(17.30 hodin)
(pokračuje Lank)

Ve švédském Malmö dochází podle dostupných informací opět k masovému rabování a ničení majetku švédských občanů. Podobných případů každým dnem přibývá. Není tedy možné se divit, že naši nejbližší spojenci z visegrádské čtyřky - Polsko a Slovensko - jasně deklarovali, že jsou ochotni na svém území přijmout jedině křesťany pronásledované islámskými fanatiky z tzv. Islámského státu.

Já se v duchu výše uvedeného ptám: Jaká bezpečnostní opatření byla na našich státních hranicích přijata? Jaké síly na to byly vyčleněny? Protože pokud jde jenom o namátkové kontroly, které slouží jenom k tomu, aby měli o čem psát novináři, pak je to podle mého názoru strategické selhání. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji za vaši interpelaci, bude vám odpovězeno písemně.

Nyní bych požádal pana poslance Leoše Hegera, který interpeluje pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážený pane ministře Němečku, dámy a pánové, já mám interpelaci, která se týká víceméně technických problémů ve zdravotnictví spíše než politických a týká se zdravotnické informatiky.

Musím vyslovit uznání ministerstvu ohledně nového nasměrování činností Ústavu pro zdravotnickou informatiku a statistiku, tzv. ÚZISu, protože nároky na spektrum informací pro řízení zdravotnictví se v průběhu doby zcela jistě mění. Jednou z oblastí, kde je zlepšení nezbytné, je oblast měření výsledků péče. V tomto směru OECD nyní produkuje slušné statistiky, pomocí kterých se může naše zdravotnictví celkem seriózně porovnat s řadou pro nás zajímavých zemí. Náš ÚZIS již data pro určení příslušných indikátorů dodává, takže se můžeme srovnávat například v počtu zbytných hospitalizací u dekompenzovaných diabetiků, abych řekl jeden příklad, ve kterém jsme zrovna mimořádně docela dobří. Bohužel ale nedodáváme data všechna, takže Česká republika chybí v takových údajích o kvalitě, jako je například počet pooperačních sepsí nebo plicních embolizací a podobně. Toto chybění je škodou, a můj dotaz, nebo spíše apel, proto zní, zda bude v rámci inventury sběru dat a produkce důležitých informací ÚZISem revidována i naše spolupráce s OECD a zda bude snahou doplnit pro OECD i dosud od nás data nezasílaná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, za přednesenou interpelaci a požádám pana ministra, aby vám na ni odpověděl.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych odpověděl na interpelaci pořadové číslo 20 ve věci spolupráce ÚZIS a OECD ohledně statistik.

Dle informací, které mi poskytl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky pan doc. Dušek, ÚZIS a OECD při předávání dat do mezinárodních statistik již nyní intenzivně spolupracují, nicméně rozsah dat, která předáváme, je limitován jejich dostupností. Lze předat jen ta data, která má ÚZIS k dispozici a která je dle platné legislativy oprávněn sbírat. Aktuální změny v rozsahu sbíraných dat jsou předmětem připravované novely zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách, který dostupnost dat v národním zdravotnickém informačním systému spravovaném ÚZISem významně zvýší a bude jistě i významným přínosem pro spolupráci s OECD, Evropskou komisí a dalšími mezinárodními subjekty hodnotícími data. Zcela zásadní je ovšem relevance a reprezentativnost takto do zahraničí odesíláných dat. Ta by měly být zaručena rovněž tím, že data do národního zdravotnického informačního systému začnou na základě již zmíněné novely zákona o zdravotních službách poskytovat i zdravotní pojišťovny.

Já chci vyjádřit tady i v tomto vystoupení naději, že Poslanecká sněmovna tuto klíčovou legislativní změnu podpoří, a pomůže tak k velmi významné změně v kvalitě i rozsahu zpracovávaných dat o českém zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Chci se zeptat, zda pan poslanec dá doplňující otázku. (Ano.) Prosím, máte prostor.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji panu ministrovi Němečkovi za odpověď. Myslím, že působení ministerstva dokladuje, že je snahou tento důležitý zpětnovazební kanál pro řízení celého systému vylepšit, protože data jsou velmi nehomogenní a chybí. Vždycky když se diskutuje o informatice, tak říkám, že by se měla data nějak kategorizovat. Máme poměrně dost dat finančních, která sice nejdou přes ÚZIS, máme zase z ÚZISu extrémní množství dat kapacitních, i když třeba u lékařů počtů ne zcela přesných, ale zcela určitě nám chybí data produkční, jako kolik výkonů na milion obyvatel se dělá. To je zajímavé srovnávat s Evropou. Tam máme jenom některé útržky. Data o kvalitě jsou velmi nezbytná, aby se vylepšovala, a doufám, že se v tom bude dál pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pan ministr nebude reagovat. V tom případě požádám pana poslance Michala Kučeru s jeho interpelací na pana vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše. Máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře financí, ze statistiky Eurostatu jednoznačně vyplývá, že projekt elektronická evidence tržeb přinese likvidaci významného počtu živnostníků a drobných podnikatelů, aniž by přispěl ke zvýšení inkasa DPH do státního rozpočtu. Nechci tady v tuto chvíli hovořit o dalším obrovském riziku projektu elektronické evidence tržeb, a to zneužití informací.

Je jasné, že vy jako největší producent potravin v České republice si z pozice ministra financí chcete vybudovat dokonalý monitoring, který vám v reálném čase poskytne všechny potřebné informace o situaci na trhu, finančních operacích a finanční kondici vaší konkurence. Za miliardy z veřejných peněz bude pro majitele Agrofertu vybudován on-line monitoring trhu, díky kterému získá dominantní konkurenční výhodu. Výsledkem nebude narovnání podnikatelského prostředí, výsledkem bude naopak totální pokřivení hospodářské soutěže a podřízení trhu jednomu oligarchovi. To už ví dnes většina podnikatelů.

Pane ministře Babiši, dle veřejných zdrojů jste z rozpočtu vyčlenil vysokou částku na propagaci elektronické evidence tržeb. Dle mých informací ta částka může dosahovat až 130 mil. korun na propagaci elektronické evidence tržeb. Mám na vás následující otázky:

1. Jaké budou náklady na propagaci elektronické evidence tržeb? A tady bych prosil přesnou částku.

2. Ve kterých médiích bude tato propagace probíhat? Prosím o informaci, ve kterých konkrétně. Budete utrácet peníze za propagaci elektronické evidence tržeb i ve vašich médiích?

Současně vás tímto oficiálně žádám o rozpočet výdajů na propagaci elektronické evidence tržeb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní požádám paní poslankyni Alenu Nohavovou s její interpelací na ministra kultury Daniela Hermana. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji. Vážený pane ministře, vzhledem k tomu, že se minulý pátek nekonalo výjezdní zasedání podvýboru pro kulturu v Českém Krumlově, tak využívám této interpelace, abych se vás, pane ministře, zeptala, jaké budou vaše kroky v řešení situace otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Odstranění točny z horní části zámecké zahrady a její přesunutí kamkoliv jinam bude znamenat ztrátu atraktivity jak točny, tak i města jako takového. Na druhé straně pokud nebude odstraněno otáčivé hlediště ze zámecké zahrady, tak zablokuje prý další přijetí českých památek do UNESCO.

Ptám se vás, zda je to pravda. A pokud ano, tak to považuji za vydírání. To opravdu budeme poslouchat něčí diktát? Vždyť Český Krumlov byl zapsán do UNESCO v roce 1992 a točna je tam od roku 1958, tedy při zápisu města do UNESCO byla tato skutečnost známa. Český Krumlov byl na seznam zapsán jistě i pro jiné hodnoty, než je současný stav zámeckého parku.

Otáčivé hlediště patří mezi přední evropské open air scény a jde svým způsobem o unikát. Stanovisko Jihočeského kraje je dlouhodobě známé, a to zachování točny na původním místě. Obdobné je i stanovisko pana prezidenta, který při návštěvě Jihočeského kraje podpořil zachování točny. Chtěla bych znát vaše stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP