pozadí té věcné zprávy, která v podstatě shrnuje jenom to, co kdo tam přinesl, nehodnotí, to hodnocení je už pak na nás z hlediska usnesení, vyvolává otevřenou vnitrokoaliční válku. To si prosím vás pěkně řešte někde jinde! Já vím, že je před volbami atp., ale tady se řeší věci vážnější než to, kdo co komu v koalici přinesl nebo odnesl nebo ublížil, šlápl na kuří oko a tak podobně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP