(11.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se, je 11. hodina. Já jsem nucena vás v tuto chvíli přerušit. Samozřejmě ve svém projevu budete pokračovat (poslanci ODS bouchají do lavic) po zařazení hlasování, které je zařazeno na 11. hodinu. Já v tuto chvíli -

 

Poslanec Petr Fiala: Paní místopředsedkyně, já musím konstatovat, že s vaším rozhodnutím naprosto nesouhlasím, protestuji proti němu, nicméně -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, tohle je rozhodnutí Sněmovny. (Opět protestní bouchání do lavic.) Já poprosím o klid.

 

Poslanec Petr Fiala: Nemůžete mě nechat domluvit tu větu, kterou vám chci říct?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se omlouvám. Je 11 hodin. Já jsem povinna nechat hlasovat o schválení programu, které je zařazeno na 11 hodin.

 

Poslanec Petr Fiala: Podle mě jste povinna nechat mě domluvit, doříct můj projev. Já nikde neznám -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se. Já vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. (Skandované bouchání do lavic.)

 

Nyní zahajuji hlasování o celém návrhu pořadu 37. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 4, do kterého je přihlášeno 128 přítomných, pro 93, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Nyní prosím pana poslance Fialu, aby pokračoval ve svém projevu.

 

Poslanec Petr Fiala: Vy jste mně, paní předsedající, zabránila v tom, abych... Já nevím, co je na tom směšného, mně to připadá docela smutné. A že se bavíte, já myslím, že se v budoucnu bavit nebudete. Ale to je teď jedno. Vy jste mně, paní předsedající, zabránila v tom, abych vznesl námitku proti řízení schůze, že jste mně v rozporu se zákonem odňala slovo, na které jsem měl právo. Takže vznáším tuto námitku teď, ale musím se smutkem konstatovat, že jsem měl právo ji vznést v tu chvíli, kdy jste mě přerušila. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: V tu chvíli jsem byla povinna nechat hlasovat. Učinila jsem tak v souladu s jednacím řádem.

 

O vaší námitce proti postupu předsedajícího zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 6, do kterého je přihlášeno 160 přítomných, pro 54, proti 73. Návrh byl zamítnut.

 

Já eviduji vaši přihlášku, pane poslanče, ale jste v pořadí, protože před vámi jsou další přednostní práva. Ano je to tak. Prosím k mikrofonu pana poslance Bendu, který je přihlášen s přednostním právem. Ano, prosím. Pan Gazdík se také vzdává. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, nehněvejte se, to není pravda, protože pokud byl schválen program schůze, tak teď byste musela otevřít diskusi. Tu diskusi jste neotevřela. Já jsem se před otevřením diskuse přihlásil se svým přednostním právem a konstatuji, že diskuse ještě není otevřena.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já s tím souhlasím, proto jsou přednostní práva. Proto jsem vyzývala všechny přihlášené včetně vás.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá. Tedy bych byl rád, kdybychom se ujasnili na tom, na to máme rozdílný názor, že v rozporu s jednacím řádem jste teď schválili program schůze, nicméně diskuse k tomuto programu ještě stále není otevřena.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já jenom upozorňuji, že není diskuse, protože jde o mimořádnou schůzi, takže se dá pouze uplatnit přednostní právo, které jste učinili. Já jsem postupovala v souladu s usnesením Sněmovny a k tomu není co dodat. Dodržela jsem jednací řád a na tom trvám.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Je-li zařazeno třetí čtení a právě si Sněmovna schválila program schůze, kde je jediný bod a tím jediným bodem je třetí čtení zákona o elektronické evidenci tržeb, pak třetí čtení, jak se jistě všichni dočteme v jednacím řádu, začíná otevřením diskuse. Nic takového -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poté, co vyčerpáme přednostní práva.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá. Nebudeme se hádat. Dámy a pánové, dovolte, abych tady vznesl protest proti něčemu, co si nepamatuji od roku 1998, co jsem byl v Poslanecké sněmovně. Kdy se někteří z nás, které k tomu opravňuje jejich přednostní právo, přihlásili k programu schůze, protože dobře víme, že programy mimořádné schůze se někdy schvalují a někdy neschvalují, a ty důvody, proč schválit či neschválit, osoby vybavené přednostním právem většinou přednášejí a sdělují stanoviska svých frakcí, proč podpoří takový program mimořádné schůze, nebo nepodpoří. Já jsem byl řádně přihlášen se svým přednostním právem a byl jsem si stoprocentně jist, že argumenty, které bych vám tady přednesl, by většinu z vás přiměly k tomu, abyste tento program mimořádné schůze neschválili. Byl jsem v rozporu se všemi parlamentními principy, v rozporu s jednacím řádem jsem byl umlčen, nebylo mi umožněno tyhle argumenty vznést, a zcela jistě proto budeme hledat vhodný opravný prostředek. Jenom vás chci upozornit, že jsem přesvědčen, že jsem byl dnes zkrácen ve svém ústavním právu zákonodárce, který měl právo vystoupit a měl právo vás oslovit s žádostí, abyste neschválili program schůze. Tuhle možnost jsem neměl. Vy jste hlasovali dřív, než já jsem tuto žádost s těmito argumenty vůči Poslanecké sněmovně měl vznést. Nevím, jak jinak by se to dalo hodnotit než jako nedemokratické umlčení a jako zkrácení oprávněných ústavních práv zákonodárce.

Dovolte mi tedy, abych vám sdělil aspoň teď, co jsem vám chtěl říct, proč je absurdní, abychom třetí čtení neschvalovali na řádné schůzi, v řádném legislativním procesu, ale na mimořádné schůzi, zvlášť když se jedná o bod, který je zařazen na program řádné schůze, a místo abychom ho projednávali jako bod řádné schůze, vy svoláváte naprosto nesystémově a nelogicky schůzi mimořádnou, abyste na mimořádné schůzi jednali o něčem, co by mělo být běžnou rutinou legislativního procesu.

Řekněme si, k čemu slouží mimořádné schůze. Mimořádné schůze slouží k tomu, aby Sněmovna projednala nějakou mimořádnou situaci. Mimořádnou situaci, která většinou je v kompetenci vlády, ale stalo se z ní takové politikum, že je potřeba, aby ji projednala Poslanecká sněmovna, aby přijala usnesení, aby nějakým způsobem se obrátila na vládu, buď ji podpořila v jejím snažení, nebo aby naopak na vládu apelovala, aby svůj postup změnila.

Příkladem takové mimořádné schůze je například 24. schůze Poslanecké sněmovny, která tady proběhla 12. prosince 2014 a týkala se mimořádné situace muničního skladu ve Vrběticích. Diskusi, a to jenom svědčí o důležitosti té věci, diskusi neotevřel nikdo jiný a nikdo menší než předseda vlády pan Bohuslav Sobotka a řekl, že se dohodl s členy vlády, jejichž kompetencí se tato událost nejvíc dotýká, že jeho vystoupení ještě doplní, za vládu České republiky že tedy vystoupí nejprve on. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP