(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Chci se zeptat, zda bude doplňující otázka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji. Já bych se tedy chtěla zeptat na nějaký časový horizont výsledku té analýzy, abychom stihli vámi garantovaný podzimní termín, nebo termín před koncem roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pan ministr vám odpoví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Předpokládám, že do konce tohoto léta.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Odpověď krátká a jasná. Tak to má být.

Dvacátý čtvrtý byl se svou interpelací vylosován pan poslanec Igor Nykl, který interpeluje ministra dopravy Dana Ťoka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkné odpoledne, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, jsem z Frýdku-Místku a příští rok to je dvacet let, co byl schválen takzvaný územní plán obchvatu města, což je klíčová věc pro celé město, kde středem města projíždí denně 45 tisíc automobilů. Proto pro všechny obyvatele byla skličující zpráva, která přišla nedávno, že údajně v důsledku pochybení Ministerstva dopravy při vydání stavebního povolení na výstavbu části obchvatu zasahujícího do chráněného území řeky Morávky došlo k tomu, že stavební povolení je Ministerstvem dopravy zrušeno a věc se bude znovu projednávat na úrovni ŘSD s ohledem na nutnost doložení aktuální dokumentace EIA a na další stavební povolení se má čekat prý údajně až jeden rok. Mnozí zastupitelé ve Frýdku-Místku začali psát veřejně i úvahy o tom, zda nejde o nějaký záměr ve smyslu snahy přesunout financování dopravní stavby z Moravy do Čech, nevyjadřují se přívětivě na resort dopravy, který řídí naše hnutí ANO, zvažují nátlakové akce typu blokád.

Já se chci tedy zeptat, abych jim uměl odpovědět, na čtyři otázky:

Za prvé. V čem přesně spočívá hlavní problém? Může za to někdo konkrétně?

Za druhé. Jaká je představa řešení z časového hlediska?

Za třetí. Může někdo, například vlastní město Frýdek, vám pomoci situaci vyřešit, urychlit řešení?

Za čtvrté - to je důležité. Objevují se i některé názory, že se může stát, že se obchvat nebude nakonec stavět vůbec. Jestli lze na sto procent vyloučit i tuto situaci, která by byla velmi závažná.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Požádám pana ministra Ťoka, aby vám odpověděl.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci... (Kašle.) Omlouvám se, jsem trochu nemocný.

Obecně lze konstatovat, že stavba R48 Frýdek-Místek obchvat obsahuje celkem 265 stavebních objektů a má délku cca 8,5 km. Hlavní trasu investor ŘSD rozdělil pro účely povolení stavby na tři části. Váš dotaz se týká druhé části hlavní trasy, která je tvořena zejména východní částí obchvatu, kde bylo stavební povolení vráceno k novému projednání. Tuto druhou část tvoří 12 stavebních objektů s délkou trasy celkem 2,3 km.

Investor předložil v rámci stavebního řízení pro zmíněných 2,3 km hlavní trasy jako podklad nepravomocné rozhodnutí Magistrátu města Frýdek-Místek o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. K tomuto rozhodnutí se odvolal spolek Děti země a toto rozhodnutí nabylo právní moci až po vydání napadeného stavebního povolení. Na základě tohoto nedostatku bylo nutno zrušit napadené stavební povolení a vrátit k novému projednání.

Pro vydání stavebního povolení pro druhou část je nyní nezbytné ze strany ŘSD doplnit závazná stanoviska podle zákona č. 39/2015 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí EIA. Lhůta pro toto doplnění byla stanovena nejpozději do 30. června 2016. Jedná se tedy o nejzazší termín pro doplnění ze strany ŘSD. Pokud Ředitelství silnic a dálnic předloží toto doplnění za měsíc, bude řízení pokračovat již za měsíc. Obava o zdržení stavby o celý rok je tedy neopodstatněná. Okamžitě po doplnění bude řízení pokračovat.

Zde je nezbytné také uvést, že pro financování stavby R48 Frýdek-Místek obchvat pouze z národních zdrojů není k dispozici dostatečné množství finančních prostředků. Bude tedy nezbytně nutné tuto stavbu spolufinancovat z prostředků Evropské unie a pro takové spolufinancování bude tak jako tak nezbytné provést výše uvedené posouzení dle zákona č. 39/2015.

Časové hledisko je tedy následující. Zahájení zadávacího řízení pro stavbu obchvatu se předpokládá v říjnu 2015, zahájení realizace ve druhém čtvrtletí roku 2016. Do té doby může být vydáno jak závazné stanovisko dle zákona č. 39/2015 Sb., tak i stavební povolení pro druhou část obchvatu.

Rád bych jenom dodal, že jsem včera podepisoval žádost o závazná stanoviska, takže to už běží. Chtěl bych ubezpečit, že tady se nejedná o žádnou řízenou akci, jak tento obchvat nestavět. My ho v plánech máme, měli jsme ho vždycky na rok 2016, to znamená, počítáme s tím, že ho vysoutěžíme a začneme stavět v roce 2016, nejlépe ve druhém kvartálu. Věřím, že se nám to povede. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se pana poslance Nykla, zda bude chtít mít doplňující otázku. Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že je 17.56 a poslední interpelace může být položena v 17.55, v tom případě další body jsme si zařadili na 18. hodinu, já tedy na čtyři minuty přeruším tuto schůzi a budeme pokračovat v 18 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 17.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP