(11.30 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Já tedy v souladu s tím usnesením, které výbor pro zdravotnictví přijal na své schůzi, doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s výročními zprávami a účetními závěrkami zdravotních pojišťoven za rok 2013 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2013, jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami, sněmovní tisk 361. A současně doporučuje Ministerstvu zdravotnictví připravovat úhradové vyhlášky pro následující úhradová období v podobě, která umožní naplnění rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž podrobnou rozpravu končím.

 

Zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 173, do kterého je přihlášeno 147 přítomných, pro 98. Konstatuji, že i tento návrh usnesení byl přijat, a končím projednávání bodu 114.

 

Nyní tady máme další dvě omluvy, a to z pracovních důvodů od 12 do 19 hodin se omlouvá pan poslanec Miloš Babiš a z osobních důvodů od 14.30 do 19 hodin se omlouvá pan poslanec Šenfeld.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

116.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2012
/sněmovní tisk 247/

Tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 247/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj volebního výboru pan poslanec Jaroslav Holík, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. (Po kratičké pauze:) Pana zpravodaje tady nikde nevidím, takže poprosím... (Poslanec vchází do sálu.) Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Dámy a pánové, vážená paní předsedající, vážení přítomní ministři, dobrý den. Já bych jenom velice stručně se vrátil k projednávání závěrečné zprávy ČTK. Vzhledem k tomu, že budeme projednávat rok 2012, je to poměrně s velkým zpožděním, protože v té době Sněmovna nepracovala. Respektive nebyl, kdo by ho přijal. Tak v daný moment bych jenom přednesl návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2012 podle sněmovního tisku 247." To je všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vám děkuji a poprosím vás, abyste poté v podrobné rozpravě znovu načetl návrh usnesení. Nyní otevírám všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž všeobecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Já jsem vlastně už ve všeobecné řekl i podrobnou rozpravu. Pokud chcete, zopakuji to.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vám jenom řeknu, proč to je. Protože podle jednacího řádu se návrh usnesení čte v podrobné rozpravě. Proto tak činíme.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Já se omlouvám. Takže návrh na usnesení je: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2012 dle sněmovního tisku 247."

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji vám a neeviduji žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Je tady požadavek na odhlášení, proto vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení a táži se kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 174, přihlášeno 127 přítomných, pro 126. (Proti nikdo.) Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat, a končím projednávání bodu číslo 116.

 

Dalším bodem k projednávání je bod číslo

 

117.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2013
/sněmovní tisk 286/

I tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 286/1, a znovu prosím pana zpravodaje, pana poslance Jaroslava Holíka, zpravodaje volebního výboru, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážení kolegové, ještě jednou dobrý den. Po prostudování výroční zprávy bylo konstatováno, že hospodaření bylo vyrovnané, a já stejně jako minule při minulém bodu navrhuji velice stručné usnesení, ale k tomu se dostanu až v podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž všeobecnou rozpravu končím a nyní otevírám podrobnou rozpravu a poprosím pana zpravodaje, aby načetl návrh usnesení.

 

Poslanec Jaroslav Holík: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje výroční zprávu o činnosti hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2013 podle sněmovního tisku 286."

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a neeviduji žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy.

 

Zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 175, do kterého je přihlášeno 131 přítomných, pro 122. (Proti nikdo.) Konstatuji, že i tento návrh usnesení byl přijat, a končím projednávání bodu číslo 117.

 

Dalším projednávaným bodem je bod číslo

 

118.
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2013
/sněmovní tisk 283/

Předloženou zprávu projednal volební výbor. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 283/1. Prosím zpravodaje pana poslance Chvojku, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní předsedající. Nejsem si zcela jist, jestli by neměla proběhnout změna zpravodaje hlasováním, protože tu měl být původně pan Birke a on tady není.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já jenom řeknu toto: pokud by organizační výbor určil zpravodaje a měnil se, tak se o tom hlasuje. Pokud je to zpravodaj výboru, tak se to hlasovat nemusí. Takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za vysvětlení. Je vidět, že jste opravdu expertka na jednací řád.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: (Se smíchem:) Už ano. (Smích a oživení v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP