(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Olga Havlová: Přesto má tato firma povinnost uveřejnit svoje finanční věci a nedala za tři roky zprávu o financování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pane ministře, vaše odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, s tím já ale nemohu nic udělat. To je soukromá firma a je to záležitost toho, jak se chová na trhu a jak plní své povinnosti. To neumím ovlivnit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše interpelace. Připraví se pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane ministře, v Ústeckém kraji se v těchto dnech povídá krátký a hořce výstižný vtip, jestli jste ho slyšel. Stavba D8 už se zase dala do pohybu, bohužel to ale nehlásí silničáři, ale geologové. Ukázalo se totiž, že ujíždějící svah, který byl obsahem mých minulých interpelací, není zdaleka jediným problémem dokončované dálnice D8. Na stole nám teď leží problém nesrovnatelně větší a to je most u Prackovic, který se každým dnem propadá. Pilíře prackovické estakády, tedy vlastně dvou mostů vedle sebe, jelikož pro každý dvoupruh dálnice je tam jeden, se propadají do země, protože nejsou dostatečně hluboké.

Ptám se vlastně neustále na to samé. Dálnice se má otevřít 16. prosince. Všichni tam do úmoru makají na tom, aby se tento termín stihl. A já se ptám: Stihne se to? Nehrozí náhodou to, že v prosinci D8 slavnostně otevřete, ale pak se v tichosti zavře, aby se mohlo měřit, zkoumat a opravovat a opravovat?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. I v tomto případě požádám o odpověď pana ministra dopravy. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážený pane poslanče Holečku prostřednictvím pana předsedajícího, jenom trochu k tomu, co se stalo na dálnici D8. Na dálnici D8 Ředitelství silnic a dálnic monitoruje velmi pečlivě celé území, které je samozřejmě územím, které není úplně stabilní. To jsme od začátku věděli. Věděli to všichni. Já bych chtěl říct, že překvapivě na tomto území se shodli všichni spolupracující geologové kromě těch, kteří se shodli na tom, jaký je problém, že dálnice tudy vést může a že dálnice bude bezpečná, pokud se udělají všechna opatření.

To, co jsem já vyhlásil v nedávné minulosti, že se nám ten svah začal pohybovat, ano, bylo kolem toho spoustu dohadů. Já jsem ty dohady chtěl zastavit. Nedal se do pohybu svah. Chtěl bych jenom vysvětlit, to, co se dalo do pohybu, je ten násep, který jsme na svahu udělali. A tím, že začínáme dělat kroky ke stabilizaci svahu, který hrozil, že by mohl být nestabilní, děláme tam štěrkové odvodnění, děláme tam sondy a další věci, tak ten svah tím, že ho odvodňujeme, se prostě začíná pohybovat a jedna část valu, která zrovna je u konce mostu, vykázala také pohyby. My jsme se rozhodli, že uděláme další kroky. Odbagrovali jsme část náspu. Nahradíme ho lehčím materiálem, aby to přetížení nebylo tak velké. Ukázalo se, že kroky, které děláme, už mají pozitivní vliv, protože pohyb se tam zastavil, nebo zastavuje, už se to blíží k normální situaci. Při posledním jednání, které jsme tam měli, jsme se shodli, že pokud se nestane něco úplně nového a mimořádného, tak všechny práce, které by vedly ke zprovoznění toho úseku nikoliv 16., ale 17. prosince, tak by měly být úspěšné, a já jsem přesvědčený, že tento úsek dálnice zprovozníme.

Chtěl bych tady dodat, nezprovozníme ho jako v uvozovkách Potěmkinovu vesnici, aby se to tam projelo a zase se to zavřelo. Bude to definitivní zprovoznění. Samozřejmě budou ještě probíhat paralelně další kroky k sanování území podle toho, jak si to bude vyžadovat situace. Ale nemělo by to mít na provozuschopnost dálnice žádný vliv.

To, čeho jsem chtěl svým prohlášením zhruba před třemi týdny říci a dosáhnout, je utnout debaty a taková ta povídání o tom, jak se věci daří nebo nedaří. Chtěl jsem hlavně říct, že v tomto a v každém případě je pro nás nejdůležitější bezpečnost silničního provozu. To znamená, pokud by byly jakékoliv pochybnosti, že by tam mohlo dojít k nějakým problémům, tak bych chtěl garantovat, že nebudeme s ničím hazardovat. Víc než dodržení termínu je pro nás bezpečnost na dálnici. Ale jsem přesvědčený podle stávajících informací, které máme, že kroky, které začalo ŘSD a zhotovitelé na této dálnici pro stabilizaci dělat, vedou k těm cílům, které jsme očekávali. Jsem přesvědčen, že se to 17. prosince spustí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.

 

Poslanec Radim Holeček: Výborně, děkuji panu ministrovi. Já se totiž velmi těším na to, až pojedu po D8, snad aspoň poslední rok mandátu to vyjde. Těším se vlastně od samého začátku.

Jenom jeden krátký dotaz. Vy jste tady mluvil o náspu, který ujíždí, ale vůbec jste se nezmínil o mostu. Je vám známo, že jsou tam pilíře? Poslední zprávy jsou, že je vadnost pilířů. Takovou zprávu vy nemáte?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Já jsem se bavil o náspu. Jsou tam dva náspy, aby to dobře kopírovalo svah a zatížení nebylo velké. Takže jsou dva oddělené vedle sebe. Násep končí založením mostu. Je to jeden pilíř z mostu. Tím pádem, že násep se pohnul a tlačí na pilíř, tak samozřejmě na něj má vliv. Není to otázka špatného založení, je to otázka dalších kroků. Faktem je, že na základě toho, jak to bylo projektováno, a znalostí v té době jsme přesvědčeni, že řešení je dobré. Co uděláme vzhledem k pohybu svahu, který nikdo nepředpokládal, uděláme přikotvení. Ale tady bych chtěl říct jednu věc. Debaty o tom, kdyby byly hluboké pilíře až na horninu, která tam tedy nota bene je jenom vápenec, takže není žádná pevná, ale i kdyby byly hluboké a chytlo se to do skály, tak vám mohu garantovat, že neexistuje pilíř, kdy by se ten svah rozjel, že by ho neustřihl. Debaty o tom, že to mělo být nějaké hluboké a že to mělo být jinak, jsou sice hezké. V České republice každý Čech rozumí stavění lépe než kterýkoliv odborník. To mě nepřekvapuje. Myslím si, že je to v rámci toho, co se tam děje.

Tady bych chtěl říct jednu věc. Na málo stavbách se shodnou projektanti, stavebníci i geologové. Na této stavbě se shodli všichni. To, že někdo z boku říká, že je všechno špatně, který ani nedělá v geologické službě, která opravdu věci řeší, to je zase typická věc České republiky. Ale já jsem přesvědčený, že tady se nám opravdu povedlo, že všichni mluví stejným jazykem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kaňkovský. Připraví se pan poslanec Kostřica. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Milý nepřítomný pane ministře, v červnu 2015 zahájila svou činnost komise pro problematiku očkování, která vznikla na základě rozsáhlé diskuse, jež zde byla při projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Zároveň, a to je třeba zdůraznit, jde také o témata, která jsou velmi živě diskutována mezi rodiči dětí. Parlament České republiky potvrdil svým legislativním postupem, že v očkování vidí důležitou součást ochrany zdraví, zároveň ale nezanedbatelná část zákonodárců dala najevo, že vnímá hlasy veřejnosti po změnách, které by si systém očkování v naší zemi zasloužil, a já patřím mezi ně. Výrazem toho, že případné změny potřebují zodpovědnou odbornou diskusi a teprve potom politické rozhodnutí, byl právě vznik zmíněné komise. Uplynulo více než 15 měsíců od jejího ustanovení a já se vás, pane ministře, ptám, jaké jsou výsledky činnosti k dnešnímu dni. A budu konkrétní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP