Stenografický zápis 54. schůze, 11. ledna 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Vladimír Koníček


2. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/14/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Helena Válková
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Chalupa
Místopředsedkyně Cíle sdělila
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jan Birke
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Ivan Gabal
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Martin Komárek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jan Birke
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Petrtýl
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec František Laudát
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Marek Černoch
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 11.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.38 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


203. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Pastuchová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Místopředseda PSP Jan Bartošek


204. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 821/ - třetí čtení

Poslankyně Gabriela Pecková
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Gabriela Pecková


205. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní /sněmovní tisk 868/ - třetí čtení

Poslankyně Miloslava Vostrá


206. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Jaroslav Klaška
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno od 13.14 do 13.15 hodin.)


248. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek


249. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Martin Kolovratník


250. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Martin Kolovratník


251. Návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Martin Kolovratník


252. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Martin Kolovratník


253. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


254. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 13.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Martin Kolovratník


254. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Petr Gazdík


251. Návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Poslanec Martin Kolovratník


253. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník


248. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury

Poslanec Martin Kolovratník


249. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Martin Kolovratník


250. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

Poslanec Martin Kolovratník


252. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Radek Vondráček


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. …/2017 Sb., a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 984/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Jan Klán
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec František Laudát


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 990/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 681/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ivan Adamec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Koubek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Milan Urban
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Bohuslav Svoboda
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Jan Klán


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Helena Válková
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Leo Luzar


281. Informace ministra dopravy Dana Ťoka k situaci na dokončovaném úseku D8

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec František Laudát
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 19.10 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP