(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za příznivá slova. Je opravdu těch zemí víc, které jsou takto postižené. Tato jednání nebo tyto případy se ventilují také při jednání Parlamentního shromáždění Rady Evropy, kde jsou země jako Velká Británie a Norsko opakovaně kritizovány za vysoký počet odebíraných dětí i ze zemí Pobaltí a ze zemí Visegrádské čtyřky, tak jak jste, pane ministře, řekl. Takže ještě jednou děkuji.

Co mě naplňuje znepokojením, je to, že především s Velkou Británií a Norskem především naše Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje věcný i paragrafový záměr zákona o takzvané péči o rodiny, která tam tedy obsažena není, a péči o takzvané ohrožené děti, kde je otázkou, kdo těmito ohroženými dětmi bude a kdo to bude určovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. A pan ministr ještě doplňující odpověď? Tak, pan ministr nemá doplňující odpověď.

Budeme pokračovat 29. interpelací, kterou přednese pan poslanec Jan Farský, který bude interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci přípravy zákona o veřejných zakázkách. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já jsem s paní ministryní mluvil, omlouvala se mi, že musí odjet do Plzně. Stejně jsem říkal, že tu interpelaci přednesu a počkám na písemnou odpověď, takže ji zde přeříkám. Považuji to totiž za velice závažnou situaci, která by tady měla zaznít.

Do 18. dubna roku 2016 musíme nejen schválit, ale dostat do účinnosti nový zákon o veřejných zakázkách. Myslím si, že je to jeden z nejdůležitějších zákonů, které Sněmovna bude v příštím období a v příštím čase schvalovat. Je to zákon, skrz který se redistribuují vybrané daně, a které se dostávají v tom správném případě k těm úspěšným a k těm šikovným. Mnohdy i jinam, ale to snad by měl tento zákon i eliminovat. Bohužel jsme v situaci, kdy tento zákon má být účinný už za deset měsíců, není to jednoduchá norma, a podle mých informací je pořád ještě v meziresortním připomínkovém řízení, jsou k němu čtyři tisíce připomínek, které nejsou vypořádány, a závažně hrozí to, že zákon nebude schválen v termínu, který nám určila Evropská komise, a budeme jednak vystaveni tomu, že nám bude zastaveno čerpání evropských fondů, že nebudeme moci naše vybrané daně redistribuovat prostřednictvím veřejných zakázek a že tady vznikne dost podstatný chaos.

Moje otázka je, jestli to stihneme. Jestli pořád ještě harmonogramy na začátku stanovené platí. A pokud to nemáme stihnout, což je podle mého názoru v tuto chvíli už zřejmé, tak jak se na to vláda připravuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Vy jste to stihl v termínu a bude vám tedy paní ministryní odpovězeno písemně.

Dalším interpelujícím bude pan poslanec František Vácha, který bude nepřítomného pana ministra financí Andreje Babiše interpelovat ve věci cen potravin v České republice. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji, pane předsedající. Jelikož pan ministr není přítomen, tak rád předám svůj prostor paní kolegyni Maxové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec je džentlmen jako vždycky. Děkuji, pane poslanče.

Poprosím 31. interpelaci, kterou přednese paní poslankyně Radka Maxová na pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci lékárny v Mladé Vožici. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Vaším jménem děkuji kolegovi z jižních Čech.

Vážený pane ministře, v reportáži odvysílané v ČT24 v pátek 12. 6. uvedla tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví, že Ministerstvo zdravotnictví si vyžádalo stanovisko Jihočeského kraje ke zrušení kategorie B lékárny v Mladé Vožici. Opakovaně jsem byla vedoucím odboru zdravotních a sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje pana Studenovského ujištěna, že tento odbor žádné stanovisko Ministerstvu zdravotnictví nevydal. Stanovisko totiž bylo vydáno právnímu zástupci lékárníka. Dle mě jde tedy o evidentní - řeknu to lehce - nepravdivou informaci, možná i lež. Chtěla bych tedy požádat pana ministra o stanovisko Jihočeského kraje, o kterém mluvila tisková mluvčí v Událostech z regionu. Ale upozorňuji, že nechci stanovisko, které bylo posláno paní Mgr. Martínkové, která zastupuje pana Macourka, ale chci stanovisko, které bylo adresováno Ministerstvu zdravotnictví. Zároveň vás také žádám o druhé stanovisko, o kterém byla řeč, od tiskové mluvčí, a to je stanovisko VZP rovněž adresované Ministerstvu zdravotnictví a ne právní zástupkyni pana Macourka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Já děkuji paní poslankyni. I jí bude odpovězeno písemně a... (Poslankyně Váhalová gestikulací naznačuje zájem ještě vystoupit s interpelací.) Tak ano, tak ještě ano. Poslední interpelaci přednese paní poslankyně Dana Váhalová na paní ministryni práce a sociálních věcí ve věci péče o ohrožené děti. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou hezké odpoledne, dámy a pánové, páni ministři, pane premiére.

Vážená paní ministryně, v médiích bylo publikováno, že vaše Ministerstvo spolupracuje s norskými experty z Barnevernu na přípravě zákona, který má upravit pravidla pro odebírání a péči o ohrožené děti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní poslankyně, vy přednášíte tak zásadní téma, že to zjevně kolegy rozrušilo, a poprosím je o klid. Děkuji.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Všimla jsem si. Kdyby bylo více času, začnu znovu. Protože je málo času, budu pokračovat.

Údajně tito experti už české úředníky seznamují se systémem norské sociálky, a kromě toho se také mají dokonce podílet na věcném záměru a paragrafovém znění zákona. Má otázka zní: Zakládají se tyto informace na pravdě? Pokud je to pravda, nemyslíte, že s ohledem na množící se zveřejňování podivných případů a praktik odebírání dětí a péče o ohrožené děti v Norsku tato spolupráce může nejenom vnést do našeho léty vypracovaného a prověřeného systému péče o děti nám kulturně cizí prvky, ale navíc může být ohroženo a zpochybněno snažení předsedy vlády Bohuslava Sobotky a prezidenta Miloše Zemana v případě dětí paní Michalákové a jejich návratu do péče matky? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. To byla poslední interpelace, na kterou bude odpovězeno písemně kvůli nepřítomnosti paní ministryně, a já končím dnešní ústní interpelace na jednotlivé členy vlády a přerušuji 29. schůzi Poslanecké sněmovny, která bude pokračovat zítra v 9 hodin. Budeme pokračovat v 18 hodin mimořádnou schůzí Poslanecké sněmovny, tak jak ji svolal pan předseda.

 

(Schůze přerušena v 17.57 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP