(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Maxové. Na její interpelaci bude odpovězeno písemně.

Nyní s další interpelací přichází paní poslankyně Jana Černochová, která bude pana ministra obrany interpelovat ve věci transportních automobilů CASA.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Bude to jednodušší, než si myslíte. Já stahuji interpelaci číslo 6, číslo 36, číslo 48 a číslo 52, protože rozumím tomu, že za té situace, která je ve Vrběticích, je pan ministr obrany tam a že se z dnešních interpelací omluvil, takže nemá smysl, abych podávala interpelaci. Stahuji je všechny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano. Děkuji, paní poslankyně. Eviduji vaše stažení a my postoupíme k další interpelaci.

Paní poslankyně Jana Pastuchová bude interpelovat paní ministryni Marksovou-Tominovou ve věci dětí s poruchou autistického spektra ve věci příspěvku na péči u těchto osob.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám dotaz na nepřítomnou paní ministryni. Děkuji jí tímto za písemnou odpověď.

V poslední době jsem se setkala hned s několika podněty jako určitě mnozí z vás od občanů pobírajících příspěvek na péči nebo vlastnících průkaz postiženého. Jejich snahou bylo z objektivních důvodů získat vyšší příspěvek na péči či vyšší stupeň zdravotně postiženého. Nejenže jim nárok posudkovými lékaři nebyl uznán, po jejich odvolání k odvolací komisi se dočkali šoku v podobě snížení stávající výše příspěvku na péči nebo stupně invalidity. Správní řád to nedovoluje. Správní orgán nemůže zhoršit situaci občana. Obzvláště takové jednání zaráží v případě postižených dětí, které jsou odkázány na péči svých rodičů.

V poslední době se hodně zabývám autistickými dětmi a situací jejich rodin. S politováním musím konstatovat, že jim v České republice úřady nevycházejí zrovna vstříc. Péče o autistické dítě často vyžaduje celodenní péči, jeden z rodičů tedy zpravidla nemůže pracovat. Takové dítě je citlivé na jakoukoliv změnu, potřebuje řád a musí se s ním intenzivně pracovat. Vím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo nový metodický pokyn, který by měl takovým případům předcházet. Nejsem si ale jistá, zdali to stačí. V některých bodech je například právě pro autistické děti diskriminační.

Prosím vás tedy o odpověď na otázku, jak je možné, že dochází ke snižování příspěvku na péči a stupňů invalidity navzdory správnímu řádu u případů, u kterých je jednoznačné, že snížení není ve veřejném zájmu? Nebo je ve veřejném zájmu sebrat už tak bezmocným rodinám autistických dětí těch pár tisíc, aby musely k tomu všemu ještě řešit existenční problémy? Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní poslankyni Pastuchové, které bude odpovězeno písemně.

Další interpelaci přednese pan poslanec Jan Farský na pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci přípravy zákona o registru smluv. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, v úterý 2. prosince to byl přesně jeden rok a bylo první výročí od chvíle, kdy tisk číslo 42 dorazil do Sněmovny a zákon o registru smluv se stal návrhem a tiskem. Od té doby prošel prvním čtením v lednu letošního roku, naposledy ve výborech bylo jednáno v červnu, v letošním červenci pan premiér na schůzce, které jsem měl tu možnost se zúčastnit, zadával práci pro Ministerstvo vnitra s cílem, aby v září mohl být projednán v druhém a předpokládám, že i ve třetím čtení. Je prosinec, a tak bych se chtěl zeptat, v jakém je stavu aktuálně příprava tohoto zákona, který teď by měl ležet na Ministerstvu vnitra. Kdy můžeme očekávat, že do Sněmovny dorazí. To je moje otázka na přípravu zákona o registru smluv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Farskému. Pan ministr vnitra jistě pana poslanče potěší. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Úplně nevím, jak se tedy těší poslanci, to mi někdy vysvětlíte.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tady dnes asi nezaznělo jedno důležité. Všechno, co tu říkal pan kolega Farský, prostřednictvím pana předsedajícího, tak chci říct, že je pravda. Ovšem je to o tom, že my jsme se na schůzce dohodli, že vláda nebude připravovat vlastní návrh, ale udělá komplexní pozměňovací návrh k tomuto návrhu, který předložil pan poslanec Farský. To znamená, to není vládní návrh a Ministerstvo vnitra není gesční ministerstvo, které by mělo připravovat ucelenou novelu nebo ucelený návrh z tzv. vládní dílny. Koalice se dohodla na tom, že vytvoří pracovní skupinu, kterou vede pan poslanec Vondráček z hnutí ANO, která má připravit právě tento komplexní pozměňovací návrh. My jsme veškeré texty a technickou podporu této pracovní skupině dodali, tak jak jsme se dohodli. Za nás to byla gesčně příslušná paní náměstkyně Krnáčová.

Podle posledních informací, které mám od pana poslance Vondráčka, je text připraven a jsou připraveny podklady pro zadání studie RIA, tak jak se koalice dohodla, tak dopadové studie, který tento zákon může přinést. Já předpokládám, že pokud je toto pravda, a nemám důvod tomu nevěřit, že studia RIA by mohla být zadána někdy začátkem příštího roku. Otázkou je, kdy bude dopracována. Následně po obdržení této dopadové studie lze asi v těchto pracích dál pokračovat, vážený pane kolego.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a poprosím pana poslance o doplňující otázku. Potěšil pana poslance pan ministr vnitra?

 

Poslanec Jan Farský: Nedostalo se mi odpovědi. Tak se ještě zeptám. Bude tedy stanovovat Ministerstvo vnitra při té neúplně standardní žádosti o RIA k poslaneckému návrhu zákona, který teď upravuje do verze, bude stanovovat termín, dokdy mají jednotlivé subjekty doložit dopady? Protože pokud to stanoveno nebude, můžeme se tady stejným způsobem bavit v červnu příštího roku, v prosinci příštího roku, možná za dva roky a říkat, že se čeká na odpověď od ČD Cargo nebo ČEZ nebo kohokoliv dalšího, kdo by tuto odpověď měl podat. Z mého pohledu ten termín dán už musí být, protože tento zákon všichni, nebo 165 poslanců tady ze Sněmovny před volbami podporovalo, 78 včetně 7 členů vlády se pod něj podepsalo a aktuálně to vypadá, že nikdo z nich ho nechce.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Poprosím pana ministra o doplňující odpověď.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já tuto věc přednesu z pozice Ministerstva vnitra na koaliční radě a budeme hledat jednotný postup, protože vy jste tady vyjmenoval několik organizací, které podléhají jiným ministerstvům, než je Ministerstvo vnitra. To znamená, budeme muset s kolegy najít shodu na tom, jakou metodikou jim určíme termín k tomu, aby byl ten termín reálný, aby své odpovědi v rámci této dopadové studie odevzdali. O to se samozřejmě přičiním, protože si myslím, že tento zákon potřebný je. Na druhou stranu si myslím, že i ta obezřetnost, co se týče dopadové studie, je namístě, abychom si s vaničkou tzv. nevylili dítě.

Pane poslanče, po té koaliční radě vám tady osobně slibuji, že vám sdělím názor koaliční rady včetně termínu, v němž by tyto odpovědi měly být dodány pro zpracování studie, abychom se tu opravdu za rok nesešli ve stejné situaci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi za jeho konkrétní slib. Rád mu osobně slibuji, že když bude chtít vědět, jak se těší poslanci, že mu to pak soukromě sdělím.

Nyní bude interpelovat pan poslanec René Číp pana ministra obrany Martina Stropnického ve věci neúčasti vojáků české armády na pietních aktech k uctění památky RA. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP