(14.50 hodin)
(pokračuje Chalánková)

A mám ještě doplňující otázku. Prezident Zeman navrhl na základě doporučujícího usnesení Poslanecké sněmovny č. 545 smlouvu o spolupráci v soudních a správních řízeních týkajících se dětí s Norskem. Navrhnete partnerům ve Visegrádu, aby na přípravě této smlouvy participovali, popřípadě se sami stali její smluvní stranou? Vážená paní ministryně, mám zde pro vás také k dispozici související monitoring, ve kterém jste se vyjádřila a slíbila, že toto učiníte, co se týká práce ve Visegrádu, a mám zde také doporučující usnesení Poslanecké sněmovny z 9. prosince 2014. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Karamazova. Připraví se paní poslankyně Hnyková.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážený pane ministře, jednou z mnoha změn, které nový občanský zákoník s sebou přinesl, byla úprava takzvaného statusu veřejné prospěšnosti. Ten mohou získat právnické osoby, jejichž posláním je dosahování obecného blaha. Úprava v občanském zákoníku je nicméně pouze rámcová a bez přijetí prováděcího předpisu nemá valný smysl. Takovým prováděcím předpisem by měl být zákon o statusu veřejné prospěšnosti, který byl ve Sněmovně již projednáván, a dokonce schválen ke konci minulého volebního období. Senát jej nicméně zamítl a vrátil zpět Poslanecké sněmovně. Pravděpodobně i v návaznosti na tento průběh přišlo ministerstvo s návrhem znovu. Ten však již více než rok leží ladem a právnické osoby statusu veřejné prospěšnosti stále nemohou nabýt.

Chci se vás proto zeptat, kdy bude příprava tohoto důležitého předpisu dokončena a kdy lze očekávat jeho projednávání na půdě Sněmovny. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím paní poslankyni Hnykovou a připraví se pan poslanec Kott.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě že vláda má ministra životního prostředí, jinak by tu už neseděl nikdo.

Jak již jsem informovala ve své první interpelaci, setkala jsem se s občany Vlachovic, kteří mě upozornili na některé problémy v jejich obci a žádají informace. Upozornili mě také na velké množství policistů. A musím uznat, že než jsem dojela do Vlachovic, připadala jsem si opravdu jak na manévrech Policie České republiky. Množství policistů, které jsem potkávala, mi připomnělo náš kraj, protože tam byl zrovna pan prezident.

Občané si stěžují na velmi časté kontroly a velké množství pokut. Chcete občany Vlachovic a přilehlých obcí, pane ministře, zastrašovat? Co teď policie vlastně hlídá? Proč takové množství motorizovaných hlídek, když je vybudován plot a vše je zabezpečeno kamerových systémem? Všechny sklady jsou prázdné. Nebo se pletu? Škoda, že stát nebyl tak pečlivý i před výbuchy a policie nekontrolovala zabezpečení skladů, munice a přístupu do nich. Možná že mohli být občané Vlachovic a přilehlých obcí vystaveni menšímu stresu a především mnohem menšímu nebezpečí. Hlídáte i firmu Eruca Technologies, která tam likvidovala, likviduje a možná bude i nadále likvidovat raketové palivo, které se nachází v areálu muničních skladů? Jak informujete občany Vlachovic a přilehlých obcí o bezpečnosti jejich obydlí a především jejich životů?

Děkuji vám za písemnou odpověď, kterou předám potom občanům Vlachovic. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Kotta. Připraví se paní poslankyně Langšádlová.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo pane předsedo. Vážený pane ministře, s ohledem na existující potenciální možnost nasazení policie k ochraně hranic vnějšího Schengenu, popřípadě řešení ochrany státních hranice České republiky a zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti v zemi se vás chci dotázat na následující otázky.

Jak jsou naplněny systémové počty policistů? Za druhé, jaký je stav vybavení policie nezbytným vybavením k provedení předpokládaných zákroků? Zda zvažujete narovnání podmínek v náboru a následně odměňování podobně, jak se tomu děje na Ministerstvu obrany. Za čtvrté, jaké je porovnání výcvikové intenzity policistů před rokem 2013 a v současnosti? Dále, jaký je stav vybavenosti speciálních jednotek útvaru rychlého nasazení a zásahových jednotek, nebo lépe řečeno, v jakém je stavu prováděná obměna materiálu, který je podle zjištěných informací cca 10 až 15 let starý? V jakém stavu je akviziční proces, který by měl zajistit nákup zbraní a příslušenství? A v neposlední řadě, v jakém stavu je provádění auditu národní bezpečnosti a kdo a na základě čeho definoval prověřená bezpečnostní témata, která by, dle mého uvážení, měli mít co nejdříve všichni poslanci k dispozici? Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Langšádlovou a připraví se paní poslankyně Golasowská. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji pane předsedo. Zdravím pana ministra životního prostředí, ale chtěla bych oslovit pana ministra zahraničí.

Vážený pane ministře, zastupitelské úřady by měly ještě předtím, než se cizinci - nemám na mysli azylanty - vydají do České republiky za prací či studovat, informovat o základních možnostech jejich zapojení do české společnosti, ale i o právním rámci, který se jich v případě příjezdu do České republiky bude týkat. Dovoluji se vás, pane ministře, dotázat, zda tyto informace naše zastupitelské úřady opravdu poskytují, jestli k tomu byl vydán ucelený dokument, a pokud ano, prosím o jeho předání. Dále prosím o informaci, kolik finančních prostředků vydává Ministerstvo zahraničních věcí za tímto účelem, a dále, kolik zaměstnanců ministerstva je do této činnosti zapojeno. Děkuji za odpovědi.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pan poslankyni Golasowskou a připraví se paní poslankyně Pěnčíková.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci šikany na školách. V posledních týdnech jsme byli svědky mediálně propírané šikany na pražské průmyslovce Na Třebešíně. Tento případ šikany není ojedinělý. Vyplul na povrch v souvislosti s úmrtím učitelky. O tom, že dnes učitel nemá žádnou společenskou prestiž, že z úctyhodného povolání se stalo povolání, které mnoho učitelů dělá s velkým sebezapřením, počítají roky, kdy budou moci odejít do důchodu, o tom všichni víme.

Dítě se stalo modlou, učitelé jsou zahnáni do kouta. Pokud by si někdo na nezvedené dítě stěžoval, přijdou na něj rodiče do školy a učiteli hrozí sankce třeba také ve formě vyhazovu. A tak se dospělí bojí dětí, které si mohou vůči učiteli dovolit vše. Mohou mu vulgárně nadávat, mohou jej fotit, mohou jej fyzicky napadat. Šikana na školách se týká samozřejmě i dětí navzájem. Odborníci tvrdí, že až 20 % dětí na školách je šikanováno.

Vážená paní ministryně, chci se vás proto zeptat za prvé, jak konkrétně se řeší případ šikany s následkem smrti učitelky v Praze Na Třebešíně. Za druhé, jak chcete v budoucnu řešit šikanu na školách. Za třetí, jaké konkrétní pravomoci, jaké odborníky a jaké finanční prostředky mají k dispozici ředitelé škol k řešení šikany a jak je využívají. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Slovo má paní poslankyně Pěnčíková a připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dne 11. února tohoto roku jsem zde interpelovala vašeho kolegu pana ministra dopravy Ťoka ve věci zpoplatnění obchvatu Kroměříže a řešení této situace. V odpovědi uvedl - cituji: "Já bych tady chtěl prohlásit, že tak jak jsme udělali obchvaty, ne obchvaty, ale takzvané peáže na dálnicích, to znamená tam, kde dálnice nahrazuje jedničku a vlastně se nedá logicky objet, že jsme zrušili dálniční známku. Tak provedeme ještě pokus projednat s Ministerstvem financí možnost tam, kde jsou dálnici obchvatové, že by se tam neplatila dálniční známka a že by to v tomto případě Kroměříži pomohlo. Je to samozřejmě spojeno s požadavkem na zvýšení rozpočtu do Státního fondu dopravní infrastruktury, protože tady by byl podle odhadů, které máme, výpadek, protože to nemůžeme udělat jenom pro Kroměříž, ale museli bychom to udělat pro všechna města, kde takováto situace je. Tak ten výpadek by byl v řádu možná stovky milionů a na to musíme najít nějakou dohodu. Pokud se na tom dohodneme, tak já nemám problém to navrhnout. Ale bez té dohody je to složité." Konec citace.

Proto se vás, vážený pane ministře, ptám: Informoval vás už o této problematice váš kolega a jaký je váš názor na tuto situaci? Chápu, že bez finanční analýzy je pro vás teď těžké sdělit závazné stanovisko, ale přesto bych ráda znala váš názor na řešení této situace. Děkuji za vaše písemné odpovědi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP