(12.40 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Dámy a pánové, já samozřejmě vím, že je to věc, která je pro nás možná pro mnohé konfliktní, ale přesto se připojuji k té výzvě Jihočeského kraje, která byla naprosto jednoznačná - prosba o zamítnutí. Pokud by k tomu nedošlo, prosím tedy o podporu svých pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Nyní eviduji jeho přihlášku potom k proceduře. A nyní pan poslanec Michal Kučera, připraví se pan poslanec Jiří Junek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, na téma zákonů o ochraně přírody a krajiny tady už bylo řečeno mnoho. Tento zákon je tady v parlamentu poměrně delší dobu, hovořili jsme zde v prvním a druhém čtení. Myslím si, že v tuto chvíli už nemá smysl o něm sáhodlouze mluvit. Já bych tady jenom připomněl některé základní body. Chci říct, že Sněmovna se tomuto zákonu věnovala poměrně intenzivně i ve výborech, ať je to výbor pro životní prostředí, tak v podvýboru ochrana přírody a krajiny, kde jsem předsedou tohoto podvýboru.

Na začátek svého vystoupení bych chtěl jenom krátce zareagovat na slova svého předřečníka pana poslance Zahradníka, který rozdělil vědce na dvě části. Já bych si to netroufl udělat, nicméně pokud už to tady zaznělo, tak bych tady z tohoto místa chtěl poděkovat zejména dvěma, kteří se o to, jak se Šumava bude dále vyvíjet a jak i tento zákon vypadá, hodně zasazovali, a to je pan profesor Bedřich Moldan a bývalý předseda stínové rady Národního parku Šumava pan docent Hruška, kteří skutečně udělali velký kus práce na tom, abychom tuto moderní normu mohli tady dnes mít a schvalovat ji.

Já sám považuji za nutné zdůraznit kompromisní charakter návrhu, který úspěšně vyvážil různé oprávněné zájmy a přitom vychází ze základního poslání národních parků, kterým je ochrana přírody. Ve skutečnosti je u nás ve srovnání s vyspělými státy přísně chráněn spíše menší podíl území, takže národní parky mají zásadní význam pro zachování relativně nenarušeného přírodního prostředí pro současnou i příští generace. Rozhodně by měly být uchráněny rušivých vlivů dnes i v budoucnosti a myslím si, že toto návrh zákona dostatečně zajišťuje. Chtěl bych připomenout, že je velmi dobré, že je stanovení stejného základního režimu pro všechny současné a případně i budoucí národní parky, přičemž je zároveň zajištěno, že místní podmínky v každém z nich mohou být dostatečně zohledněny.

Chtěl bych upozornit, že lesy v bezzásahových územích se vyvíjejí v nové kvalitě, a to vysoké biodiverzitě chráněných druhů všech skupin a velké regenerace půd. To znamená, že se nikoli pouze jen obnovují. Chtěl bych říct, a tady bych reagoval na slova svého předřečníka, že parky naopak přinášejí prosperitu, přinášejí prosperitu místním obyvatelům, jak jasně dokládá porovnání výstavby v obcích, v parcích i mimo ně. Chtěl bych tady připomenout, že jsem už ve svém minulém vystoupení tady poukazoval na území, na horské oblasti, které se naprosto dramaticky a nevídaným tempem vylidnily a kde není žádná změna na obzoru. Já všem těm nespokojeným starostům ze Šumavy znovu nabízím exkurzi do Krušných hor, aby se podívali, jak dopadne území, které není chráněno, jak dopadne území, kde není národní park, aby se podívali, jak vypadá vylidněné území a území, které bohužel zatím nemá velkou perspektivu, ačkoli mnohdy v Krušných horách najdeme lokality, které jsou srovnatelné, možná někdy i na vyšší úrovni, než jsou třeba na Šumavě. A ten rozdíl je jediný - ten rozdíl je existence národního parku. Takže pokud to budou šumavští starostové chtít využít, rád je do Krušných hor vezmu a dotyčné lokality a obce samozřejmě jim taky ukážu.

Chtěl bych říct, že poslanecký klub TOP 09 a Starostové tuto novelu zákona podpoří. Podpoří ji samozřejmě tehdy, nebo za předpokladu, že projdou, případně neprojdou ty pozměňovací návrhy, které jsou zde uvedeny. Chtěl bych vyjádřit samozřejmě podporu kromě pozměňovacích návrhů, které prošly výborem pro životní prostředí, tak bych chtěl vyjádřit podporu zejména pozměňovacím návrhům, které připravila odborná veřejnost společně s ekologickými iniciativami a které zde máme pod bodem D. Myslím si, že tam bychom měli všichni zvednout ruku a podpořit tyto normy, stejně tak jako to udělá poslanecký klub TOP 09 a Starostové.

Zásadně odmítáme pozměňovací návrhy pod bodem C, to znamená návrhy pana poslance Zahradníka. Zásadně odmítáme pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny pod bodem E, to znamená pozměňovací návrhy pana poslance Bendla, a zejména a velmi kategoricky odmítáme pozměňovací návrhy, které jsou pod bodem I, to znamená pozměňovací návrhy pana poslance Klána. Pokud tyto pozměňovací návrhy neprojdou, jsme ochotni tuto moderní a velmi důležitou normu pro ochranu přírody a krajiny podpořit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Nyní pan poslanec Václav Votava s faktickou poznámkou. Elektronická má přednost, takže kolega Klán s faktickou po poslanci Votavovi.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat na to, co řekl předřečník pan kolega Kučera, vaším prostřednictvím. Pane kolego, ten návrh zákona není kompromisní. Ani náhodou není kompromisní. Kdyby byl kompromisní, tak by tam byly zahrnuty připomínky jak Jihočeského kraje, tak Plzeňského kraje, tak by tam byly zahrnuty i připomínky obcí, obyvatel těch obcí, starostů atd. A to není. Takže nemluvme o tom, že je to kompromisní zákon. Není ani náhodou.

Já už jsem tady avizoval několikrát, jaký bude můj postoj. I když je to vládní návrh, koaliční návrh a jsem vládní poslanec, tak pro takovýto zákon nebudu hlasovat. Nebudu hlasovat i z důvodu, že jsem občanem Plzeňského kraje a zastupitelem za Plzeňský kraj a respektuji zájmy Plzeňského kraje, koneckonců i Jihočeského kraje, ke kterému mám taky vřelý vztah. Takže budu hlasovat pro zamítnutí. Pokud neprojde zamítnutí, budu hlasovat pro pozměňovací návrhy pana kolegy Zahradníka, byť pan kolega je z druhé politické barikády, to mi v tom vůbec nebrání. Já hlasuji pro rozumné návrhy v tomto případě a myslím, si, že návrhy pana kolegy Zahradníka jsou rozumné a chrání zájmy právě obyvatel a lidí, kteří tam žijí. To za prvé. A budu hlasovat také pro pozměňovací návrh pana kolegy Klána, který vyjímá Šumavu právě z tohoto návrhu zákona.

Ten návrh zákona není dobrý pro Šumavu, není dobrý pro obyvatele Šumavy, není dobrý vůbec. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP