(16.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Jenom pro vaši informaci, například v Chorvatsku u největšího maloobchodního řetězce Konzum ten náklad vyčíslili na 5 eur. Dokonce ty softwary byly na sítích a uživatelé si je stahovali zdarma.

My se snažíme dělat různé prezentace, ale kdo nechce slyšet, tak neslyší. Tady jsou ty přístroje, tady jsou ceny, kolik to stojí, 5 tisíc korun, skutečně to jsou malinké částky. A znovu opakuji, nejde o registrační pokladnu. Jde o stávající pokladnu, například tady v našem baru, nebo co to je, bufet, která se jenom spojí s finančním úřadem a dostane číslo. To je všechno. (Smích z pravé strany sálu.) Nevím, co je na tom směšného. Takže -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane ministře, skončilo pět minut. (Ministr: Už uběhlo pět minut?) Pan poslanec položí doplňující otázku. Budete mít další dvě minuty. (Dobře, omlouvám se.)

Prosím, pane poslanče. Máte minutu na doplňující otázku.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane místopředsedo. Pane ministře, můžete tu ideu, tu myšlenku, nazývat jakýmikoliv jmény, ale pravdou je, a v tom je její reálné zhmotnění pro živnostníky, budou si muset koupit - mnozí ji nemají - tu registrační pokladnu, budou ji muset připojit k vašemu ministerstvu a zajistit její provoz. A to je pro ty lidi obrovský náklad nejenom hmotný, ale i duchovní.

A s tím Chorvatskem, prosím, to nás tedy nestrašte. Ono má vůči nám poloviční ekonomiku a dvojnásobnou úroveň té u nás nežádané šedé ekonomiky.

Takže já myslím, že to je skutečně další nástroj, kterým chcete ty drobné živnostníky šikanovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jestli pan ministr chce doplňující odpověď? Ano. Máte dvě minuty.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: To je debata s hluchoněmými. To je těžké. Když bude stále někdo mluvit o živnostnících, tak si mluvte o živnostnících. Žádných živnostníků se to vlastně netýká. Proč mluvíte o živnostnících? Jedná se o restaurace a maloobchod. Mimochodem o kamenné obchody. Také o Vietnamce, kteří, jak známo, neplatí daně. Takže proč mluvíte o živnostnících? Vůbec se jich to netýká. O čem mluvíte?

A tady jsou ta zařízení, pane kolego. Já vám to ofotím. Takováto malinká zařízení. Dokonce v Chorvatsku byla obrovská konkurence. Dávali to mobilní operátoři, 570 korun měsíčně. A ještě si to odpočítají ze základu daně. A jedná se jenom o fyzické osoby. Takže prosím vás, nemluvte o registračních pokladnách a nemluvte o živnostnících. Není to o živnostnících. Není. Je to o těch, kteří krátí tržby a vlastně okrádají i lidi, protože se tváří, že platí daně, a neplatí a nekale podnikají vůči ostatním, kteří podnikají tak, že platí daně. A tím chceme snížit daň. Vy jste daně zvyšovali, tak my chceme DPH snížit. Takže by bylo dobré, abychom se shodli na pojmech. Jo? Nejsou to registrační pokladny, nejsou to živnostníci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Bude ještě několik obdobných interpelací, budeme se o tom ještě bavit déle. Nyní pan poslanec Ladislav Šincl ve věci opatření proti daňovým únikům v lihu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, předně musím uvítat, že jste se dnes dostavil na interpelace. Je to dost vzácná věc. Proto bych využil této vzácné příležitosti a zeptal se na moji interpelaci.

Téměř v každém svém veřejném vystoupení sdělujete veřejnosti, jak vám záleží na zlepšeném výběru daní a kolik různých opatření máte připravených proti daňovým únikům. Ve svém úřadě jste již delší dobu, ale výsledky moc oslňující podle mého názoru nejsou. V mnohých oblastech na Ministerstvu financí existují jistě rezervy.

Jedna z oblastí, kde byste více měli zintenzivnit boj proti daňovým únikům, je i oblast lihu, výběru spotřební daně na líh a sudového vína. Myslím si, že by bylo dobré, abyste nechal zpracovat podrobnou analýzu všech opatření, kterou se Ministerstvo financí chystá vykonat v návaznosti na odhalení, jež přinesla takzvaná metanolová aféra a později i trestní proces s jejími aktéry. Zajímalo by mě, jaké jste připravil návrhy opatření, která by mohla vést k modernizaci kolků i dalších nástrojů daňové a bezpečnostní evidence alkoholu tak, aby stát technologicky lépe čelil snahám o jejich padělání, o nelegální prodej a daňové úniky.

Domnívám se, že správnou cestou by bylo zavedení stejného pravidla u kontrolních pásek na alkohol, jaké platí například u tabákových výrobků, totiž že za vydaný kolek se platí státu předem. Z kontrolní pásky by se stala cenina, která už v sobě zahrnuje příslušnou spotřební daň. Toto opatření by bylo mnohem účinnější a zabránilo by okrádání státu prostřednictvím nejrůznějších podvodů s kontrolními páskami a následného neplacení spotřební daně. Zajímal by mě váš názor na tuto myšlenku, na tento můj názor. Proč je to u jednoho předmětu spotřební daně, to je tabáku, takto a u jiného předmětu spotřební daně jinak, čili na konci řetězce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Požádám pana ministra financí a místopředsedu vlády, aby odpověděl na tuto otázku pana poslance Šincla. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji vám, pane předsedající. No tak samozřejmě, měli jsme tady lihovou aféru. Je zajímavé, jak tam hezky spolupracovali celníci. Celní správu jsem zdědil také v nějakém stavu, je tam několik trestních oznámení, GIBS to vyšetřuje. Měli jsme tady hezkou aféru Zadeha, ten nás okradl asi o 4,5 mld. Takže ta Celní správa je také v nějakém stavu, nevím, kdo to řídil předtím, jestli vůbec.

Takže určitě tahle problematika je předmětem našeho zkoumání, protože v rámci zákona o povinném značení lihu došlo k omezení velikosti spotřebitelského balení lihu, zavedení nového systému registrace výrobců, dovozců a distributorů lihu se zpřísněnými vstupními požadavky, včetně povinnosti poskytování kaucí, zavedení povinnosti konečných prodejců nakupovat lihoviny pouze od registrovaných subjektů, zpřísnění pravidel pro nakládání s kontrolními páskami k zamezení jejich zneužití na černém trhu včetně sankce za jejich ztrátu či zničení ve výši spotřební daně a zavedení nových kontrolních pásek s lepšími ochrannými prvky či stanovení řady pravidel a omezení směřujících k eliminaci prodeje nelegálního lihu v restauračních a jiných podobných podnicích.

Technická novela byla provedena s účinností od 1. ledna 2015. Vedle toho byla realizována řada nelegislativních opatření zejména metodického charakteru v rámci činnosti orgánů celní správy ČR.

Další opatření proti daňovým únikům na lihu je likvidace lihovin. Je možná pouze za účasti správce daně. Subjekty jsou povinny kdykoliv prokázat zdanění a legálnost držení lihu předepsanými doklady. Podmínky výroby lihu a lihovin dále přesně stanoví zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů, který je v gesci Ministerstva zemědělství. Tento zákon provází vyhláška Ministerstva financí a druhá vyhláška Ministerstva zemědělství. Zákon o lihu stanoví další přesná evidence, stanoví denaturační prostředky pro zneužití lihu, měřidla a podobně, oznamování prodeje lihovin za cenu nižší, než je cena odpovídající výši součtu částky spotřební daně a jí odpovídající částky daně z přidané hodnoty, správci daně před zahájením prodeje, dále možnost neuznání osvobození zvláště denaturovaného lihu podle předpisu jiného členského státu, který byl použit ve výrobku a bylo následně prokázáno zneužití.

Ohledně placení spotřební daně, to je téma, které je teď na stole. My určitě - je tam jiná situace než u cigaret, kde je vlastně jediný výrobce, a tady samozřejmě je to otázka jednání a názoru, do jaké míry ohrozíme výrobce lihovin, ty, kteří platí daně a kteří se chovají slušně a podle zákonů a ohrozíme jejich cash flow, event. jejich podnikání a event. zaměstnanost. Takže to je předmětem analýzy. Vyjadřoval se k tomu nedávno i pan premiér, takže my to momentálně analyzujeme, jednáme s výrobci a dáme to k debatě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP