(12.30 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Chtěl bych se pana ministra - on tu není - také speciálně zeptat na příklady, hlavně důvody obsažené v § 37 odst. 3, kde nejsou dočasně evidovanou tržbou poplatníka tržby, které nepřekročí v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období daně z příjmů 2 miliony korun a zároveň 20 % součtu jeho tržeb, které mají být evidovány. Dikce tohoto ustanovení je hodně složitá, také se několikrát měnila v rámci projednávání návrhu zákona, bude se komplikovaně vyhodnocovat a je i otázkou, komu vlastně takové ustanovení je šito na míru.

Jsem dlouholetým místostarostou menšího města a i z této pozice varuji před tím, že povinnost elektronicky evidovat tržby se promítne negativně zejména na venkově. Už nyní v menších městech, pokud jste si toho nepovšimli, a já věřím, že to vnímáte, ubývají obchody, stravovací zařízení a místní hospody, protože se jejich majitelům ten náročný provoz spojený s administrativou a spoustou povinností vlastně nevyplatí. Snaha zavést elektronickou evidenci tržeb po vzoru Chorvatska povede nepochybně k ještě dalšímu úbytku těchto služeb. Nikoliv proto, že by docházelo k uzavírání provozoven kvůli takzvané dřívější nepoctivosti podnikatelů, ale v převážné části kvůli tomu, že tento finančně policejní systém nese velké provozní obtíže a při minimálním zisku se to drobným podnikatelům nevyplatí. Snížení počtu podnikatelů v této oblasti nakonec přiznává i důvodová zpráva, můžete si ji přečíst. Podle ní si část lidí najde jiné zaměstnání, část skončí na úřadech práce.

Když to shrnu, návrh zákona o elektronické evidenci tržeb právem vyvolal velkou diskusi, a to je správné, ale vyvolal také pobouření těch, kterých se to dotkne. Nejsou to pánové ani Babiš - který přišel (do sálu) - ani Sobotka, ani pan Havlíček Karel. Jsou to stovky, možná tisíce živnostníků, kteří každoročně bojují o přežití. S mnoha z nich jsem se u nás v západních Čechách v posledních týdnech a měsících potkával. Jsou to lidé, kteří poctivě pracují, kteří mají snahu daně odvádět, ani moc nereptají, dokonce mám dojem, že jsou připraveni se nějak poprat i s elektronickou evidencí tržeb, přestože jim opět naroste administrativa, náklady, budou muset zavést nové postupy při evidenci zboží atd. Čeho se ale bojí nejvíce, to je budoucnost. Pan Babiš jim totiž tímto návrhem zákona vzkázal, že budou ve společnosti hlavním otloukánkem a lidmi, kterým stát bez váhání znovu může naložit na záda.

Nechci malovat čerta na zeď, ale výše zmíněná totální kontrola se dá koneckonců kdykoli zneužít. Může státu např. sloužit k tomu, aby si v případě potřeby kdykoli našel argumenty pro další restrikce. Koneckonců, když se pan ministr Babiš odvolává na Chorvatsko, tak v Chorvatsku socialistická vláda - protože pan ministr Boris Lalovac je socialistický ministr financí - pomocí této metody kontroluje nejen to, co navrhuje zatím kontrolovat pan ministr Babiš, ale i stav denní pokladní hotovosti nebo třeba údajně i dodržování pracovněprávních předpisů. Zákon o elektronické evidenci tržeb je prostě projevem nedůvěry a honbou na lidi, kteří toho přitom chtějí od státu nejméně z nás všech.

I z tohoto důvodu se samozřejmě připojuji ke svým předřečníkům a navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona, zbytečného, nebezpečného návrhu zákona, hned v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se ještě než odejdete chci zeptat, zda navrhujete zamítnutí pouze sněmovního tisku 513, nebo obou, i 514.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Protože je společná rozprava, tak navrhuji obou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Obou. Dobře, děkuji. Nyní s přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, snad prosím pochopíte, protože si myslím, že to je docela důležité sdělení, že počkám, až pan předkladatel dotelefonuje. Děkuji.

Diskuse o elektronické evidenci tržeb není jenom diskuse o tom, zda ti největší podvodníci jsou živnostníci a zda ten největší problém neplacení daní je to krácení tržeb v maloobchodě, ale kde skutečně dochází k tomu největšímu krácení tržeb. Já jsem se tady pokusil ve své úvodní řeči zdůraznit, že to, jak dokážou někteří oligarchové typu pana ministra financí Babiše tzv. optimalizovat své daně, že to znamená daleko větší úniky oproti předpokládanému výběru daní, než jsou jakékoli úniky živnostníků. Pan místopředseda vlády, věren své pozici, ať už to řekne Mládek, Hašek, kdokoli, tak vždycky řekne, že lže.

Tak já vás teď chci moc poprosit, abychom dokázali - jistě dobře víte, že vždycky vycházím z otevřených zdrojů. Když jsem na Synthesii Pardubice ukazoval, že pan místopředseda vlády dojí státní rozpočet, aniž by do něj cokoli platil, tak jsem pouze čerpal z otevřených zdrojů - výročních zpráv Synthesie Pardubice. Když dokazuji, že neumí vybírat daně, čerpám výlučně z otevřených zdrojů Ministerstva financí. Takže teď rovněž si dovolím citovat pana místopředsedu vlády, jak se vyjadřuje k tomu, jak on platí nebo neplatí daně.

7. 7. 2015, což bylo před třemi dny, pan místopředseda vlády Babiš, když jsem se ho ptal, jak je možné, když tvrdí, že platí tolik daní, že není mezi dvaceti nejlepšími plátci, tak se rozhorlil a řekl: Je to sprostá lež - to je taková běžná formulace před závorkou, je to sprostá lež, závorka, za ní může být Šincl, Hašek, Kalousek, Blažek, Benda, kdokoli - je to sprostá lež, říká pan místopředseda vlády. Je to sprostá lež, my jsme zaplatili 752 mil. daní, akorát že ten Kalousek to špatně počítá, protože Agrofert - teď prosím, abyste mě poslouchali - Agrofert je velký plátce daní i v Německu i na Slovensku i v dalších zemích. Prosím, abyste si když tak ověřili v záznamu, že jsem v tomhle případu přiznal ano, to máte pravdu, pokud platíte daně i jinde, tak je to zkreslený údaj. To se odehrálo 7. 7.

10. 7. v 11.20, což je před dvěma hodinami, tady řekl pan místopředseda vlády a ministr financí, když jsem ho upozorňoval na to, že jeho platební morálka připravuje veřejné rozpočty o desetinásobně větší objemy než platební morálka živnostníků, tak tady pan místopředseda vlády hrdě řekl - a opět si to můžete ověřit ve stenu, já budu jenom citovat steno: Znovu opakuji, že za rok 2014 moje firmy tady zaplatily na dani právnických osob 743 mil. a odvody... bla bla bla bla bla..., takže nemám žádnou firmu mimo Českou republiku, tady platím daně, ty daně, které v minulosti nějací kmotři rozkradli, a pan Kalousek je lhář.

Takže ještě jednou: 7. 7. říká ministr financí a podnikatel: Agrofert je velký plátce daní i v Německu i na Slovensku i v dalších zemích. Je to ve stenu, já mu to věřím, já si myslím, že je to pravda. 10. 7. říká: Nemám žádnou firmu mimo Českou republiku, tady platím daně, ty daně, které v minulosti... bla bla bla... Kalousek je lhář. Jistě chápete i vy, kteří fandíte panu ministru Babišovi, že tyto dva výroky jsou v přímém rozporu. Buď, jak tvrdí 7. 7., Agrofert je velký plátce daní v Německu, na Slovensku i v dalších zemích, anebo jak tvrdí 10. 7., nemám žádnou firmu na Slovensku a někde jinde a tady platím daně. Buď lhal 7. 7., nebo lhal 10. 7. Jestli chcete rozluštit tu hádanku, dovolím si vám říct, že lhal každý den, protože on jinak nepodniká a jinak tu politiku nedělá. Mě to nepřekvapuje, já to vím. Já dvacet let vím, že je to zloděj a lhář. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP