(11.50 hodin)

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, moje příspěvky ve Sněmovně se obvykle vejdou do formátu faktické poznámky, ale tentokrát už přece jenom se navršilo tady tolik demagogie, že se opravdu nevejdou do dvou minut.

Začnu těmi technickými. Slyšel jsem tady během interpelací pana poslance Novotného, který možná na tom stanovém výletu zašel buď do restaurace, nebo do prodejny, to už se nepamatuji, a tam mu spočítali tržbu na solární kalkulačce. On se pak tři čtvrtě hodiny pokoušel propojit tuto solární kalkulačku s internetem. Pokud v této činnosti pokračuje, tak bych mu prostřednictvím pana předsedajícího doporučil, aby si dal nějaký kurz základní počítačové gramotnosti.

Pro pana poslance Korteho opět prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl konstatovat, že to, že se internet obvykle nachází na konci vedení, je poměrně standardní situace, která se bude čím dál víc rozšiřovat.

Já nejsem profesorem informatiky ani nejsem profesorem kybernetiky, ale vystudoval jsem tyto obory a celý život se jimi vlastně zabývám. Když bych se podíval na to, jak tady jsou signalizovány technické problémy s internetem, tak se obávám, že banky se chovají absolutně iracionálně, a začínám mít obavy, kam jsem svěřil své peníze, protože internetové bankovnictví, které je založeno na úplně stejném principu, tady využívá několik milionů lidí bez jakýchkoliv problémů. Ale pokud bych měl brát vážně všechno, co tady bylo řečeno, tak se musím zamyslet nad tím, že bych zase měl obnovit své návštěvy do kamenné pobočky, protože hrozí katastrofický scénář.

Chtěl by dál upozornit na to, že jednou z významných pomocí podnikatelům, o kterých mluvíme, je vybudování vysokorychlostního internetu, do kterého bude během několika let nainvestováno z prostředků Evropské unie a z prostředků českého státu 14 miliard. Mapují se tzv. bílá místa, kde jsou opravdu potíže s datovým připojením, a ta budou vyřešena. Je to jedna z věcí, kterou vláda výrazně pomůže drobným podnikatelům, protože právě jim ušetří spoustu nákladů na marketing, spoustu nákladů na propagaci svých výrobků a je tu možnost založení nového kupního nástroje. Situace tedy v technické oblasti bude úplně jiná.

Dál bych chtěl konstatovat, že od té doby, co tady pan poslanec Kalousek v roce 2005 chtěl zavést zákon o registračních pokladnách, se ceny těchto zařízení extrémně snížily. Ke mně každých 14 dní jezdí člověk, který má takový pobitý kombík a v něm mi vozí pivo, limonády atd. Pokaždé vytáhne z takového drobného přístroje účtenku, kterou mi samozřejmě odevzdá. Nevím, z čeho žije, pravděpodobně z ruky do úst, ale opravdu s tím nemá žádné problémy. A já bych jenom chtěl upozornit, že ceny technologií a ceny aplikací, které budou vyžadovat tyto záležitosti, se extrémně snížily, takže mluvit o tom, že to zlikviduje drobné podnikatele, je absolutní nesmysl.

Když se podívám na další věci, které tady byly, a já využiji toho, že nám tady pan poslanec Kalousek pověsil ten krásný plakát, který souvisí s velkým bratrem, který se dívá, kolik kdo vypije piv, kdyby pan ministr financí podlehl třeba během zasedání Poslanecké sněmovny neodolatelnému nutkání si zjišťovat, co konzumuje pan poslanec Kalousek v okolních restauracích, a já se přiznávám, že občas podobné nutkání mám také, tak elektronická evidence tržeb, jak bylo vidět z drobných panelů, co tady byly, mu v tom opravdu nepomůže. Navíc nákup, který tady byl prezentován, pravděpodobně neodráží takový ten typický nákup pana poslance Kalouska - byly tam housky a mléko, pokud si vzpomínám. (Pobavení a potlesk poslanců ANO.)

Pak bych chtěl říct, že je zvláštní, že třeba pan poslanec Kalousek se tady staví jako vlajkonoš toho, kdo bude bránit drobné živnostníky a OSVČ. Já jsem byl OSVČ od roku 1990. 1. ledna 2013 jsem se postavil do poměrně značné fronty lidí, kteří zastavovali anebo pozastavovali své podnikání, protože jsem si spočetl, že opatření pana bývalého ministra financí Kalouska mě budou stát na daních 60 tisíc. To je významná pomoc OSVČ! Proto tam byla také takhle dlouhá fronta. Takže pokud se někdo takový postaví do tažení ve prospěch živnostníků, tak si říkám, že možná sedláci u Chlumce dopadli trošku lépe.

Pak bych chtěl říct k tomu, co se tady říká, to znamená, že se tady teď v této debatě akcentuje to, že jediný a veliký nástroj na omezení datových úniků je elektronická evidence tržeb. To není pravda. Vláda připravuje celou řadu dalších opatření, která postihnou jiné úniky daní, které tady jsou.

Dál bych chtěl konstatovat, že to, že se rozložilo zavádění elektronické evidence tržeb, je známkou velké a uvážené opatrnosti. Je to velký zásah a je potřeba ho tedy uvážlivě provádět, zejména tam, kde relativně technické prostředky to umožní mnohem lépe. Takže já považuji ten postup za opatrný, nikoliv za to, že to nehodnotíme jenom podle potenciálního daňového výnosu, který tam je.

Další věc, která se tady často uvádí z opozice, je, že se neustále montujeme a zasahujeme do trhu. Ale my ten trh teď chceme srovnat, protože ti, kteří neplatí daně, mají neoprávněnou výhodu proti těm, kteří to dělají poctivě, a těch v této zemi je drtivá většina. Z toho důvodu si dovoluji konstatovat, že přestože zavedení tohoto zákona jistě nebude jednoduché, protože se jedná o poměrně rozsáhlou agendu, tak je to jeden z kroků, které by konečně měly začít říkat: normální je platit daně a měl by to dělat každý, aby se ty podmínky srovnaly.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ANO a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. Slova se ujme pan poslanec Martin Plíšek, ale až po faktické poznámce pana kolegy Novotného, který se k faktické poznámce přihlásil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený pane předsedající, já se chci vaším prostřednictvím obrátit na pana kolegu Pilného a velmi v dobrém, protože spolu na hospodářském výboru docela dobře vycházíme. Vy jste léta pracoval v oblasti informatiky a tam je taková ta určitá rovina inteligence - jedničky a nuly, a k lidské inteligenci patří ještě jiná vrstva, k ní patří třeba ironie. Já chci vysvětlit své vystoupení o interpelacích. Reagoval jsem v něm na výrok pana ministra Babiše, který řekl, že dámy v našem bufetu si nebudou muset kupovat žádnou novou registrační pokladnu, ale že zařízení, které tam mají, jim bude úplně klidně stačit. Tak jsem ho přinesl, byla to solární kalkulačka. Já předpokládám, že opravdu nevěříme tomu, že by si někdo myslel, že já mám představu, že takovou kalkulačku lze připojit na internet. Řekl jsem panu ministrovi, že ani tato kalkulačka, ani vysavač, ani žehlička doma opravdu na internet připojit nejdou. Neboli to byla z mé strany ironie vůči něčemu, co jsem neřekl já, ale co řekl váš velký šéf. Zkusme tu ironickou vrstvu příště chápat. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Novotnému i za dodržení času. Slova se ujme pan poslanec Martin Plíšek, připraví se pan poslanec... (Hlásí se posl. Gabal.) Faktickou? Dobře. Ještě tedy kolegu Plíška požádám o strpení a prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Ivan Gabal.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Já budu opravdu stručný. Pane předsedající, dámy a pánové, malinko bych navázal na to, co tady říkal kolega Pilný. Je tam jedna vážná věc, kterou považuji za podstatnou. Jestliže budeme svůj postup v oblasti daní nebo v jakýchkoliv jiných řídit podle převažujícího pocitu, že jsme zaostalí technologicky, tak technologicky zaostalí budeme. Ví se, že tady navrhuji systém elektronických voleb. Mnohé země to zkusily a šly dopředu. Zmiňováno je Estonsko, protože začali dávno, tak jak říkal kolega Pilný, krok za krokem, opatrně. Jestliže o našem systému zavádění elektronických voleb mají rozhodovat vysocí úředníci, kteří jsou elektronicky negramotní, nehneme se dopředu a budeme zaostalí.

A pak ještě jedna poznámka. Víte, co je na demokracii nejstrašnější? Jak jsou drahé volby, jak je drahý parlament, jak je drahá vláda. Je to všechno strašně drahé! Přece jsme měli systém, který byl levnější! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Gabalovi za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Plíšek má šanci. Prosím, pane poslanče, máte slovo v rozpravě.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Dovolte také, abych se vyjádřil k předkládanému návrhu zákona.

Návrh zákona o evidenci tržeb oprávněně vyvolává nesouhlasné reakce. O tom svědčí i značné množství rozporů, se kterými byl návrh Ministerstva financí předložen Legislativní radě vlády. Běžná praxe je přitom taková, že se rozpory vyřeší již v rámci připomínkového řízení. Sama Legislativní rada této vlády uvádí ve svém stanovisku, se kterým byl návrh zákona o evidenci tržeb vládě předložen, že má - cituji, nadále významné pochybnosti, zda zavedení evidence tržeb a s ní souvisejících povinností je v souladu s principy zakotvenými v právních aktech Evropské unie, přičemž myšleny jsou principy podpory malého a středního podnikání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP