(10.50 hodin)
(pokračuje Benda)

Dneska jsme v situaci, že se na sebe vymlouvá navzájem - dříve za to mohla Exekutorská komora, ta už za to teď nemůže - vymlouvá se na sebe Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší správní soud, kde Ministerstvo spravedlnosti je kárným žalobcem, Nejvyšší správní soud je tím soudem, u kterého se rozhoduje, a jedni svádějí na druhé, proč nejsou exekutoři nikdy potrestání.

Já to nechci rozsoudit, věřím, že ministerstvo přijde s nějakým jiným řešením. Ale je to vina státu, to si přiznejme, že není schopen tyto excesy potrestat. Myslím, že je to špatně, protože je potřeba trestat ta překročení, a ne to řešit tak, že chodí jednotliví poslanci a místo toho, abychom tam měli obvyklé vybavení domácnosti, které tam bylo dodneška, začneme psát obvyklé vybavení domácnosti, kterým se myslí zejména: stůl, židle, kuchyňská linka, pračka, lednička, a pak nám dojde, že to asi tak úplně být nemůže, tak se začne psát ještě - no ale pokud jsou v hodnotě, která je obvyklá v té domácnosti. Fakt jsem zvědavý na člověka, který přijde a teď bude se znalostí posuzovat, jestli tato lednička už je, patří v takové domácnosti do obvyklého vybavení, nebo nepatří v takové domácnosti do obvyklého vybavení.

Totéž, a zase jsem to říkal na půdě výboru, studijní a náboženská literatura zní nesmírně vznešeně, je to taková pěkná ochrana těch, co se chtějí ještě učit. Na druhou stranu ve studijní a náboženské literatuře vzdělaní lidé mají uložené statisíce. Mnohdy i více. A to nemusí být zvláštní sběratelé. To jsou přece věci, které mají vysokou hodnotu. A proč je z toho vyjímat?

Proto jsme od začátku říkali a proto s kolegou Blažkem říkáme: řešíme problém, který místo toho, aby byl řešen schopností státu potrestat někoho, kdo překračuje meze, tak se píší složitější a složitější kuchařky do zákonů, a budeme se na závěr divit, že se zase najde 150 děr, které v tom zákoně budou, protože čím složitější kuchařka, tím hůře funguje. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. A nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Vondráček. S faktickou poznámkou? Tak s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Radek Vondráček: Mně bude stačit faktická. Také jsem si myslel, že už jsme si to všechno řekli na ústavněprávním výboru a už nebudeme vystupovat. Ale první tři věty pana kolegy Bendy byly naprosto správně. Kýval jsem hlavou. Stávající právní úprava je na slušné úrovni, ve spojení s judikaturou je plně vyhovující. My tady řešíme opravdu excesy, které se občas na místě dějí.

A teď se zeptám: Tomu člověku, kterému přijde na mobiliární exekuci exekutor domů, tomu nepomůže, že ho pak někdo potrestá. V tu chvíli je člověk bezmocný proti zvůli exekutora, že jde za hranu a že tu věc chce zabavit. Je to věc osobní. Já jsem to zažil, takže vím, o čem mluvím. Ne na sobě, ale byl jsem tam jako právní zástupce. Jestliže jsme schopni to opravit, jestliže jsme schopni to dát do zákona, a doufám, že už potom, když to bude přímo v zákoně, že exekutoři to nebudou porušovat, když to tam bude vyloženě naprosto přesně napsáno, takže jsme schopni to spravit. A jestliže tady ta snaha je, tak proč ji nepodpořit?

Naopak dochází při exekucích k situaci, že exekutor, vykonavatel, ví, že bere věc, kterou by vzít neměl, ale je to na hraně, on to zkusí, a ti lidé kolikrát opravdu na poslední chvilku shánějí hotové peníze, aby se vyplatili, aby člověk odjel i s tím svým autem a ty věci nenaložil. Dělá se to běžně, je to běžná taktika, je to určitý styl psychologického nátlaku. My jsme schopni to tady trošičku spravit, trošičku vyprecizovat zákonné ustanovení, nikomu to neublíží, nejsme proti ničemu. Já to chápu tak, že ano, bojujeme proti excesům zákonem, protože to zkrátka u nás tak chodí a asi nic jiného nepomůže. Kdyby stačilo, že exekutory za půl roku potrestáme, možná bych souhlasil s kolegou Bendou. Ale nevím, u nás to prostě takhle nefunguje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Eviduji další dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Kováčik a po něm pan poslanec Benda. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já si v této chvíli dovolím jenom jemně připomenout, že pokud mě paměť neklame, ani v prvním čtení ani ve druhém čtení tak hluboká a podrobná diskuse k tématu neprobíhala. Dokonce se tady vícekrát zmínilo, že podrobná a hluboká debata proběhla na ústavněprávním výboru. A tak si jenom snad postesknu, nebo možná marně, ale zaapeluji na naši ukázněnost, co se týká přístupu k jednacímu řádu. Koukněme se do něj občas, co je možné ve třetím čtení tady v Poslanecké sněmovně činit. Aby tady - rozumím tomu, téma je závažné, je třeba se vymezit, je třeba přinést stanoviska ještě jednou, aby volič viděl, kdo za tím stojí, ale přece jenom podle mého soudu jsme tady měli možná, ale ani snad ne odůvodnit, na to je druhé čtení, podávání pozměňovacích návrhů, ale měli jsme napravovat případně legislativně technické či jazykové či podobné záležitosti, které by mohly ještě vadit. Ještě bych snad mohl připustit, že bychom se zde jako zástupci klubů vyjevili se svým stanoviskem svého poslaneckého klubu, jak se k té novele nebo k zákonu nebo k návrhu postavíme.

Mně připadá zbytečnou ztrátou času, abychom tady znovu a znovu opakovali to, co tady mělo zaznívat v prvním, ve druhém čtení, to co mělo zahnívat na výborech, a proto si v této chvíli dovolím poprosit, pojďme už hlasovat. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další faktickou poznámku má pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: K oběma svým předřečníkům, začnu panem předsedou Kováčikem. My jsme tady podle mého názoru poměrně jednoduše zdůvodnili, proč návrh nepodpoříme a budeme se celou dobu zdržovat hlasování, protože ho pokládáme za úplně zbytečný. To bylo jediné, co jsme se snažili v této sněmovně říct. Všechno v tom zákoně už je. Je to zbytečné.

Druhá poznámka k Radku Vondráčkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Myslíme si opravdu, že když někdo udělá, tak jak jste to tady řekl, když někdo udělá exces, co mi pomůže, že ho pak za to někdo potrestá? Když exces bude jen takovým malým překročením zákona, tak mi nepomůže, že ho někdo potrestá. Ale když to bude jasným překročením zákona, myslíte si, že mi to v té situaci, kdy exces proti mně je způsoben, pomůže? Nepomůže. Ani náhodou. Takže si nehrajme na to, že když napíšeme lepší kuchařku, že to někomu z konkrétních lidí pomůže. Pomůže jenom ten trest.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tento moment nemám nikoho přihlášeného do rozpravy. Táži se, zda tomu je tak. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím a táži se, zda pan zpravodaj nebo pan navrhovatel si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Děkuji.

V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přenášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych obrátil pozornost k usnesení ústavněprávního výboru ze dne 22. dubna 2015, které naleznete pod číslem 181/5, kde ústavněprávní výbor jako garanční výbor po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat v třetím čtení o předmětném návrhu tisku 181 v následujícím pořadí.

Za prvé by to byly návrhy technických úprav podle § 85 odst. 2 jednacího řádu přednesené v třetím čtení, budou-li ve třetí rozpravě legislativně technické předneseny - a ty předneseny, pokud vím, nebyly. Takže bychom začali návrhem hlasování o pozměňujících návrzích pod písmenem C (C1 až C3) společně jedním hlasováním včetně legislativně technické úpravy v části druhé čl. IV bod 5 zrušit. V případě, že by tento návrh neprošel, nebo resp. byl by přijat, pak by se stávaly návrhy pod body B1, B6 a B7 nehlasovatelné. V opačném případě bychom o nich hlasovali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP