(17.40 hodin)
(pokračuje Opálka)

Toto snížení zasahuje do základu pro výměr dalších procentních valorizací, což vede k prohlubování ztráty, která se upravovala částečně v roce 2015. Proto dle původního návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí mělo dojít k další kompenzaci stejně jako v roce 2015 i v roce 2016 tím, že se mimořádně zvýší valorizace stejně jako letos o 1,8 % na 200 Kč měsíčně, předpokládána tehdy 100 Kč řádná valorizace a 100 Kč mimořádná valorizace. I při tom dvousetkorunovém zvýšení by došlo ke snížení reálného důchodu k roku 1989 ze 113,8 % v roce 2015 na 113,5 % v roce 2016.

Navržená mimořádná valorizace měla stát státní rozpočet 3,4 mld. Kč, tedy celkem s řádnou valorizací 6,9 mld. Kč. S tím však dle médií nesouhlasilo koaliční hnutí ANO. Koalice se tedy dle médií dohodla na kompromisním návrhu KDU-ČSL, tedy pouze na jednorázovém mimořádném příspěvku k prosincovému důchodu ještě v tomto roce ve výši 600 Kč, což sice před Vánoci důchodce může potěšit, ale základ pro valorizaci v roce 2016 a dalších letech nezvýší. A tak reálná hodnota důchodů oproti roku 1989 klesne v roce 2016 na 112,5 % a státní rozpočet tímto rozhodnutím ušetří za 25 let předpokládané doby čerpání důchodu na důchodcích asi 60 či 70 miliard. Platí sice znovu příznivější valorizační schéma, ale zvyšování důchodů se bude vypočítávat ze sníženého základu, neboť k dorovnání předchozí ztráty plně zřejmě nedojde. Jak vidíme, není politická vůle vládní koalice.

Navrhovaná právní úprava výplaty jednorázového příspěvku, který není v našem právním řádu žádnou novinkou, se má projevit jednorázovým zvýšením výdajů státního rozpočtu v roce 2015, kdy dojde ke zvýšení výdajů o 1,73 mld. Kč. Tento krok vyžaduje i dodatečné jednorázové administrativní náklady na straně České správy sociálního zabezpečení ve výši 32 mil. Kč a úměrně i dalších správců výplaty důchodů.

I když jde jen o příspěvek k důchodu, tedy spíše o jakousi státní sociální podporu, tedy nepojistnou dávku, zvýší se záporné saldo na takzvaném důchodovém účtu za rok 2015, kdy se předpokládá úspora proti předpokládaným rozpočtovým výdajům.

Vzhledem k tomu, že plátci důchodů potřebují určitý čas na technicko-organizační zabezpečení, na programovou přípravu a testování výplaty mimořádné částky, je nutné, aby zákon byl schválen včas, a proto se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem souhlas již v prvém čtení v režimu § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu. Dostatečná legisvakance je proto žádoucí, aby umožnila plátcům důchodů řádně se připravit na nový úkol při výplatě prosincových důchodů. V zákoně je navržen termín účinnosti návrhu zákona k 1. říjnu 2015. Dnes máme 15. září a před námi je ještě rozhodnutí Senátu a prezidenta. Je tedy třeba v podrobné rozpravě, pokud bude tento režim § 90 uplatněn, změnit termín na 31. listopadu či 1. prosince, čímž se však vystavuje Česká správa sociálního zabezpečení problému přípravy naplnění zákona bez jeho schválení. Kladu si tedy otázku, proč projednáváme tento návrh až dnes, když jsme ho obdrželi již před prázdninami.

Signalizované veto dvou klubů, ODS a TOP 09, však vyplácení prosincových příspěvků z rozpočtu 2015 výrazně zkomplikuje. A pokud by bylo uplatněno veto i na dobu projednávání pod 30 dnů, výplatu v prosinci úplně znemožní. V tomto případě můžeme jednat o příspěvku až pro rok 2016, a to z rozpočtu roku 2016. Byl by tak vytvořen prostor k navýšení příspěvku dle požadavku Rady seniorů České republiky, která žádá 1000 až 1200 Kč. Já osobně bych však preferoval, kdyby se hledala cesta, jak uplatnit původní systémový návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, tedy zvednout měsíční valorizace o 100 Kč, neboť signalizace, že se důchody budou zvyšovat jen o 40 Kč je poměrně drahá záležitost na administraci a lidi jen pobouří. A k této korunové valorizaci se musí mimo jiné přehodnotit i exekuční nároky na důchody, kterých přibývá rychlým tempem.

Takže další vývoj v několika minutách předurčí, jestli naši důchodci obdrží v prosinci mimořádný jednorázový příspěvek, či budeme jednat o jiném režimu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji poslanci Miroslavu Opálkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Dále mám faktickou poznámku pana kolegy Milana Urbana... (nehlásí se) a pak paní kolegyně Hnyková. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych se odpíchl od poslední věty, kterou řekla paní ministryně, že máme myslet na naše seniory. Já myslím, že její návrh, se kterým šla do vlády, byl mnohem lepší než ten, který z vlády vyšel. Paní ministryně s tím doufám bude souhlasit. A my jí nabízíme pomocnou ruku a chceme jí pomoci prosadit její návrh, což samozřejmě v devadesátce nejde. Takže jménem klubu ODS a TOP 09 vznáším veto na tento režim.

Já to zdůvodním. Ono to zní dobře - jednorázový příspěvek. Ale minimálně ve střednědobém i dlouhodobém horizontu je samozřejmě pro seniory lepší, když to bude ve standardním valorizačním vzorci, ve standardní valorizaci, protože zvýšení se promítne do všech dalších zvýšení, jak budou podle zákona přicházet rok po roku. To je pravda. Tak já bych očekával, že paní ministryně se k tomu přidá, protože si opravdu myslím, že její návrh byl poctivější, protože není sice jednorázový, ale v dlouhodobém horizontu je pro důchodce prostě lepší. Tím, že jsme vznesli to veto, tak máme prostor, jak říkal pan zpravodaj, najít mechanismus, jakým to zařídíme. Věřím, že společnou cestu najdeme. Není naší vinou, že 15. září je první čtení v devadesátce. Ono obecně je to velmi riskantní pro vládu, jestli chce něco od 1. ledna, přijít v devadesátce 15. září. Ale já myslím, že jsme schopni najít řešení, které nakonec bude pro naše seniory lepší, ne možná v prosinci 2015, ale v letech 2016, 2017, 2018 a ve všech následujících. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Veto dvou poslaneckých klubů podle § 90 odst. 3 resp. odst. 7 znamená, že nemůžeme projednat, vznáší se do skončení obecné rozpravy, bylo to ještě na začátku obecné rozpravy, čili musím konstatovat, že v tuto chvíli budeme projednávat návrh zákona nikoliv podle § 90 odst. 2, ale standardním způsobem.

A ještě než dám slovo paní kolegyni Hnykové, budu konstatovat omluvy pana poslance Jakubčíka, který se omlouvá od 21 do 23 hodin, pana poslance Benešíka od 17.50 do 18.30 a od 18 hodin pana poslance Vojtěcha Adama.

Nyní tedy v rozpravě paní poslankyně Jana Hnyková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP