(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je 12.59 hodin, já se omluvím panu poslanci Stanjurovi, protože na 13. hodinu máme pevně zařazený jiný bod a on už by svoji faktickou poznámku nestihl. Takže já přerušuji vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, jeho prvé čtení.

 

Je třináctá hodina a my jsme si svým hlasováním pevně zařadili na tuto dobu

 

31.
Vládní návrh zákona o evidenci tržeb
/sněmovní tisk 513/ - prvé čtení

Já i tady poprosím pana ministra financí Andreje Babiše, aby nám tento návrh zákona představil. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o evidenci tržeb. To byl legislativní počin, který si vláda vytkla jako jednu ze svých priorit. Cílem návrhu zákona je vytvoření transparentního podnikatelského prostředí v České republice a odstranění nerovností, které vznikají v důsledku porušování daňových zákonů některými podnikatelskými subjekty. Zákon přispěje ke snížení objemu šedé ekonomiky a ke zlepšení daňové morálky v České republice, včetně narovnání pokřiveného vnímání daňových povinností, které zde bylo založeno v minulosti. Zákon také přispěje k navýšení příjmů státního rozpočtu i rozpočtu územních samosprávných celků, a to bez potřeby zvýšení daňových sazeb s negativním dopadem na ekonomiku České republiky. Očekáváme pozitivní dopad zejména na inkaso daní z příjmů fyzických i právnických osob a daně z přidané hodnoty.

Návrh zákona zakládá povinnost on-line hlášení hotovostních tržeb správci daně. Inspiraci pro zavedení tohoto systému je systém takzvané fiskalizace, který úspěšně funguje v Chorvatské republice. On-line řešení je základním rozdílem proti dřívějším návrhům na sledování tržeb pomocí registračních pokladen s fiskální pamětí. Technologický pokrok nyní umožňuje aplikovat toto efektivnější řešení nižšími náklady pro podnikatelskou sféru.

Návrh předpokládá, že evidovány budou podnikatelské tržby, které jsou uskutečněny v hotovosti, kreditní kartou či jinými obdobnými způsoby. Nebudou evidovány bankovní převody z účtu na účet nebo inkasní příkazy. Věcné výjimky z evidování tržeb se předpokládají pouze minimálně, a to v případech, ve kterých není evidování tržeb možné s ohledem na narušení plynulosti a hospodárnosti výkonu činnosti. Příkladem jsou prodejní automaty či prodej jízdenek hromadné dopravy u řidiče nebo je evidování tržeb neúčelné například z důvodu, kdy příslušný druh podnikání je již státem regulován nebo se jedná o činnost veřejnoprávních subjektů a jejich příspěvkových organizací.

Závěrem avizuji, že navrhnu zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona ve výborech na 30 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby to zkrácení lhůty na 30 dní pan ministr případně zopakoval v obecné rozpravě, ale eviduji ho.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Klaška. (Hlasy: Nepřítomen.) V tom případě, pokud není přítomen zpravodaj, budu muset přerušit tento bod do doby přítomnosti zpravodaje. (V sále se tvoří debatující hloučky.) Jestli pan zpravodaj není přítomen, já tedy přerušuji bod číslo 31, elektrickou evidenci tržeb, do přítomnosti pana zpravodaje.

 

Budeme se tedy zabývat bodem číslo 32, jímž je

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
/sněmovní tisk 514/ - prvé čtení

Nacházíme se v prvém čtení a i tady prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Pokračuje jednání v hloučcích v sále.) Pane ministře, prosím, abyste se ujal slova a odůvodnil bod číslo 32. (Oslovený upozorňuje, že se hlásí poslanec s technickou poznámkou.) Dobře, pokud vám dá pan ministr přednost, prosím.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Pane předsedající, vzhledem k drobnému nedorozumění bych požádal o 15minutovou přestávku hnutí ANO. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já vám musím vyhovět, takže přerušuji jednání Sněmovny do 13.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP