(17.00 hodin)
(pokračuje Pecková)

Prodlužování střední délky života vede k dramatickým změnám demografické struktury české populace a k trvalému nárůstu počtu starých osob. Vznik samostatného oboru geriatrie v roce 1983 na tyto změny reagoval a jeho hlavním cílem bylo a stále je zlepšení zdravotní péče o pacienty vyšších a nejvyšších věkových skupin, dosáhnout zlepšení jak zdravotního stavu, tak funkční zdatnosti a zlepšení kvality života ve stáří. Aby tento cíl mohl být naplněn, je třeba rozvíjet vzdělávání všech pracovníků v tomto oboru, aby jak lůžková, tak ambulantní geriatrie mohla být obsazena specialisty. Původně plánované zrušení geriatrie jako základního oboru proto považuju za krok, který by nejen výrazně zhoršil zdravotní péči o seniory, ale nakonec by měl i dopady ekonomické, protože větší množství seniorů by bylo potom třeba umístit do zdravotních či sociálních zařízení nebo by byli závislí na pomoci druhé osoby či státu.

Pane ministře, ptám se proto, zda se chystáte podpořit komplexní pozměňovací návrh zdravotního výboru, který zachovává geriatrii jako základní obor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovolím prostřednictvím pana předsedajícího odpovědět na otázku, která mi byla na závěr vystoupení paní poslankyně položena, jestli se ministerstvo chystá podpořit komplexní pozměňovací návrh. Ano, ministerstvo včera podpořilo komplexní pozměňovací návrh, který byl na zdravotním výboru předložen, a ten byl přijat, čili geriatrie by se měla přesunout z nástavbových oborů mezi specializační obory.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jasnou, úplnou odpověď, to jsme tu dlouho neměli.

Další interpelaci přednese pan poslanec Janulík, který bude také pana ministra zdravotnictví interpelovat ve věci nákupu přístrojů v IKEM. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já bych vás rád požádal o prověření a vysvětlení několika nákupů nákladné zobrazovací techniky v IKEM Praha v tomto roce. Z otevřených zdrojů jsem zjistil, že to probíhá přes brněnskou firmu Medifin, která se ale primárně deklaruje jako poskytovatel finančních zdrojů, pro takovéto nákupy zajišťuje optimální finanční řešení atd., event. poradenství, ale nikoliv již takovéto dodávky. Právě v tomto světle se jeví její dodávky např. angiografu Artis Q do (nesroz.) přístrojů, a dokonce upgradu nukleární rezonance Siemens v tomto roce za bezmála 55 milionů korun jako minimálně neočekávané. Na věci je zajímavé to, že jiné vámi přímo řízené organizace, konkrétně fakultní nemocnice Plzeň a Hradec Králové, dokážou stejný přístroj vysoutěžit o bezmála pět milionů levněji, což se zase zjistí z otevřených zdrojů.

Tady si neodpustím poznámku o prospěšnosti registru smluv, který jsme společně dokázali prosadit.

IKEM však dokáže nastavit soutěž tak, že je podávána jediná nabídka, nebo jediná nabídka právě Medifinem, takže to vzbuzuje oprávněné podezření, že ta soutěž je šita na míru a rovnou o pět milionů dráž než u ostatních nemocnic, čili obecně to zavání těmi praktikami minulých desetiletí. Proto to doporučuji vaší pozornosti, protože boj proti plýtvání prostředky ve zdravotnictví je naším společným zájmem a vypadá to, že se nám to asi ne vždycky úplně daří. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chci poděkovat za tento podnět, tu situaci prošetříme. Samozřejmě, přímo řízené nemocnice samy nakupují přístrojovou techniku, musí přitom splnit všechny požadavky zákona o veřejných zakázkách, to za prvé.

Za druhé jenom musím připomenout, že ne vždy stejný typ přístroje znamená také úplně stejnou konfiguraci, takže někdy je skutečně třeba poměrně detailně prostudovat, co nemocnice skutečně poptává, v jaké konfiguraci.

Za třetí. Já jsem si prostudoval seznam přístrojů od té společnosti, kterou pan poslanec uvádí, celkem šlo o nákupy tří přístrojů, resp. čtyř, protože tam byla dva echokardiografy, a skutečně ve dvou případech tam byla podána jenom jedna nabídka, což samozřejmě není optimální. Takže já se té situaci budu věnovat, prostuduji ji a pak pana poslance obeznámím s výsledkem a děkuji za podnět.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další pan poslanec se cítí být spokojen. Pane ministře, vy jste dnes hvězda.

Pan poslanec Jiří Koubek bude v 16. interpelaci interpelovat pana ministra financí Andreje Babiše ve věci prodeje písnického sídliště. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený nepřítomný pane ministře financí, je mi líto, že tady nejste, asi vás starosti občanů úplně nezajímají, ale věřte mi, že občané sídliště Písnice mají velké starosti.

Společnost ČEZ se rozhodla prodat 750 bytů, ve kterých bydlí, a je to prodej, který už je opakovaný. V roce 2003 se společnost ČEZ rozhodla také prodat tento bytový fond, ovšem přímo nájemníkům, resp. družstvům, která tito nájemníci na pokyn společnosti ČEZ založili. Zhruba dva týdny před podpisem smlouvy společnost ČEZ ovšem svoji nabídku stáhla. V letošním roce se společnost ČEZ tedy opět rozhodla byty prodat, ale tentokrát nájemníky obešla a prostřednictvím firmy Naxos pověřené bez výběrového řízení vyhlásila veřejnou soutěž na koupi veškerých bytů plus veřejné prostranství o rozloze více než sedm hektarů.

Podle otevřených zdrojů, které bych vám rád předal, ale nejste tady přítomen, v minulých případech, kdy ČEZ prodával byty nějakému dalšímu subjektu, zastupovala ČEZ právní kancelář bývalého děkana plzeňské právnické fakulty pana Milana Kindla, který byl zároveň zpracovatelem posudku doporučujícího prodej bytů soukromé firmě. Podklady pro poptávkové řízení a smlouvy měl na starosti Kindlův společník a kolega z plzeňských práv pan Ondřej David. V novinách se psalo a v těch otevřených je to uvedeno, že majitelem vítězné firmy v minulých prodejích byl člověk, který měl sám blízko k právní kanceláři exděkana plzeňských práv. Mohlo by se zdát, že kruh se uzavřel.

U současného prodeje za společnost ČEZ při jednání s městskou částí Praha-Libuš a s iniciativou občanů Moje Písnice jedná rovněž pan Ondřej David. Je to jenom náhoda? Nebo právníci kolem exděkana plzeňských práv pana Kindla připravili na míru ušitý prodej sídliště předem vytipovanému zájemci? Vy, pane ministře, se neustále oháníte, že tradiční demokratické strany dělaly všechno špatně, a dnes, když vykonáváte jménem Ministerstva financí akcionářská práva ve společnosti ČEZ, vám toto spojení s lidmi kolem exděkana Milana Kindla nevadí? Co si mají občané myslet? Komu bude líp, pane ministře? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, kterému bude odpovězeno písemně.

Pan poslanec Jiří Valenta v 17. interpelaci bude interpelovat pana ministra kultury Daniela Hermanna ve věci problematiky landsmanšaftu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v nedávné době jste se silně opřel do koaličního kolegy Babiše ohledně jeho, řekněme, necitlivého výroku proneseného v souvislosti s romským táborem v Letech. Dobře. Ale jak potom vy vysvětlíte veřejnosti, že jste byl historicky prvním českým ministrem, který se zúčastnil srazu sudetoněmeckého landsmanšaftu, konkrétně v Norimberku?

Podle mého názoru se landsmanšaft i díky takovýmto nezodpovědným iniciativám nenápadně zakořenil již v roce 2003 v Praze a své aktivity začal přesouvat stále častěji na naše území. Další jeho sraz bude od zítřka v Plzni. Ale určitě o tom jako předseda Ackermann-Gemeinde, jedné ze tří hlavních součástí landsmanšaftu, víte.

Osobně nejsem nikterak proti česko-německému usmíření. Velká část mé rodiny ostatně v Německu žije, a dokonce také od konce války. Sudetendeutsche Landsmannschaft je ale podle mého názoru revanšistickou organizací, skrytě usilující o navrácení oprávněně zkonfiskovaného majetku. To jako český ministr kultury opravdu chcete? Pomoci zrušit Benešovy dekrety, přepsat výsledky druhé světové války, ohrozit stávající majetkové poměry v České republice a v neposlední řadě vystavit pozůstalé po obětech nacistického řádění pocitu marnosti a nespravedlnosti? Podotýkám, že 90 % sudetských Němců bylo členy Henleinovy Sudetendeutsche Partai, která se později rozpustila v NSDAP, a mnozí podporovali nacismus velice aktivně.

Pane ministře, nemyslíte také, že vaše podpora je pro naši zemi větším zlem než nevhodná Babišova suplika o romském táboře v Letech? Neměl byste spíše hájit zájmy České republiky? A poslední otázka. Mohou se na vás těšit o tomto víkendu vaši souvěrci ze Sudet v Plzni? Myšleno tedy zase jako na reprezentanta české vlády?

Děkuji vám za pozornost. Za odpověď. Pardon. Za pozornost taky, přirozeně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP