(16.30 hodin)
(pokračuje Bendl)

Nicméně pochopil jsem z reakce paní kolegyně Balaštíkové, že se tak jakoby dívá na to, že zahraniční řetězce tady mají zisky na úkor našich prodejců. Jenom bych chtěl připomenout koaličním poslancům, že jsme v loňském roce schválili zákon o potravinách, který by mimo jiné měl popsat, co to je česká potravina. A vzhledem k tomu, že do dnešního dne nemáme prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu, přestože zákon už je v účinnosti, tak nejsme schopni aplikovat tyto oblasti. Pan ministr sice slibuje, že se to snad stane do poloviny letošního roku, několikrát už jsme se ho na to ptali. Bylo by dobře, kdybyste se postavili čelem aspoň k tomuto.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Paní kolegyně Balaštíková se také hlásí k faktické poznámce. Po ní pan poslanec Kořenek.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Prostřednictvím vás, pane předsedající, bych panu kolegovi Bendlovi jen upřesnila: jde to na úkor našich dodavatelů, nikoliv prodejců, a našich spotřebitelů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Kořenek a pak s přednostním právem pan ministr zemědělství. Prosím pana poslance Kořenka.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já tedy úplně nevím, jestli tomu dobře rozumím, ale v této zemi je naprosto běžné, že velké obchodní řetězce chtějí takzvaný zalistovací poplatek, prostě vyžadují platby, které v podstatě ti malí regionální dodavatelé nejsou schopni vůbec naplnit, proto si vytvářejí svoje sítě prodejen, prodávají potraviny přes ulici a podobně. To je jedna věc.

Druhá věc se týká termínů splatnosti. Že je naprosto regulérně úvěrují, to si myslím, že je také obecně známo.

Já si myslím, že ten zákon by měl pomoci především nám. Nevím tedy, o co tady jde. Když jsem poslouchal kolegu poslance za TOP 09, tak jsem měl takový pocit, že skutečně tady jsou lidé, kteří hájí řetězce, nikoliv práva našich občanů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě před panem ministrem s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Lobkowicz. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Dobrý den, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Dovoluji si udělat jenom takovou malou poznámku. Chtěl bych říci, že malý dodavatel se do velkých řetězců vlastně nikdy nedostane. Nemá na to možnost, protože velké řetězce požadují, aby zboží bylo ve stejný den ve všech prodejnách, které to nabízejí, aby to bylo všude. A k tomu se ten malý nedostane. Malý dodavatel dodává zase jenom jakýmsi překupníkům, kteří to pak dávají do řetězců. Jinak ty řetězce mají hodně síly, někdy si objednají, chtějí zalistovat, chtějí velký poplatek, pak si vezmou od malého dodavatele jednou zboží, podruhé řeknou: vaše kvalita se zhoršila, už nebereme. Pak se zalistování kompenzuje s tou první dodávkou. Byly některé firmy, které na tom vydělaly, ale naštěstí - konkrétně vím jednu firmu, nebudu ji jmenovat, ale už skončila a už zkrátka je někde v záhrobí a už tady není.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lobkowiczovi za faktickou poznámku. Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Pan ministr zemědělství už čeká na své vystoupení. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Jsem rád, děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Teď zcela vážně. Já se musím ohradit proti panu Kořenkovi a tomu, co tady říká. Já tady hájím nějaké principy. Jestli někdo dělá kšefty, tak je to vaše partaj, ne moje a ne já. Já nehájím nikoho. A jestli budu bojovat proti majetkovým přiznáním, tak proto, že chráním občany, ne že se já osobně bojím. Vyprosil bych si, aby tady někdo zkoušel tyto lumpárny na mě říkat, jo? Protože podsouvat veřejnosti, a dělají to ti nejhorší blogeři na těch různých internetech, kteří potom posílají - vy jste proti pokladnám, tudíž vy podporujete zlodějny a podobně.

Já vím, jak funguje tržní ekonomika, která potřebuje nějaké vykolíkované prostředí, ale to, co vy tady děláte, to jsou zločiny proti fungování a proti prosperitě!

Velice se ohrazuji proti tomu, aby mi tady někdo podsouval, že já snad za někoho bojuji. Nebojuji vůbec za nikoho. Bojuji za principy na rozdíl od vaší partaje, od vás! (Potlesk z pravé strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr ještě počká, protože pan kolega Kořenek se také hlásí k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Tak já se také ohradím proti tomu, co tady padlo. Já žádné zlodějny nedělám, na žádných zlodějnách se nepodílím a prosím, abych takhle nebyl označován, a už vůbec ne partaj. Pokud bych něco takového věděl, je oznamovací povinnost a určitě bych to hlásil policii. To za prvé.

A za druhé. Podívejte se, co jste způsobili za své vlády lidem, kteří žijí běžným životem. Těm prodavačům, dělníkům, OSVČ a dalším. Jak žili. Co jste jim udělali, co jste udělali důchodcům. Takže když tady mluvíte o nějakých principech, tak mluvte o principech lidskosti a o tom, jak se chováte! A jaké zájmy hájíte, je mi úplně jedno! (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě budu dodržovat jednací řád, jenomže tady byla výzva pro pana ministra zemědělství, on se těší na své vystoupení, ale bohužel předběhne ho pan kolega Laudát s faktickou poznámkou a pan poslanec Kučera také s faktickou poznámkou. Pan kolega Laudát to bere zpět, pan kolega Kučera také, takže s přednostním právem nejdříve pan ministr zemědělství a potom pan ministr průmyslu a obchodu. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, v této diskusi nad touto novelou zákona o významné tržní síle si myslím, že kdokoli, kdo si ten zákon přečte a kdo někdy dělal do obchodní činnosti, tak pokud to vezme z logiky, že se každý v tom obchodě chová férově a eticky, v zásadě s tímto zněním zákona nemůže mít vůbec žádný problém.

Já jsem obchod dělal osm let. Za tu dobu jsem zobchodoval se zemědělci a potravináři něco k jedné miliardě korun. Ano, z pohledu retailů a řetězců to není příliš, ale nikdy jsem se nechoval tak, abych toho, kdo sedí na protější straně stolu, dotlačil do existenčně těžké situace. Bohužel, jak já znám spoustu reálných skutečných situací, tak některé - podotýkám některé - obchodní řetězce a někteří jejich lidé se takto v některých případech chovají. Prostě je potřeba na to nějakým způsobem reagovat, byť nejsem příznivcem regulací, ale myslím si, že ve výjimečných případech je potřeba to hřiště, na kterém se hraje, kvalitně posíct, dobře nalajnovat ty čáry a dívat se, jestli pravidla hry jsou dodržována.

Když se podíváme na Evropskou unii, tak připomenu jenom jeden příběh. Proč Evropská unie vstoupila do regulace telekomunikací a oblasti roamingu? Protože zjevně zde bylo nějaké disproporční postavení, na které dopláceli drobní zákazníci, drobní klienti. A ejhle, regulace se zrealizovala a všichni jsou spokojeni.

V tomto okamžiku my tady vstupujeme do oblasti, kde se ukazuje, že z evropského rozpočtu skoro ze 40 % z našich daní, nás, občanů Evropské unie, dáváme peníze do rozvoje venkova, zemědělství a potravinářství, pak jsou tady velké nadnárodní koncerny, které v některých případech svým chováním dokážou velkou část finančních prostředků z tohoto systému si vzít zpátky do svých tržeb.

A já musím říci, že tato diskuse, kterou tady dneska vedeme, to není jen otázka České republiky, ale obecně většina ministrů zemědělství tu diskusi otevřela a i eurokomisař pro zemědělství pan Hogan říká ano, v letošním roce budeme muset zahájit diskusi o tom, jak k tomuto problému přistoupíme celoevropsky. Není to ojedinělá věc, kterou bychom tady řešili v malém českém ďolíčku. Je to opravdu problém, který nás trápí napříč Evropskou unií.

Opravdu znovu říkám, kdokoliv si přečte návrh novely tohoto zákona a chová se v obchodě férově a eticky, pak s tím nebude mít v praxi vůbec žádný problém.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství. Nyní dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Kalousek, poté pan poslanec Stanjura k faktické poznámce před přednostním právem pana ministra. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím panu ministrovi Jurečkovi. Ve vší úctě, pane ministře, vy jste říkal: kdo se chová férově a eticky, nemůže mít s tímto zákonem žádný problém. Připomněl jste mi pana dnes senátora, dříve poslance Bublana, který vždycky hájil tu neuvěřitelnou míru odposlechů a vniků do soukromí slovy kdo se chová slušně a nepáchá žádné trestné činy, nemůže mít žádný problém s tím, že je odposloucháván. To je stejná logika. Chtělo by se mi zavolat spolu s Kiplingem: Jste jedné krve, on i vy. Hluboce věřící socialisté. A nebudu bádat o tom, zda více v Krista, nebo v socialismus. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP