(11.30 hodin)

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Následuje pak hlasování pozměňovacího návrhu pana kolegy Bartoška pod písmenem H a jako poslední hlasování před hlasováním jako celku je pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a je evidován pod písmenem B. Takto procedura.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Táži se, zda se někdo chce vyjádřit k proceduře. Není tomu tak, já ji přesto nechám odhlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 69, do kterého je přihlášeno 175 přítomných, pro 172, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Nyní nás prosím, pane zpravodaji, proveďte hlasováním.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Zahajujeme tedy hlasování prvním bodem a hlasujeme o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru pod písmenem A. Rozpočtový výbor doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr?

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Nesouhlas, je to minus 300 pro stát a minus 150 pro obce.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 70, do kterého je přihlášeno 175 přítomných, pro 117, proti 47. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Tímto hlasováním se stává nehlasovatelný pozměňovací návrh pod písmenem C a G1 a G2. Přistupujeme tedy k dalšímu hlasování a to je pozměňovací návrh pana kolegy Zemánka pod písmenem E. Tímto hlasováním se stává nehlasovatelný pozměňovací návrh pod písmenem F. Rozpočtový výbor má negativní doporučení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 71, přihlášeno 175 přítomných, pro 67, proti 75. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Jako další bod hlasování bude hlasování o pozměňovacím návrhu pana kolegy Bartoška pod písmenem H. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 72, do kterého je přihlášeno 175 přítomných, pro 73, proti 75. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Jako o posledním pozměňovacím návrhu budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který podal výbor pro veřejnou správu a je evidován pod písmenem B. Rozpočtový výbor doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 73, do kterého je přihlášeno 173 přítomných, pro 74, proti 63. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jan Volný: Pokud nejsou námitky, považoval bych pozměňovací návrhy a jejich hlasování za vyčerpané a přistoupil bych k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o dani z hazardních her podle sněmovního tisku 579 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 74, přihlášeno 175, pro 173, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem našeho programu je

 

159.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
/sněmovní tisk 580/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů již sedí pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a taktéž zpravodaj garančního výboru, tím byl rozpočtový výbor, poslanec Jan Volný. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 580/4, který byl doručen dne 2. března 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 580/5.

Já se nyní táži pana ministra jako navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které se hlásí předseda Sněmovny Jan Hamáček. Prosím, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já prosím Sněmovnu, aby analogicky s tím, co proběhlo v předchozím bodě, souhlasila se stažením mého pozměňovacího návrhu, který souvisí s tím staženým, a to je pod bodem B. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova pana ministra. Není tomu tak. Pana zpravodaje Volného, pana zpravodaje Bendla? Také ne, takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Dříve než tak učiníme, dám Sněmovnou odhlasovat požadavek pana poslance Hamáčka na stažení jeho pozměňovacího návrhu. Svolám kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 75, do kterého je přihlášeno 177 přítomných, pro 171, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní již dávám slovo panu zpravodaji, aby nás seznámil s procedurou.

 

Poslanec Jan Volný: Takže dneska již naposledy. Rozpočtový výbor na své 37. schůzi dne 16. března 2016 ke sněmovnímu tisku 580 navrhl a schválil tuto proceduru projednávání.

A. V prvním hlasování se budou hlasovat pozměňovací návrhy 1 až 5 jako celek a jsou to pozměňovací návrhy přijaté rozpočtovým výborem.

Bod B byl zrušen, byl stažen.

Další hlasování bude o bodu C a je to související hlasování s poslaneckým návrhem pana Farského, který se hlasoval v tisku 578 - D1.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: To je všechno k pozměňovacím návrhům. Dobrá, táži se, zda má někdo připomínku k proceduře. Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování.

 

Poslanec Jan Volný: První hlasování, hlasujeme o pozměňovacích návrzích rozpočtového výboru, které jsou pod písmenem A. Rozpočtový výbor doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 76, do kterého je přihlášeno 178 přítomných, pro 172, proti nikdo. Konstatuji, že návrh by přijat. Prosím další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP