(13.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

První okruh otázek, to je otázka právní úpravy působnosti orgánů veřejné moci ve vztahu k nakládání s municí civilními subjekty. Bylo o tom hodně popsáno, ale myslím si, že je škoda, že řada nedostatků větších či menších se začíná řešit až po událostech, které v říjnu ve Vrběticích nastaly. Nechci vůbec spekulovat s tím, anebo tvrdit, že takové události by se nestaly, pokud by byl uplatňován zákon a odstraněny veškeré jeho nedostatky. Z pohledu právních předpisů na úseku zbraní, střeliva a nakládání s municí, výbušninami obecně, tím nemám na mysli jen zákon, je celá řada zákonů, nařízení, vyhlášek, a hlavně s různou gescí. Ať už je to gesce Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva obrany nebo Ministerstva pro místní rozvoj, ale třeba i Český báňský úřad a podobně. Při takové analýze se projevuje především nesoulad v samotných pojmech a přístupech k realizaci jednotlivých právních předpisů. Výsledkem potom je konstatování, že díky různé gesci uniká to podstatné, komplexní kontrola, odvolává se jeden na druhého. Tím mám na mysli jednotlivá ministerstva. Svědčí o tom i okruh otázek, odpovědí Ministerstva obrany, dotazů k souhrnné zprávě spolku Za zdravé Valašsko. A pokud si tuto zprávu přečtete, tak zjistíte, že Ministerstvo obrany v tom prakticky nemá co do činění, ujistil nás pan poslanec Snopek.

Vláda má k dispozici ucelený právní přehled analýz a je nyní na ní, jakým způsobem s ním naloží, jak rychle projedná potřebné změny či předloží naší Sněmovně potřebné změny zákonů. V tuto chvíli patrně ti, kteří budou sledovat jednání naší Sněmovny, zejména občané Vrbětic, nebudou uspokojeni tím, že prakticky z veřejných zdrojů víme, že vyklizení skladu bude trvat více než rok ve Vrběticích. Jsem ale přesvědčen, řekl pan poslanec Snopek, že vláda podniká maximum úsilí k zajištění bezpečnosti občanů v okolních obcích.

V souvislosti s Vrběticemi se vyskytují i některá méně vhodná vyjádření. Například určitě nepřispívají k dobré náladě mezi občany dohady ministra vnitra a ministra obrany, co se týkalo zajištění ostrahy Vrbětic.

Malý moment, já jenom něco...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, jestli dovolíte, pokud potřebujete konzultaci, tak já bych přečetl omluvy. A během té chvilky může proběhnout konzultace s kolegy.

Takže omlouvá se pan místopředseda Gazdík od 16. hodiny z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Aulická Jírovcová od 14 hodin, omlouvá se pan ministr Chovanec od 11.45 do 14.30 hodin, omlouvá se pan ministr zemědělství Marian Jurečka od 12.30 z resortních důvodů, paní poslankyně Bohdalová z dnešního jednání od 14 hodin až do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Opálka od 12 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Adam od 12. hodiny ze zdravotních důvodů, pan poslanec Štětina z dnešního jednání od 12.30 z osobních důvodů, pan poslanec Korte mezi 12. a 15. z pracovních důvodů, pan poslanec Gabal 12.30 až 14.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Novotný od 11.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Volný od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Golasowská od 12 hodin do konce jednání, pan poslanec Grebeníček od 14 hodin, paní poslankyně Langšádlová mezi 13. a 14. z pracovních důvodů, pan poslanec Vilímec z celého dne z pracovních důvodů, pan poslanec Kostřica - osobní důvody, z celého dne, pan poslanec Stanjura se omlouvá z celého dnešního jednání a pan poslanec Farský od 9 do 11.30 a pan ministr Jurečka, to už jsem četl. Tak to byly omluvy.

Zeptám se, zda chcete pokračovat, nebo zda mám navrhnout další postup?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já bych, pane předsedo, pokračoval, až bych brečel, samozřejmě. Ale byl jsem upozorněn, že bych tím celou Sněmovnu zdržoval od některých bodů, které si Sněmovna přeje ještě dnes projednat, protože původně byly pevně zařazené, takže já tenhle program nechci zdržovat, já tedy pro dnešek skončím, a slibuji, že udělám všechno, co je v mých silách, abych své zdůvodňování dokončil někdy do příštích Vánoc. Když přitlačím, tak se mi to na příštích mimořádných schůzích povede. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. (Potlesk zprava.) S přednostním právem zde byli přihlášeni kolegové Benda a Gazdík, ale oba dva stahují, což dává prostor s přednostním právem panu předsedovi Laudátovi. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, zajisté chápete, že my neuznáváme skandální postup, který dneska zvolila paní místopředsedkyně Jermanová při řízení schůze. Neuznáváme to, že byla oktrojována ústavní práva poslanců s přednostním právem, a samozřejmě vás necháme hlasovat o vašem přerušení vaší schůze, protože my se domníváme v souladu s Ústavou a právy, že jsme ve fázi diskuse před schválením programu, tudíž se nezúčastníme tohoto hlasování, protože nemůže být přerušeno něco, co podle nás nebylo zahájeno.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je samozřejmě vaše vidění situace. V tom případě, pokud se nikdo další nehlásí, tak já tady z pozice předsedajícího, což podle jednacího řádu mohu, navrhuji přerušit tuto schůzi do 18. 12., což je pátek, a to do 9 hodin.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 9. Přihlášeno je 137, pro 101, proti byl 1. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Tato schůze byla přerušena, a já teď umožním 10 minut na nastavení techniky, takže řádnou schůzí budeme pokračovat ve 14.10 hodin.

 

(Schůze přerušena ve 13.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP