(12.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A teď k těm různým dobrým nápadům. Myslím, že je šance to v té debatě využít. Vraťme reklamu na ČT 1. To přinese stamiliony. A ti, kteří to navrhují, už musí říci, že z té reklamy na ČT 1 se odváděly peníze do fondu kinematografie. V okamžiku, kdy jsme vzali zákonem reklamu z ČT 1, tuto povinnost jsme uložili privátním televizím, kde 2 % z prodané reklamy musí směřovat do fondu kinematografie. Pokud bychom chtěli převést a znovu zavést reklamu na ČT 1, logicky bychom museli vrátit podle mne tu povinnost České televize naplňovat fond kinematografie a současně té povinnosti zbavit privátní televize. Vždycky to můžeme říci celé.

Ale opravdu, vy, kteří máte výhrady - a já patřím také k těm, kteří kriticky vystupují na volebním výboru, kdo chcete, si to přijďte poslechnout - tak je tam přijďte uplatnit. Ne jedenáct měsíců po tom, kdy téměř jednomyslně s výjimkou jednoho opozičního hlasu členové volebního výboru hlasovali pro doporučení Poslanecké sněmovně, aby hlasovala pro.

Pokud si myslíte a pokud chcete, aby Česká televize fungovala podle vašich politických not, tak to řekněte rovnou, nestyďte se za to a neschovávejte se za zástupné argumenty!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Zbyňku Stanjurovi. Samozřejmě nemůžeme nikomu zakázat, aby své přednesy přednášel nejen na výboru, ale i na plénu, ale než dám k faktické poznámce slovo panu poslanci Komárkovi, který se k ní přihlásil, potom s přednostním právem bude pan kolega Kučera, tak budu konstatovat omluvenky z dnešního dne: pan kolega Jiří Štětina od 13 hodin ze zdravotních důvodů, pak kolega Šincl od 12 do 13 a pak od 16 hodin do konce a pan poslanec Farský od 15 hodin do konce jednacího dne.

Nyní faktická poznámka pana poslance Komárka, poté pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte faktickou poznámku.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, dámy a pánové, děkuji, pane předsedající. Pan kolega Stanjura bývá velmi přesný v číslech. Tentokrát se spletl přinejmenším dvakrát. Za prvé, je to méně závažné, já jsem samozřejmě nikdy Agrofertem placen nebyl. Dostal jsem, myslím, tříměsíční výplatu od hnutí ANO jako jeho manažer.

Druhá, závažnější věc, ale za tu možná pan kolega Stanjura nemůže, protože z to z větší části může potrhlý zákon o České televizi. My jsme tu zprávu o hospodaření České televize neprojednávali 22. května, ale 2. října, i když si pan Stanjura tak přesně pamatuje, jak poklidně to probíhalo. On si prostě spletl zprávu o činnosti a o hospodaření České televize. Tato absurdita zákona by měla být samozřejmě napravena. Je to přibližně tak, jako by vám instalatér spravil vodovod, povšechně by vás informoval o tom, že je to spraveno, vy byste si to nemohli ověřit a za půl roku vám poslal účet třeba na 50 tis. korun. Tato absurdita ovšem je věcí zákona, za to nemůže ani rada ani pan Stanjura. Jen měl být trošku pečlivější, když četl ty názvy zpráv. A možná si pamatuje tak přesně úplně jiné jednání, než o kterém mluvil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě před kolegou Kučerou, který má přednostní právo za TOP 09, faktická poznámka pana poslance Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nemám problém přiznat chybu, když se spletu. Omlouvám se, Martina Komárka neplatil Agrofert, ale hnutí ANO. Mně se to občas plete, ale fakt se omlouvám, nebyl v tom fakt úmysl, fakt se mi to plete, není mi to někdy jasné, jak to tam přesně je.

Já jsem uvedl chybné datum, ale myslím, že velmi dobře tu zprávu. Já myslím, že je pravda, že jste hlasoval pro, že to tak je, že jsme tam byli všichni, byl jsem u projednávání obou zpráv a myslím, že projednávání obou zpráv bylo poměrně poklidné.

Souhlasím s vámi v tom, že by bylo lepší to mít v jedné. Máme také dva termíny pro předkládání těch zpráv. Ale zase - řekli jsme si na tom výboru, ať už v květnu, nebo v říjnu, možná i v květnu i v říjnu, že s tím něco uděláme. Já jsem opoziční poslanec, za mnou nestojí aparát legislativců, nemám k dispozici někoho, komu bych mohl říci tak to zkuste napsat, máme dobrý nápad. Nemyslím si, že změnu zákona o České televizi mají psát opoziční poslanci, protože by se mohli i v dobré vůli dopustit nějakých legislativních chyb a legislativně technických nedostatků. To, že ten návrh podporuji, a v tom se s panem předsedou volebního výboru Komárkem shoduji, myslím, že by to bylo užitečné a že by to zpřehlednilo to projednávání, a pokud ať už vládní poslanci, nebo vláda jako instituce přijde s tím návrhem, tak si myslím, že v tomhle bodě bychom takovou změnu zákona podpořili, protože je naprosto logická.

Omlouvám se za spletení dat i za toho zaměstnavatele. Nebyl v tom skutečně úmysl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, já děkuji za slovo. Tady zazněla celá řada závažných sdělení a skutečností, o kterých se musí klub TOP 09 poradit, a proto bych si dovolil požádat o přestávku v délce 55 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nezbývá mi nic jiného než vyhovět klubu TOP 09, který se chce poradit nad Zprávou o hospodaření České televize za rok 2013. Vyhlašuji přestávku do 14.30 hodin. Nemohu nic jiného dělat, protože máme čtvrtek a odpolední jednání ve čtvrtek začíná vždycky ústními interpelacemi na předsedu vlády a potom na členy vlády.

Já u sebe bohužel ještě nemám doručený seznam vylosovaných interpelací, abych ohlásil první interpelaci. Jestli už má někdo tento dokument, tak to alespoň ohlásím. Děkuji kolegovi za pomoc. Prvním interpelujícím ve 14.30 hodin bude pan poslanec Antonín Seďa, poté paní poslankyně Miroslava Němcová.

Děkuji a přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP