(16.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

Dělám to proto, protože politická rozhodnutí dělali mí předchůdci. Tady někdo vzal krajům peníze a my ty peníze vracíme, to je všechno. A poprvé jsme taky dali krajům čtyři miliardy na opravu silnic. To tu nikdo nedal ještě. A po těch silnicích určitě jezdí všichni občané, i těch obcí a měst.

Obce a města se upravovaly k 1. lednu 2013. To bylo taky politické rozhodnutí pana Kalouska, tak jako jeho politické rozhodnutí bylo, že vzal peníze krajům, protože tam byla ČSSD, a obcím dal taky víte proč. A obce dostaly k 1. lednu 2013 plus deset a půl miliardy. Navyšovali jsme DPH z 19,93 na 20,83, příjmy fyzických, právnických osob, srážková atd. Takže není to pravda.

Z hlediska přerozdělení mezi kraje - ano, já musím říci, že paní poslankyně Kovářová je jediná opoziční poslankyně, která se mnou od počátku, co jsem přišel do této Sněmovny, řeší se mnou věci a úspěšně jsme spolu udělali to, co i pan Kalousek nechtěl dát, peníze na školy, na kapacity, tak jsme společně udělali. Středočeský kraj. Teď řešíme památky. A to, co říkáte, je správná věc. Já jsem se to tady náhodou dozvěděl. Já jsem tady nový, takže postupně se to dozvídám. A chci se na to podívat, na to přerozdělení mezi kraji. Víte, co jsem slyšel? No víte, proč Plzeňský kraj není zadlužený? Proč tam postavili nejdražší depo na tramvaje na světě a nejdražší divadlo? No protože údajně tam byla největší báze ODS a ČSSD a měly široké lokty a udělaly si ten nejlepší koeficient. Tak možná by bylo zajímavé se podívat na ty kraje, jak vlastně my to rozdělujeme, ty kraje. Proč to není podle počtu kilometrů silnic, podle škol, podle nemocnic nebo nějaká objektivní kritéria. Takže já to beru a můžeme na tom, paní kolegyně Kovářová, spolu spolupracovat, já se na to rád podívám, abychom to srovnali, protože procenta jsou na nic podle mne. Protože tam byla nějaká báze a pravděpodobně tam někdo vyboxoval podle toho, jak tam byly ty lokty.

Takže tolik za to rozdělení. A co se týká výběru daní, prosím vás, já jsem to zdůvodňoval víckrát. Máme výpadek z titulu předzásobení tabáku skoro 17 miliard. Máme posun časový vzhledem k vratkám DPH a rozpočet se vyvíjí podle plánu, tak jak jste ho schválili, tak nejsou vůbec žádné obavy, aby se nesplnil. A v minulosti taky došlo k výkyvům. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem první ministr, který se snaží daně vybírat a musí dát do pořádku i Finanční správu a Celní správu a všechno možné, takže to trvá trošku. Ale hlavně že jdeme správným směrem a víme konkrétně, co máme udělat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Nyní pan zpravodaj se svým závěrečným slovem, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: Kolegové, kolegyně, původně jsem nechtěl své závěrečné slovo uplatnit, nicméně po průběhu této diskuse ho uplatním.

Mně se dneska potvrdila jedna věc - že není radno chválit opozici, především opozici na pravé straně. Pokud jsem je v minulém bodu, v kterém jsem zpravodaje pochválil u fiskální ústavy, že se mi líbila rozprava, že byla kritická, ale věcná, jsem nemile překvapen tím, jak probíhala tato rozprava. Když jsem předpokládal, že přicházíme s něčím bohulibým, s něčím pro lidi, pro kraje, pro zlepšení infrastruktury, a já jsem slyšel: A proč jste nedali víc? A proč jste to takhle nerozdělili? Proč jste to takhle - co je zase za lumpárnu? A vy zase chcete něco na volby. Prostě absolutně nepochopitelné.

A znova se mi potvrzuje jedna věc. S čím lepším zákonem nebo novelou přijdeme do této Sněmovny, tím větší řev slyším z pravé strany spektra. Já jsem přesvědčený, když slyším to největší napadání našich novel, říkám: Á, to jsme udělali asi něco dobrého, něco prospěšného.

Takže jenom taková poznámka k vývoji této diskuse. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní s přednostním právem předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nebojte se, dámy a pánové, já už nebudu diskutovat k této předloze.

Jenom takovou hořkou poznámku k vystoupení pana ministra financí, když mluvil o plzeňském depu a koeficientech, prosím, abyste vy všichni, co jste se vyděsili, pochopili, že pan ministr financí si plete rozpočtové určení daní pro obce a rozpočtové určení daní pro kraje. To bylo naprosto z cesty a neberte to vážně. Depo stavělo město a koeficient se týká města Plzeň a nikoliv krajů.

Druhá hořká poznámka k tomu, jak je ten svět nespravedlivý. Pan ministr nám řekl, že je první ministr financí, který se snaží vybírat daně. Ti předtím se zřejmě vůbec nesnažili. Já nemám důvod mu nevěřit, ale pak je to hrozně nefér, protože my všichni, když se podíváme na efektivitu výběru daní v jednotlivých letech, tak my všichni, co jsme se nesnažili, tak nám to docela šlo. On se sice strašně snaží, ale vůbec mu to nejde. (Výbuch smíchu v sále a potlesk v pravé části sálu.) Tak snad, pane ministře, jestli se nechcete snažit trochu míň, aby to bylo trochu lepší pro ty veřejné rozpočty. Já fakt nevím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. V souvislosti s novelizací zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s účinností od 1. března navrhuji, abychom přikázali návrh zákona k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Nemá nikdo jiný návrh. Přistoupíme tedy k hlasování. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru tohoto návrhu zákona.

Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 152. Přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro 147, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo, prosím, návrh na přikázání dalšímu výboru? Prosím, pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím, že z logiky věci náleží tato materie i do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za tento návrh. Ptám se, jestli ještě někdo jiný má návrh na přikázání výborům. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Bendla, aby tento tisk byl dále přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 153. Přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro 147, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl dále přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru k projednání.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já bych měl jenom prosbu. Pan ministr financí tady říká, proč rozpočtové určení daní pro kraje není podle těch kilometrů silnic a těch nemocnic a sociálních ústavů. No právě že je. Zkuste mu to někdo vysvětlit. Ta poměrně nesmyslná čísla, která říkají podíl jednotlivých krajů, vycházejí právě z těch výpočtů v okamžiku, kdy kraje vznikaly, kdy se počítaly kilometry dvojek a trojek, kdy se počítaly počty sociálních ústavů, středních škol, nemocnic atd. atd. Právě proto například Moravskoslezský kraj nebo Ústecký, které jsou bezesporu strukturálně postižené, mají na hlavu, na občana méně peněz než některé jiné kraje. Ale nevycházelo to z žádné politické dohody, ale právě těch (nesrozumitelné).

Tak je úsměvné, když po patnácti letech se pan ministr financí probere a říká: Mohli bychom to udělat podle těch kilometrů a sociálních ústavů. To podle těch kilometrů a sociálních ústavů už vypočteno je. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: My se vrátíme ale po přikázání výborům k projednání - budeme řešit, protože tady zazněl v obecné rozpravě návrh na zkrácení lhůty podle § 91, pan zpravodaj navrhl zkrácení lhůty na 30 dnů. Je to tak prosím, pane zpravodaji? (Ano.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP