(17.40 hodin)

 

Poslankyně Radka Maxová: Vážená paní ministryně, již v loňském roce jsme vznášeli dotaz, proč se dotační rozvojový program na rok 2015 Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 týká pouze státních škol. Předpokládala jsem, že k tomu letos nedojde a že se ministerstvo školství poučí z loňské chyby. Ale bohužel stojíme před stejným problémem jako v loňském roce. Na vašem ministerstvu nám vaše pracovnice ochotně, což velice a s povděkem kvituji, vysvětlila, proč k tomu došlo. Jestli jsem to správně pochopila, tak ve zkratce: Nejsou k dispozici finanční prostředky pro - technicky řečeno - mzdy na soukromý sektor a jsou k dispozici pouze peníze na takzvané platy, které zahrnují sektor veřejný resp. státní.

I když jsem schopna tento fakt pochopit, můžete mi vysvětlit, jaké jste podnikli kroky, aby nenastala tato situace, s kým jste vyjednávali, jaké školy jste oslovili a domlouvali se s nimi na nějaké jiné variantě? Jak budete tuto situaci řešit, aby i pro rok 2016 dostaly šanci všechny školy, jak státní tak soukromé, na navýšení odměňování pracovníků v regionálním školství? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. To byla poslední interpelace, protože ostatní interpelace byly staženy. Konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací.

Dříve než přeruším schůzi, dovolte mi načíst omluvu pana poslance Berkovce, který se omlouvá ze zítřejšího jednání Poslanecké sněmovny od 9 do 14 hodin.

V tuto chvíli přerušuji jednání schůze Poslanecké sněmovny, uvidíme se zítra v 9 hodin ráno, kdy budeme pokračovat podle schváleného programu.

 

(Jednání skončilo v 17.43 hodin).***
Přihlásit/registrovat se do ISP