(18.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Dokonce ta sankce neplatnosti je ještě posunuta, myslím že o rok. To znamená až od 1. 7. 2017 hrozí možné zneplatnění obchodního vztahu. To znamená, partneři mají dostatek času, aby se naučili uzavírat smlouvy s obchodním tajemstvím a případně by to začernili. Možná to nebude pohodlné pro ředitele podniků, že budou muset začerňovat, a mohou být pod tlakem těch, kteří říkají: my chceme vědět všechno. Kdyby tam byl ředitelem Martin Stropnický, zveřejní to bezesporu úplně všechno, protože přece nebude lhát a nebude nic začerňovat. To jen tak na okraj, abychom si připomněli, že zdrženlivost, diskrétnost, utajení má místo v politice. Ne úplná otevřenost on-line projednávání všeho. To prostě nefunguje.

To důležité jsem řekl. Pan ministr chce skončit projednávání do 19. hodiny, tak si nechám další připomínky k dalšímu projednávání. Pokud toto náhodou nezamítneme už v prvém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, nejčastěji a nejrychleji jsou novelizovány zákony, které nikdy neměly vzniknout. Neříkám, že je to zrovna registr smluv, ale v oblasti eGovernmentu, které souvisí s digitalizací, jsme se posunuli z 26. místa na 27. Příčin je hodně, ale jedna je základní a to je vytváření legislativních špaget, které tady děláme tím, že neustále přijímáme zbytečné zákony a potom je novelizujeme. Když se tohle pokoušíme digitalizovat, tak nevznikne eGovernment, ale jen e-špagety. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k tomuto návrhu zákona, který bych obecně podporoval, ale inspirovalo mě vyjádření a předřečník mi vlastně vzal trochu vítr z plachet. Já vám něco přečtu.

Článek 23 Ústavy ČR, slib poslance a senátora zní: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony... a tak dále. To je první věta. A teď vám ocituji článek 11 Listiny základních práv a svobod: Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.

Tak. Tento zákon je přesně o tom, že porušuje Ústavu České republiky, protože vytváří rozdílné podmínky pro různé vlastníky! Buď tedy budeme respektovat jako poslanci a senátoři Ústavu České republiky, nebo nezbude nic jiného než zákon zrušit před Ústavním soudem pro jasné porušení Ústavy České republiky. (Hovoří velmi důrazně.) Protože rozděluje vlastníky podle toho, jestli někdo má zveřejňovat a druhý nemá zveřejňovat! Prosím vás, vám opravdu nevadí, že kdekterý solární baron nezveřejňuje nic a každý, kdo má veřejný majetek, zveřejňuje všechno? Mně to vadí! Jestliže budeme dále pokračovat tímto způsobem a neumožníme subjektům, které jsou subjekty veřejného práva, aby se chovaly stejně jako ti, kteří jsou podle soukromého práva, tak v tom případě jsme se zpronevěřili vlastnímu slibu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Jandák. Prosím.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuju, pane předsedající. Dámy a pánové, k předřečníkovi kolegovi Stanjurovi. Já jsem pro ten zákon nehlasoval. Přesto dovolte, abych prostřednictvím předsedajícího vám něco vzkázal a něco řekl lidu této země. Jestli tím, že tohle zesabotujete, poděláte Budvar, tak vám přeju hodně štěstí do těch dalších voleb. Snad to lidi uslyšej! Děkuju vám. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní neeviduji žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Táži se, jestli je tomu tak. je tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova zpravodaje nebo navrhovatele - zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že padlo veto dvou poslaneckých klubů, nemůžeme projednat tento zákon v prvém čtení. Padl zde návrh na zamítnutí v prvém čtení. Dám o tom hlasovat jako o prvním návrhu. Všechny vás nejprve odhlásím, eviduji žádost o vaše odhlášení. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.

 

Opakuji, o čem budeme hlasovat. Je zde návrh na zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 85. Přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 83. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu? Neeviduji.

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 86. Přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro návrh 152, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a tento tisk byl přikázán ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Pan poslanec Klán. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Dnes tady mám takové navrhovací kolečko. Navrhuji jednak výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a také hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Má někdo ještě další návrh k přikázání dalším výborům? Nevidím, v tom případě budeme hlasovat.

 

Nejprve zahajuji hlasování o tom, kdo je pro přikázání tohoto tisku výboru pro regionální rozvoj. Kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomu návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 87. Přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro návrh 88, proti 39. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Druhý návrh. Zahajuji hlasování o tom, kdo je pro přikázání tohoto tisku hospodářskému výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 88. Přihlášeno 155 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti 20. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro regionální rozvoj a hospodářskému výboru jako dalšímu výboru.

 

Současně zazněl návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů na projednání.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 89. Přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro návrh 87, proti 51. Konstatuji, že jsme zkrátili projednávání tohoto tisku na 30 dnů.

 

Vzhledem k tomu, že jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly, končím projednávání tohoto bodu. Stejně tak přerušuji tuto schůzi do zítřejšího rána do 9 hodin. Přeji příjemný zbytek dnešního dne.

 

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP