(17.00 hodin)
(pokračuje Balaštíková)

Když se ptáme na to, jak to, že tady ta kvalita není - není tady proto, protože jestliže řetězec donutí dodavatele udělat salám za 70 korun, tak asi těžko v něm může být maso. A nechceme to slyšet. Pořád se jenom něčím dále zabýváme a nechceme si říct, kde je ten zakopaný pes. To, že se tím Evropská komise stále zabývá, že spousta členských zemí k tomu zaujala stanovisko a také si omezila významnou tržní sílu, je jen důkaz toho, že řetězce se znovu i ty jejich zákony nějakým způsobem naučily obcházet a i ony ty úpravy dělají.

Ve zprávě z Evropské komise dále je, že stále ponechává na členských zemích, jak si ten vnitřní trh upraví. To, že se dělá novela zákona, je samozřejmě zase otázka proto, že opravdu se ty řetězce jeden od druhého znovu naučily zneužívat té své síly a dělají věci, které prostě devastují naše hospodářství! A devastují malé, střední i ty velké. A my si musíme říct, jestli by se opravdu nedalo třeba spočítat, jestli některé řetězce odsud odejdou, jestli nově vzniklé střední, malé prodejny neutáhnou a nezaměstnají větší počet lidí a jejich daňová povinnost potom do naší státní kasy nebude větší. Takové rozbory nemám. To by chtělo opravdu samozřejmě dlouhodobou ekonomickou práci kvalifikovaných odborníků, na to nejsem. To, že jsem si stáhla z dostupných zdrojů daňová přiznání a výsledovky těchto supermarketů, můžu vám říct - ano, mají pravdu v tom, že jim obraty klesají. Ale ty jejich zisky pořád rostou. Já už jsem to tady říkala, kde se to bere, kdo to platí. Oni to platí ti naši čeští dodavatelé. A kdyby opravdu ty peníze zůstávaly u nich, možná by měly na ten rozvoj, možná bychom tu měli svoje řetězce tak, jak je to třeba ve Slovinsku. Jediný řetězec, který se k tomu postavil, je Coop Market a ten nabízí malým a středním, aby do jejich tržní sítě mohli jít. Proč to nedělají ostatní? Já jsem jednala na zemědělském výboru s řetězci a ptala jsem se jich: Proč neuděláte významný krok k našim dodavatelům? Možná se naše vláda začne zabývat tím, aby tenhle zákon o významné tržní síle nebyl takový a byl i pro vás příznivý, ale zatím jste ten krok neudělaly.

A já se vás ptám, když vás to všechny tak zajímá, tak dobře, přijďte na to jednání s řetězci a prosím, seznamte se s těmi materiály, jakým způsobem se k našim dodavatelům chovají! Velkým i malým. I ti malí by tam chtěli být. Jak je možné, že tady jedno družstevnictví Coop Market se dokáže postavit k tomu, aby ty malé a střední do té sítě dalo. Ale taky nejsou schopni platit ty poplatky, které tam jsou. O tom se nehovoří! Žádný dodavatel nechce proti řetězcům vystoupit! A já se mu nedivím. Protože první, co by ho čekalo, že z toho supermarketu vyletí! (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Balaštíkové. Mám dvě faktické poznámky - pana poslance Michala Kučery, potom pana poslance Laudáta. Faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Já jsem si tady se zájmem vyposlechl to emotivní vystoupení své předřečnice. Já bych jí chtěl prostřednictvím pana předsedajícího říct, že zatímco těm malým a středním podnikům zisky klesají, jak říkala paní kolegyně, tak Agrofertu ty zisky rostou.

Mě v té diskusi zajímá jedna věc. Tady se neustále bavíme o těch zemědělských a potravinářských produktech a o tom, jak je obtížné se dostat do těch sítí a nechat se zalistovat atd. Ale tohle neplatí pouze o zemědělských a potravinářských výrobcích. Nekrachují jen malí výrobci potravin, malí zemědělci. Před stejný problém jsou postaveni výrobci elektrospotřebičů, výrobci průmyslového zboží, výrobci zahradnického zboží. Ti mají stejné problémy, když to budeme srovnávat touhle optikou, jako zemědělci a nebo výrobci potravinářští. Plno malých firem skončilo, co se týká výroby elektrospotřebičů, plno malých firem skončilo v průmyslovém zboží. To je prostě svět globalizace, ve kterém dneska žijeme. A pokud chceme ochránit tento jeden segment, tak já bych se zeptal paní předřečnice prostřednictvím pana předsedajícího: Jakým způsobem chcete ochránit tyto další segmenty? Jakým způsobem chce ochránit výrobce elektrospotřebičů? Jakým způsobem chce ochránit výrobce průmyslového zboží, kteří dodávají do zahradnických marketů, kteří dodávají do elektromarketů? Ti se potýkají se stejným problémem jako zemědělští výrobci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kučerovi i za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte čas k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já už jsem nechtěl k tomuhle vystupovat. Nicméně když jsem poslouchal paní Balaštíkovou, tak musím říct: Kdo tady devastuje malé a střední podnikání? To jste vy, to je přece vaše vláda. Jaké zákony jste tady hlasovali? Dneska jste si např. prohlasovali trestný čin, když někdo začne připravovat údajně trestný čin. (Šum v sále.) A výklad toho, jak to začnete připravovat. Vy přece připravujete registrační pokladny, kterými vyřídíte minimálně, když budeme kopírovat zkušenosti z jiných zemí, 10 % malých a středních podnikatelů! Tady sedí autor výroku, že malí drobní živnostníci jsou paraziti. Tak co to tady vykládáte? Vy jedno děláte... Tragédie na tom je, že zatím se vám velice úspěšně daří nalhávat národu, že vlastně jste středopravicová nebo pravicová vláda. To opravdu začínám mít problém se žaludkem nad vaším chováním. Ale tady děláte přesný opak. Vy jste vyřídili inovace, podnikatelské prostředí, aby naše firmy byly konkurenceschopné, tím, že jste brutálně zdanili regulované fondy, což nemá ve světě téměř obdoby. Tady jste mlčeli! Kdybyste o tom něco věděli, tak byste věděli, že 80 % inovací se neodehrává ve veřejném sektoru, ale v soukromém sektoru. Tím jste to podtrhli a vyřídili. Tak co to tady vykládáte proboha?!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Laudátovi i za dodržení času. Faktická poznámka paní poslankyně Balaštíkové, která bude reagovat na vystoupení pana kolegy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: K vystoupení kolegy Laudáta. Nemůžu mu odpovědět na všechno, neboť nejsem broukem Pytlíkem. Já jsem si na to nikdy nehrála a hrát si nebudu. Budu vám odpovídat pouze na to, na co se já specializuji. Sorry.

Další kolega - jak chci ochránit malé elektrovýrobce a tady tyhle. Prosím vás, významná tržní síla o tomhle není. Podívejte se, to nám zlikvidovaly internetové obchody!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Už máte řádnou přihlášku, prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení zbylí ministři - pane ministře (k ministru Mládkovi), paní ministryně (k ministryni Šlechtové) - je vidět, jak významný je to zákon, když tady nemáme ani ministry, kterých se to bezprostředně týká. Tím znovu narážím na ministra zemědělství, který přišel, neodpověděl na otázky, řekl, že je třeba nalajnovat ty čáry, kde to bude spravedlivé, a zase odešel, vzhledem k tomu, že on osm let dělal obchodníka apod.

Já tady chci zdůraznit, že k tomu, abychom hlídali monopolní postavení na trhu, k tomu máme antimonopolní úřad. K tomu máme kompetentní úřad, který má jednat v případě, že dochází k nějakým nespravedlnostem nebo že někdo zneužívá dominantního postavení na trhu. Je-li tam něco špatně, tak to pojďme opravit a využijme této instituce.

K tomu, abychom hlídali kvalitu potravin, na kterou se tady kdekdo odvolává, k tomu máme Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. A je-li něco špatně na trhu, pak se pojďme bavit se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, co je tam špatně, nebo s hygienou nebo dalšími kontrolními orgány, které tady máme, často nadbytečné. A pojďme si povídat o tom, co můžeme udělat pro to, abychom zlepšili prostředí, co se týká kvality. Ale to, co se tady navrhuje - už tady bylo řečeno. Vstupovat do vztahu, který je mezi výrobcem, zpracovatelem, dodavatelem a prodejcem, kde si osobujeme právo jako stát vstupovat někam mezi tyto entity a budeme říkat: ne, pozor, tohle už není spravedlivý, tady už je to zisk, který by náhodou mohl odtéct někam do zahraničí... Prosím vás, tohle už ne, na to máme zákon... A tady nějaký úředník bude říkat, co je a nebo není potřeba.

Jeden z návrhů, který tady předkládáte, je, že bude tedy třicetidenní splatnost faktur. Podotýkám, že sám stát, chcete-li tedy něco pro to udělat, nedodržuje toto pravidlo. A to je jednoduché, na to nepotřebujeme zákon. Ve Středočeském kraji máme krajský úřad, který má splatnost faktur 24 měsíců v objemu zhruba půl miliardy. To jen abychom věděli. Tak chcete-li, ať stát tedy koná v tomto ohledu, ať splatí do třiceti dnů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP