(15.40 hodin)
(pokračuje Mládek)

Chtěl bych sdělit, že samozřejmě při úvahách domácích i zahraničních investorů je nepochybně daň z příjmů právnických osob jedním z parametrů, které vyhodnocují, ale zdaleka ne jediným, a jeho význam bývá často přeceňován. To prostě z toho důvodu, že pokud je příliš nízká daň a země se vydá cestou daňového dumpingu, kterou se některé evropské země nepochybně vydaly, je to např. Bulharsko, které má desetiprocentní daň z příjmů právnických osob, tak to ještě nutně neznamená, že je to panacea pro investory, protože oni vyhodnocují i jiné parametry a na ty zpravidla země potřebují také na něčem vybrat daně. Je třeba tedy říci, že pokud by mělo dojít k dalšímu snižování daně z příjmů právnických osob, tak je třeba také debatovat o tom, které jiné daně budou zvýšeny, aby byly zabezpečeny příjmy státního rozpočtu. Protože v tomto období se stále pohybujeme v deficitních státních rozpočtech, tak by rozhodně nemělo dojít ke snižování na úkor zvyšování deficitu státního rozpočtu. To celkem nikde moc nefungovalo.

Když se ptáte konkrétně na to, jestli si dovedu představit zvýšení o jeden nebo dva procentní body, což bylo jádro tohoto dotazu, tak si to dovedu představit, byť to není možná úplně preferovaná možnost. Bude záviset na tom, jestli ministr financí splní své slovo a zlikviduje karuselové obchody takovým způsobem, že to výrazným způsobem zvýší příjmy státního rozpočtu. Ale i kdyby potom došlo k úvahám o jeden nebo dva procentní body, tak rozhodně Česká republika se nedostane nikam na pomezí a prostě její korporátní zdanění bude v linii spíše těch evropských zemí, které ho mají nízké. Ale samozřejmě nepopírám jednu věc: Pokud by k tomu došlo, muselo by se projevit vyšší úsilí v jiných parametrech, které vyhodnocují potenciální investoři, např. v připravenosti průmyslových zón. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi Mládkovi. Paní poslankyně má doplňující otázku? Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Já také děkuji panu ministrovi Mládkovi. Je pravda, že jsem nezmínila další snižování korporátních daní u nás. Opravdu mě zajímalo, jak se díváte na případné zvyšování daní z příjmů právnických osob. Ale kéž opravdu dojde k naplnění toho, že se zvýší příjem daní a k tomuto nedojde, protože kdyby došlo ke zvyšování daní právnických osob, tak vám doporučuji hodně jednat s Hospodářskou komorou a všemi firmami, protože by to pro naši republiku nebylo v rámci konkurenceschopnosti a nezaměstnanosti, vytváření nových pracovních míst vůbec pozitivní.

Takže když mám dát doplňující otázku, pane ministře, tak se zeptám: Dokážete to?

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Myslíte jednat s komorou?

 

Poslankyně Jana Fischerová: Dobře. Jde mi o komunikaci s podnikatelskou sférou. Mluvil jste o tom, že to nejsou jen firmy, právnické osoby, samozřejmě i menší firmy, takže nechme to asi otevřené, možná se zeptám za půl roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Děkuji paní poslankyni. Uvidíme, co ty karuselové obchody.

Další interpelaci přednese paní poslankyně Marie Pěnčíková, která bude interpelovat pana ministra zemědělství ve věci odvolání náměstka Státního pozemkového úřadu. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, mě už v podstatě předběhla paní kolegyně Semelová, vy jste mi na řadu otázek už odpověděl. Přesto se ještě zeptám.

S ohledem na to, že jak pan tajemník, tak právě i paní ředitelka Maradová byli na svých pozicích poměrně krátkou dobu a jedná se opravdu o složitou a rozsáhlou agendu, nepovažujete vy osobně tento krok řekněme za unáhlený? Navíc paní ředitelka vlastně nastoupila jako odbornice, ale na pozemkové úpravy, a v jedné ze současně největších a nejdůležitějších agend úřadu se musela sama také teprve zorientovat.

Druhý dotaz, a ten je patrně momentálně důležitější, jak to vypadá s výběrem nového náměstka na úseku pro majetkové vyrovnání, jelikož v průběhu církevních restitucí je nutné tento post obsadit co nejdříve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážená paní poslankyně, pokud jde o váš dotaz, zda to bylo unáhlené, nebo neunáhlené, tak prostě musím říci, že třeba i lidé, kteří přišli se mnou na ministerstvo, zhruba po třech čtyřech měsících jsem si udělal vyhodnocení, jak kdo pracuje, a dokonce i tyto lidi jsem se některé po pěti měsících prostě rozhodl z pracovního poměru propustit. Myslím si, že po třech čtyřech měsících člověk má dost prostoru. Proto máme mimochodem v zákoníku práce tříměsíční zkušební lhůtu, abychom poznali, jestli ten člověk je schopen svou pozici zvládat, či nikoliv. Paní ředitelka to vyhodnotila v tomto případě takto, jak jsem zmiňoval už v té předešlé odpovědi.

Pokud jde o ni samotnou, je to člověk, který 20 let dělá v této problematice, samozřejmě prioritně v oblasti pozemkových úprav, ale zná celou činnost a agendu dřívějšího Pozemkového fondu a Státního pozemkového úřadu velice dobře. Takže já věřím tomu a myslím, že i ty kroky se ukazují, že svou pozici paní ředitelka zvládá, je to vidět, i pokud jde třeba o řešení starých kauz, které tam dříve běžely v rámci restitučních nároků, v jejím přístupu k iniciaci a diskusi o tom, že budeme muset dělat novelu zákona a řešit další vypořádání, ať chráníme, řekněme, půdní fond České republiky pro půdní rezervu atd. Takže si myslím, že je opravdu dostatečně kompetentní.

Pokud jde o jmenování nového náměstka po uvolněném místě po panu náměstku Weisovi, mám informaci, že by paní ředitelka Maradová měla k 16. 2. jmenovat náměstka pana dr. Stanislava Novotného. Je to člověk, který dlouhodobě pracoval na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, takže myslím, že tuto problematiku ten člověk docela dobře také zná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi i paní poslankyni. Patnáctou interpelaci přednese paní poslankyně Radka Maxová, která bude interpelovat pana ministra Marcela Chládka ve věci genderové senzitivity. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Radka Maxová: Vím, že se všichni divíte, ale je potřeba na tom začít pracovat.

Vážený pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího, genderová problematika je téma, o kterém se hodně mluví a málo koná, včetně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, musím konstatovat. Já osobně považuji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za startovací čáru pro rozběh změny vnímání této otázky, neboť kromě rodiny nás poměrně dlouhou část života provází i vzdělávání. A pokud není tato problematika zařazena v oblasti vzdělávání, tak nám ani nařízení typu kvóty moc nepomohou.

Proto se vás ptám, jak moc je pro ministra školství, tedy vás, důležitá genderová senzitivita ve vzdělávání a kdy se začne prakticky pracovat s analýzou současného stavu a dlouhodobou vizí genderově senzitivního školství, která je zpracovaná na Ministerstvu školství s konkrétními kroky, akorát se s ní nepracuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra o jeho odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážená paní poslankyně, já vůbec nevím, kde jste vzala tu informaci, že by Ministerstvo školství se této problematice nevěnovalo, protože je to pro nás mimořádně důležitá oblast a věnujeme se jí opravdu mimořádně, i já jako ministr školství. Abych vás nenechal na pochybách, tak vám řeknu konkrétní kroky, které se v naší oblasti českého školství dějí. Je to dokonce zahrnuto v rámcových vzdělávacích programech základního vzdělávání a je to konkrétně v oblastech "Člověk a jeho svět", "Výchova ke zdraví". V těchto oblastech se promítá i genderová politika. Zabývá se tím také Národní ústav pro vzdělávání, který je přímo řízen organizací Ministerstva školství, a zabývá se tím také samotné ministerstvo, které zkoumá právě genderovou senzitivitu v učebnicích a zkoumá, jestli pomůcky a učebnice jsou genderově vyvážené a genderově korektní. V další oblasti, co pro to děláme - i Česká školní inspekce při své inspekční činnosti se snaží odstraňovat genderové stereotypy, protože máte naprostou pravdu, že začátek musí být u našich dětí, a myslím si, že máme určité rezervy, ale jsme na dobré cestě.***
Přihlásit/registrovat se do ISP