(9.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Když to shrnu, tento zákon se nám snaží vnutit systém, který je drahý, který je neefektivní, který je diskriminační, který nepřinese veřejnému zájmu nic, naopak přinese mnoho soukromým zájmům a jiné soukromé zájmy naprosto zbytečně poničí. Proto každá příčetná sněmovna, jsem přesvědčen, tento zákon musí zamítnout, a proto předkládám jménem poslaneckého klubu TOP 09 návrh na zamítnutí. Je možné, je dokonce pravděpodobné, že tento návrh nebude schválen a že to protlačíte do druhého čtení. Je možné, je dokonce pravděpodobné, že vás ve druhém čtení nepřesvědčíme a že to protlačíte až do třetího čtení. Ale nikdy vám nedovolíme ten zákon schválit a uvést v realitu, protože je stejně nebezpečný pro volné dýchání v téhle zemi, je stejně nebezpečný jako jeho předkladatel.

Děkuji za pozornost. (Bouřlivý potlesk v celé pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní zde mám dvě faktické poznámky - pana poslance Šarapatky, kterého zde nevidím, tudíž jeho přihláška propadá, a další je pan poslanec Zlatuška. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážená paní místopředsedkyně, jenom dvě krátké poznámky. Ta první věcná. Chápu, že toto řečniště snese jakýkoliv nesmysl, ale v okamžiku, kdy zde padlo něco o tom, jak není dostupný vysokorychlostní internet na předávání tohoto malého objemu dat, tak to je naprostý nesmysl. Na toto stačí jakékoliv malé rychlosti. A absolutně jakýkoliv argument o vysokorychlostním internetu je zcela mimo.

A druhá poznámka. Za první republiky měly pokladny jednu pásku, na kterou se tiskly účty pro zákazníky a pro příslušný obchod, a druhá byla zapečetěná, dělala se na ní kopie a kontroloval ji berňák. Tohle fungovalo zcela běžně a bylo tam podstatně víc konkrétních informací než jenom čísla. Z těchto čísel (ukazuje na Babišovy cedule), když si je sečtete, dostanete pouze údaje ve výsledovce na odvod DPH. Nic jiného. Nic důvěrného v tom není.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Lanka s jeho faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Nechci zdržovat. Chvilku jsem tady zajásal, když jsem viděl ty cedule, že pan ministr v očekávání dlouhého jednání nám tady otevřel malý bufet. Pak jsem pochopil, co to je.

Jenom mám takovou zdvořilou prosbu ohledně umístění těch cedulí. Já přes ně nevidím, jak se pan ministr Babiš tváří při projevu pana Kalouska, a cítím se tím ochuzen. Tak jestli by se to nedalo trošku poupravit. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo. (Cedule byly přemístěny od zpravodajského stolku do uličky vpravo, aby byly dobře viditelné z galerie pro tisk, kde se právě nachází mnoho novinářů.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Co se týče přenosu dat, nechci se přít s profesorem kybernetiky. Vycházím z tvrzení znalce. Vycházím z tvrzení znalce, který pracoval pro Ministerstvo financí a který přesně tady říká, uvádí do oné studie, která bude k dispozici. Buď mluví z cesty pan profesor Zlatuška, nebo znalec Ministerstva financí. Já to nejsem schopen posoudit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní další dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Novotného, poté se připraví pan poslanec Zlatuška. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Pěkné dopoledne. Možná trošku nevýhodou těch z nás, kteří tráví většinu svého pracovního času v oblecích a ve velkých metropolích, je to, že opravdu nemáme praktickou zkušenost s tím, jak ty datové sítě reálně fungují. Zažil jsem takovou praktickou zkušenost nedávno o víkendu, když jsem kvůli svým dětem absolvoval po mnoha letech víkend pod stanem v docela frekventované lokalitě na jižní Moravě v jednom z tamních nejvýznamnějších rekreačních míst, a ujišťuji vás, že ani tu esemesku s pouhými několika kilobity dat jsem tam na mnoho a mnoho místech v té exponované jihomoravské lokalitě vůbec nebyl schopen poslat, natožpak cokoli, co má objem dat větší. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dříve než pozvu k mikrofonu pana kolegu poslance Zlatušku, prosím, abyste mi dovolili přivítat na galerii hostů zahraniční delegaci Lidového shromáždění Syrské arabské republiky, kterou vede místopředseda doktor Fahmí Hasan. (Všichni přítomní vstávají a tleskají.)

Nyní již prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku a jeho dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážená paní předsedkyně, nechci se nijak chvástat, ale jsem přece jenom vysokoškolský profesor v informatice, nikoli kybernetice, jak řekl pan kolega Kalousek. Svého času jsem byl autorem první odborné zprávy o postupu České republiky k informační společnosti a tak dál. Teď zrovna budu působit jako děkan fakulty informatiky. V každém případě to, co tady slyšíte od kolegy Kalouska, není pravda. Vyjadřuji se v tom zcela autoritativně. A tohle to nepotřebujete. A velice rád bych slyšel jméno toho znalce v uvozovkách, na kterého se pan Kalousek odvolával.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Fiedlera. Připraví se pan poslanec Kučera, poté pan poslanec Laudát a poté pan poslanec Korte. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobrý den, děkuji za slovo, paní předsedající. Dvě minuty z faktické poznámky mi budou bohatě stačit.

Už dlouhou dobu se zabýváme elektronickou evidencí tržeb. Já jsem se vyjádřil několikrát, i náš poslanecký klub, v tom směru, že myšlence předkladatele rozumíme a že nemáme problém s myšlenkou, že daně se mají vybírat a daňové úniky nemají být. Máme ovšem výhrady k tomu, na co bychom se měli zaměřit nejdříve.

Dovolím si odcitovat pár strohých čísel z tiskové zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu 14/17 z 27. dubna 2015. Podíl jednotlivých faktorů podílejících se na daňových únicích při výběru DPH. 40 % mezery DPH tvoří podnikatelé úmyslně zkreslující údaje - velké a střední podniky. 28 % DPH tvoří ostatní daňové úniky nebo chyby v daňových přiznání. 25 % mezery DPH tvoří přírůstek nesplacených nedoplatků. A poslední zajímavý údaj: 7 % nelegální a stínová ekonomika, to znamená malí podnikatelé, živnostníci a stavebnictví.

Takže jinými slovy, my tady budeme honit blechy v kožichu medvěda, budeme tím ztrácet spoustu času elektronickou evidencí tržeb, ale ty velké daňové úniky, ty necháme pořád, aby existovaly, ty miliardy mnohem větší, než o které tento stát - já s tím nesouhlasím - připraví ti drobní živnostníci, tak to budeme řešit složitě. Ty předpoklady o výběru nejsou podle mě úplně reálné. Dopady budou nezanedbatelné. Nezaměstnanost. Sociální výdaje. Ale ty největší daňové úniky, k těm se budeme stavět zády.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a poprosím k mikrofonu pana poslance Kučeru a jeho dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuju za slovo. Já bych jenom krátce zareagoval na řeč pana kolegy Zlatušky. Doufám, že bude dávat i pozor. Doufám, že zpozorní i přítomní lékaři. Pamatuji si tady, a vůbec jako zdravotnictví nerozumím, ale pamatuji si tu diskusi o zavedení elektronických receptů. Pamatuji si argumenty, které tady zaznívaly, proč elektronické recepty nemohou být zavedeny. První důvod byl: Ne všechny ordinace jsou připojeny na internet. Druhý důvod byl: Staré technické vybavení ordinací, co se týká počítačů. A třetí důvod, pokud si pamatuji, mohl být i věk praktických lékařů, kteří ne všichni budou schopni ty elektronické recepty a s tím internetem se naučit pracovat. Já nechci tu diskusi jakkoli snižovat, ale skutečně tohle to bylo, pokud si dobře pamatuji, jedním z hlavních důvodů, proč tady byl poměrně velký odpor z řad poslanců z oblasti zdravotnictví, proč nezavádět elektronické recepty.

Myslím si, že ti živnostníci, kteří jsou v těch obcích, kteří jsou v těch pohraničních částech naší republiky, kteří jsou mnohdy starší, kteří nemají to technické vybavení, kteří nejsou připojeni na internet, jsou na stejné úrovni jako ti lékaři v těch samých oblastech. Myslím si, že mi mnozí musejí dát za pravdu. Děkuju. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Korteho. Připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP