(15.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Koncepce zahraniční politiky je platná v okamžiku, kdy ji schválí vláda. Já teď nechci komentovat názory nebo nějaké připomínky nebo prvotní návrhy koncepce zahraniční politiky. Teprve až ji schválí vláda, tak to bude podklad, ze kterého se tady přirozeně budu zodpovídat Poslanecké sněmovně, protože Poslanecká sněmovna má vůči vládě i v tomto nepochybně kontrolní roli.

Pokud jde o napomínání pana náměstka Druláka, musím říci, že nemusím napomínat pana náměstka Druláka přes média, pouze jsem reagoval na dotazy novinářů v této věci. To nebyla má iniciativa. Reagoval jsem na otázky tisku a snažil jsem se je důsledně odpovědět.

Pokud jde o pana prezidenta, provedli jsme výraznou změnu. Prezident republiky je volen přímo občany, to znamená jeho mandát se už neodvíjí od aktuálního politického složení Poslanecké sněmovny. Prezident, jak k tomu dnes došlo, je dokonce členem strany, která vůbec v Poslanecké sněmovně zastoupena není, nebo byl jejím členem. Logicky má své vlastní politické názory a priority, nicméně vidím jako úkol pro člena vlády, premiéra, ministra zahraničí dosáhnout lepší koordinace výroků pana prezidenta s výroky premiéra a ministra zahraničí. O to se budu snažit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi za tuto odpověď. Sedmým interpelujícím je pan poslanec Karel Fiedler, který bude pana premiéra Bohuslava Sobotku interpelovat ve věci platů manažerů ve firmách s podílem státu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové, dobré odpoledne, pane premiére.

Chtěl bych reagovat na záležitost, která je už dlouho zmiňována naší veřejností a hýbe názorem různých lidí a občanů, a to je platová úroveň manažerů ve firmách se státní účastí. Víme, že je častokrát kritizována výše těchto platů, výše různých zlatých padáků, odstupného. Konkrétně bych chtěl zmínit případ, kdy vím, že jsem byl informován o tom, že v takovém podniku bylo například v dohodě sepsáno, že odstupné dostane zaměstnanec ve výši dvanácti měsíčních platů i v případě, že sám podá výpověď. To tedy byla opravdu absurdní situace.

Chtěl bych se v této věci tedy zeptat, co vláda hodlá v této věci konat. Jestli tuto situaci, která dlouhodobě byla opomíjena, máte zájem nějakým způsobem řešit. Jestli jste spokojen s tímto stavem a jaké konkrétní kroky budou učiněny v tom, aby nedocházelo k tak extrémním případům a situacím, že tito manažeři, různí náměstci, jsou platově ohodnoceni mnohem výše, než jsou vrcholní politici v našem státě - třeba vaše pozice. Opravdu se domnívám, že vaše pozice, a teď nebudu hodnotit vaši práci, pane premiére, je v mých očích asi opravdu jedna z nejnáročnějších manažerských pozic. Máme tady řadu manažerů a ředitelů podniků, jejichž příjmy jsou několikanásobně větší, než jsou vrcholné pozice v našem státě, přičemž vyrábějí obrovské ztráty v řízení těchto podniků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já myslím, že pokud jde o odměňování státních manažerů, je potřeba odlišit dvě věci. Tou první rovinou je plat takovýchto manažerů. Jde o to, aby ten plat byl skutečně konkurenceschopný, aby nebyl pouze zdánlivě konkurenceschopný, a jde také o to, aby zřizovatelská ministerstva a ti, kdo odpovídají za chod státních nebo polostátních firem, měli v okamžiku, kdy najímají nové manažery do čela těchto společností, jasnou informaci o tom, jaká je situace na trhu. Zkrátka aby tito manažeři nebyli přepláceni z důvodu nějakého politického tlaku nebo z důvodu nějakých osobních sympatií a podobně. Čili jde o to, aby tady byla reálně nastavena úroveň odměňování managementu státních firem s ohledem na to, jak by tito lidé při svých schopnostech a kvalifikaci byli placeni na trhu.

Druhá věc, která je podle mého názoru horší a komplikovanější a jsou s ní mnohem větší problémy, je vyjednávání nějakých nadstandardních podmínek ve smlouvách pro tyto státní a polostátní manažery. Tady si myslím, že je mnohem větší problém, a ukazuje se to v okamžiku, kdy dochází k výměnám, a docházelo v minulosti, ředitelů těchto společností právě v podobě konkurenčních doložek a dalo by se to také nazvat zlatým padákem, nepřiměřeně vysokým odstupným, které bylo v minulosti vypláceno.

Já jsem rád, že se otázkou odměňování manažerů v polostátních firmách zabývala vláda už v únoru roku 2010. Tehdy schválila určité zásady pro odměňování a zásady pro to, jakým způsobem by měla být identifikována místa, kde vláda bude chtít vědět, jak jsou odměňováni manažeři státních a polostátních firem. My jsme během jednání naší vlády aktualizovali informace o managementu s tím, že informace, které vláda shromáždila, se týkaly působnosti 27 společností, u kterých bylo stanoveno celkem 77 funkčních míst, u kterých bylo hodnoceno a zjišťováno ohodnocení.

Chtěl bych také říci, že jsme se dohodli na tom, že ministr financí provede aktualizaci zásad z roku 2010 právě proto, aby nám zásady umožnily sjednotit metodiku mezi jednotlivými ministerstvy právě v oblasti odstupného, konkurenčních doložek, takzvaných zlatých padáků. Chceme tedy, aby vláda ještě v první polovině příštího roku schválila upravené zásady, které by sjednocovaly podmínky v této oblasti pro všechny vrcholné manažery ve firmách, kde má stát podíl nebo kde má stát většinovou účast.

Čili odpověď na vaši otázku je taková, že tímto tématem se vláda zabývala, zabývali jsme se tím konkrétně 12. listopadu letošního roku, a jsme připraveni se k tomu vrátit v první polovině roku 2015 na základě úkolu, který jsme uložili místopředsedovi vlády a ministrovi financí, aby doplnil tyto zásady, navrhl jejich doplnění a provedl novou revizi a aktualizaci toho, jak je management státních a polostátních firem odměňován a jestli jsou to relace, které odpovídají relacím na trhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za odpověď, pane premiére. Byla celkem uspokojivá. Budeme tedy čekat, jaké bude řešení situace, jak jste naznačil, v první polovině roku 2015, jaké vláda tedy učiní kroky.

Ale proč jsem využil možnosti reagovat na vaši odpověď, je to, že jste tady hovořil o konkurenceschopnosti a posouzení. Já to zkusím převést do trošku prozaičtější a názornější formy. Je tady řada firem s podílem státu, které, pokud to tedy vím správně, spadají pod Ministerstvo financí. Takže to znamená, že ministr financí, teď pomiňme to, že je to pan Andrej Babiš, on je takový malý ministr, ten ministr obecně bez jména, a pod sebou má několik manažerů, kteří mají mnohonásobně vyšší odměňování než on. Já ten stav opravdu pokládám za absurdní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Prosím, pane premiére, o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já myslím, že pokud porovnáme platy na některých pozicích ve státní správě, nemusí to být nutně jenom pozice ministra jako vrcholného představitele úřadu, ale mohu zmínit třeba i platy náměstků, tak se domnívám, že řada náměstků je manažersky obdobně vytížena, jako jsou například ředitelé těchto firem, nicméně ve státní správě jsou regulované tarifní tabulkové platy. Sami víme, jak obtížná tady byla a je diskuse o platech ústavních činitelů na půdě Poslanecké sněmovny. To se týká koneckonců i odměňování ministrů. Pokud jde o odměňování zástupců, respektive členů managementu státních a polostátních firem, na ty se žádná jiná regulace než regulace formou tohoto usnesení vlády nevztahuje. Proto se domnívám, že je důležité, aby alespoň tato regulace, kterou provádíme formou usnesení vlády, zajistila, že platy nebudou nepřiměřeně vysoké a že nebudou poskytovány žádné neoprávněné výhody spojené s tím, že manažer ve své funkci logicky jednou také musí skončit. Čili nechtěli bychom připustit nepřiměřeně vysoké platy a nechceme žádné nespravedlivé a nepřiměřené zlaté padáky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Osmou interpelaci přednese pan poslanec Jaroslav Holík, který bude pana premiéra Bohuslava Sobotku interpelovat ve věci muničního skladu ve Vrběticích. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP