(16.30 hodin)

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, samozřejmě že jsem připravena tento slib na půdě Poslanecké sněmovny dát. Jenom bych tady stručně sdělila, že ta pravidla bychom chtěli mít hotová k začátku školního roku. Jsem ochotna a připravena je také předložit do školského výboru pro informaci.

Co se týká informovanosti dotčených, jenom chci říct, že jsem místopředsedkyní výboru pro zdravotně postižené při Úřadu vlády, takže budu informovat o této situaci včetně návrhu řešení také tento výbor a také budu informovat všechny nevládní organizace, protože se s nimi pravidelně setkávám, které se zabývají ochranou práv dětí se zdravotním postižením, a rodičovská sdružení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v probíhajících interpelacích. Další interpelaci přednese pan poslanec Vít Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, obrátili se na mě zástupci samospráv z Kraje Vysočina s dotazem týkajícím se dotačního titulu z programu MMR pro rozvoj bydlení, konkrétně podprogramu Regenerace sídlišť. Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství sídliště. Dne 5. dubna schválila paní ministryně svým rozhodnutím číslo 45/2016 seznamy schválených, náhradních a zamítnutých žádostí.

A nyní k dotazu, který zajímá naše starosty. Ze sídel Kraje Vysočina byly do uvedeného podprogramu podány čtyři žádosti, přičemž ani jedna nebyla schválena, tedy konkrétně jedna byla zamítnuta a tři se objevily v seznamu náhradních žádostí, tedy bez reálné možnosti dosáhnout na dotaci. Kraj Vysočina se tak stal jedním ze dvou krajů společně s Plzeňským krajem, jejichž sídlům nebyla žádná z podaných žádostí schválena. Seznámil jsem se podmínkami dotačního titulu i s hodnoticími kritérii. Je mi známo, že program nezahrnuje podmínku regionální proporcionality. Přesto chápu určitou rozladěnost samospráv našich neuspokojených měst.

Bez nějakého politického podtextu si proto dovolím tlumočit paní ministryni otázku našich starostů. V čem byly žádosti měst z Kraje Vysočina horší než ty, které uspěly? Nemíním tu jednu žádost, která byla vyřazena zřejmě pro věcné a formální nedostatky.

Vážená paní ministryně, zdvořile vás dnes prosím alespoň o krátkou informaci a případné doplnění následně. Děkuji za pozornost a paní ministryni za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče, a požádám paní ministryni, aby vám odpověděla. Ještě přečtu jednu omluvu. Mezi dvanáctou do konce jednacího dne se z důvodu jednání omlouvá pan poslanec Radim Fiala.

Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, já i děkuji za tento dotaz. I sám pan poslanec zde zmínil, že je si vědom toho, že zde není krajská, resp. regionální proporcionalita, a nebude. Dotace jsou nenárokové. Ani evropské ani národní se nedávají na regionální obálky po krajích ČR, to je rozhodnutí podle zákona o krajích, že máme kraje, máme tady zákon o obcích. Nedá se očekávat, že stát bude rovnoměrně dávat dotace na nějaký kraj. To určitě ne.

Jsem velmi ráda, že ten zájem od starostů je, a doufám, že i zůstane, protože Svaz měst a obcí a starostové, s kterými se scházím průběžně v průběhu loňského i letošního roku, vědí, že analyzuji tento dotační smysl, jestli vůbec má ještě smysl, nebo nemá, protože regenerace panelových sídlišť je na Ministerstvu pro místní rozvoj již několik let a těch panelových sídlišť zase tolik nemáme, aby se ty dotace dávaly neustále, a myslím si, že např. místní komunikace obcí do 3 000 obyvatel potřebují dotace mnohem ve větší míře, než regenerace panelových sídlišť. Nicméně vzhledem k tomu, jak je statistika dotačních titulů, která přišla za letošní rok 2016 s tímto titulem, a teď prosím, pokud získám na něj peníze ze strany Ministerstva financí, bude MMR pokračovat i v příštím roce.

Co se týká konkrétního případu, já zde samozřejmě nebudu sdělovat, kolik bodů jaká žádost dostala, k tomu nemám oprávnění vzhledem k tomu, že jsem to já, kdo podepisuje rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj, nicméně tady, i jak sám v té interpelaci, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, uvádíte, žádost byla zamítnuta, daná žádost, o které se bavíme, byla zamítnuta z důvodu nesplnění podmínky podprogramu, která stanovuje, že obec předloží projekt regenerace sídliště zpracovaný podle podmínek stanovených v zásadách pro zpracování daného projektu. Podle hodnocení Ústavu územního rozvoje v Brně v předloženém projektu regenerace zcela chybí rozdělení do etap, a to v textové, výkresové i ekonomické části. V projektu byly vyčleněny pouze úpravy předmětné etapy. Časový a finanční harmonogram realizace projektu rovněž chyběl v celé žádosti o dotaci. Z tohoto důvodu nebylo možné projekt hodnotit a byl vyřazen.

Toto je zkráceně to, co k tomu mohu sdělit. Nicméně ohledně ještě krajských, resp. žádostí obcí za jednotlivé kraje, tak v případě Kraje Vysočina bylo podáno celkem pět projektů a z toho čtyři byly zařazeny mezi již zmiňované různé náhradní akce, jak jste sám správně uvedl, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, a to se jedná o projekty města Třebíč, Polná, Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou. Všechna města získala určitý počet bodů a nebyl dostatečný. Byly pod čarou a jsou stále pod čarou. Děkuji.

Potvrzuji, že s dotačním titulem budeme pokračovat, protože poptávka převyšuje nabídku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Vypadá to, že pan poslanec bude mít ještě doplňující dotaz. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Děkuji paní ministryni za její odpověď. Jenom aby nedošlo k mýlce, byl jsem osloven zejména havlíčkobrodskými obcemi, tedy Světlou nad Sázavou a Ledčí. Samozřejmě že je mrzí, že zůstaly pod čarou, asi by je možná do budoucnosti zajímalo, kterým kritériím, byť vím, že to v propozicích je uvedeno, na která je kladen větší důraz, a to možná pak bude spíš na konzultaci na vašem ministerstvu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní ministryně doplní odpověď. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, určitě konzultace jsou možné ke každému dotačnímu titulu i ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. A tady bych jenom ráda vyzvala dané starosty, aby neklesali na mysli, protože pokud jsou pod čarou, znamená to, že jsme je nevyřadili, tzn. že projekty jsou dobré, ale byly bohužel i lepší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající. Vím, že pan ministr Ťok je omluven, proto stahuji svoji interpelaci v naději, že se dostane na interpelaci na pana vicepremiéra Bělobrádka ohledně krachu veřejného informačního systému, který má evidovat výsledky vědy, experimentálního vývoje a inovací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Radim Holeček. Prosím.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane ministře, v úvodu své interpelace vám chci poděkovat, že jste si dal pauzu v pohrdání Sněmovnou a dostavil se konečně na interpelace. Děkuji.

Tak nám Ministerstvo financí spustilo reklamní kampaň k EET. Nevím, kdo jste si ten animák pustil. Já už jsem ho viděl. Nejvíce mě tam zaujala taková jakási balkánská varianta Andreje Babiše s knírkem, jak jako by internetová služba zatočila s tím hrozným podnikatelem, který okrádá stát.

Zaznamenal jsem názor Hospodářské komory, že by vláda měla EET odložit, že se nestíhá technicky připravit EET, že je nesmysl spouštět EET v sezóně před Vánocemi, že je to pro řadu restaurací problematické. Ale zároveň s tím je spuštěna takováto reklama. A já se ptám, kolik to celé stálo, protože odhadem se říká, že tato kampaň vyšla asi na 28 mil. korun. Tohle bych chtěl potvrdit, jestli ta částka je taková.

Ta reklama určitě nepojede jenom na Youtube, kde jsem to viděl já, ale bude to v tisku, v televizi, v rádiu, bude to online. No a co vaše MAFRA, co váš Impuls? To si budete posílat peníze ze státní kasy rovnou do soukromé? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji a požádám pana ministra, aby vám odpovědě. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, no právě takováhle hloupá interpelace je důvod, proč sem moc nechodím. Udělal jsem si statistiku interpelací, můžu vám to potom přečíst. Proto občas říkám, že je to buzerace.

Ta kampaň, pane kolego, stála - kreativní návrh. Vybírali jsme ze sedmi nabídek. Vítězná nabídka byla za 2 950 tisíc bez DPH. Nákup mediálního prostoru - v otevřeném výběrovém řízení zvítězila firma PHD. Hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena a vítězná nabídka byla 26 384 982,58. Cena sjednaná ve smlouvě je 25 226 804 korun. A to je na projekt, který má přinést 18 miliard ročně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP