(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová - osobní důvody, pan místopředseda Bartošek 9.55 až 11 a 12.30 až 14.30 - pracovní důvody, pan poslanec Benešík do 10.40 a mezi 16. a 18. bez udání důvodu, pan poslanec Bezecný do 12 bez udání důvodu, pan poslanec Čihák - osobní důvody, pan poslanec Gabal do 11. - pracovní důvody, pan poslanec Gazdík 10 až 13 - pracovní důvody, pan poslanec Hájek - pracovní důvody, pan poslanec Heger do 13. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Horáček - pracovní důvody, pan poslanec Chalupa do 11.30 - pracovní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová do 15.30 bez udání důvodu,pan poslanec Karamazov - osobní důvody, pan poslanec Kádner - pracovní důvody, pan poslanec Kořenek 11 až 13 - pracovní důvody, pan poslanec Lak do 11. - pracovní důvody, paní poslankyně Lorencová - rodinné důvody, paní poslankyně Nováková - zahraniční cesta, pan poslanec Josef Novotný - zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová - dopravní situace, paní poslankyně Pecková - pracovní důvody, pan poslanec Pfléger - pracovní důvody, pan poslanec Pilný do 13. hodiny - zdravotní důvody, pan poslanec Pleticha 9.30 až 12.30 a od 14.30 - pracovní důvody, pan poslanec Podivínský z dopoledního jednání bez udání důvodu, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, pan poslanec Šidlo - pracovní důvody, Šincl - zdravotní důvody, pan poslanec Urban - zdravotní důvody, pan poslanec Vilímec - pracovní důvody, pan poslanec Zahradník do jedné hodiny z osobních důvodů, pan poslanec Zavadil z dopoledního jednání - zdravotní důvody, pan poslanec Zemánek od jedné hodiny - pracovní důvody a pan poslanec Ženíšek - rovněž pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér z dopoledního jednání a od 16 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Babiš do 16. hodiny - pracovní důvody, pan ministr Bělobrádek - pracovní důvody, pan ministr Chládek - pracovní důvody, pan ministr Chovanec do dvou hodin - pracovní důvody, paní ministryně Marksová do jedenácté - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody, pan ministr Stropnický z dopoledního jednání z pracovních důvodů, paní ministryně Šlechtová do dvou hodin - pracovní důvody, paní ministryně Válková - zahraniční cesta a pan ministr Zaorálek - rovněž zahraniční cesta. Pan vicepremiér Bělobrádek upravuje svou omluvu tak, že se omlouvá až od 10 hodin. Tolik omluvy.

Chtěl bych vás upozornit, že dnešní jednání zahájíme bodem 134, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11. hodiny je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich losování.

 

Přistoupíme tedy k projednávání bodu

 

134.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 23. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem pět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

A nyní bychom tedy přistoupili k jednotlivým interpelacím.

Pan ministr zemědělství Marian Jurečka odpověděl na interpelaci poslankyně Marie Pěnčíkové ve věci zalesňovacích aktivit inženýra Gunnara Grabowského. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 326. Projednávání odpovědi bylo přerušeno.

Otevírám rozpravu a vidím paní poslankyni Pěnčíkovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den. Děkuji za slovo.

Vážený pane ministře, vaše odpověď na moji písemnou interpelaci mě přesvědčila, že konkrétní problém, který jsem popsala, je problémem nejenom Státního zemědělského intervenčního fondu, ale také konkrétních útvarů vašeho ministerstva. Plně chápu, že není ve vašich časových možnostech zabývat se každým jednotlivým případem, takže předpokládám, že jste svůj podpis pouze připojil pod odpověď, kterou vám vaši úředníci připravili, aniž byste ten problém hlouběji zkoumal, ale proto jsem nucena vás na tuto problematiku upozornit.

Text odpovědi mi totiž přijde spíše jako pokus o hloupý žert. Pokud totiž skutečně chodí pracovníci SZIFu kontrolovat stav buřeně v měsíci listopadu a pokud považují náhradu obalované sadby za neobalovanou, která je minimálně desetkrát levnější, za nepodstatnou odchylku při realizaci projektu, pak nabývám dojmu, že se děje něco špatného v zemi české a v SZIFu obzvlášť. Představa, jaké peníze jsou SZIFem vypláceny a jak jsou následně kontrolovány, mě - mírně řečeno - děsí.

Česká inspekce životního prostředí v tomto případě opakovaně upozornila na podezření z nedodržení dotačních pravidel a SZIF však žádné nenašel. Škoda že už patrně nenajde ani údajné stromky, které mají na těchto pozemcích už několik let být.

Já jsem vás interpelovala ve věci jednoho konkrétního případu. Bohužel se ale zdaleka nejedná o případ ojedinělý. Opravdu chápu, že nemůžete řešit každý jednotlivý případ, pokud ale vaši úředníci běžně rozdělují dotační prostředky uvedeným způsobem, tak buď musíte zjednat nápravu vy, nebo bude nezbytné, aby zasáhly evropské kontrolní orgány, které u nás máme opravdu všichni strašně rádi. Já vás touto interpelací chtěla na tento problém upozornit. Chápu, vím, že SZIF asi není ani kapacitně schopen dělat více, ale pokud se pracovníkům SZIFu dostane do rukou konkrétní příklad, a to například na podnět zrovna České inspekce životního prostředí, která určitě nemá v popisu práce dělat si srandu ze zaměstnanců SZIFu, měli by se alespoň těmito případy řádně zabývat.

Mám na vás zcela konkrétní dotaz, a to co s tím opravdu míníte dělat, aby k takovýmto pochybením nedocházelo. A samozřejmě budu chtít, aby Sněmovna vyslovila nesouhlas s odpovědí na mou interpelaci. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr si přeje reagovat.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážené milé poslankyně, vážení poslanci, vážená paní poslankyně. Já se tou věcí samozřejmě zabývám, protože těch podnětů na podobné případy je vícero než ten váš, takže jsem se tou problematikou začal teď intenzivně zabývat. Jsem si vědom toho, že mnohdy úředníci jak na Státním zemědělském intervenčním fondu, tak i někteří úředníci Ministerstva zemědělství si možná zlehčují situaci tím, že pokud už tam byla povinná určitá kontrola, tak byť i já jsem vznesl tady tento dotaz, tak je pro ně jednodušší někdy vzít ctrl C - ctrl V a dát jednoduchou odpověď, aniž by si museli komplikovat život.

Samozřejmě jsem si vědom toho, že v ten okamžik dochází k určitému možnému prostoru pro pochybení, a my se budeme zabývat u nás s odborem auditu a supervize, jak tuto záležitost i ve vztahu k SZIFu, který je, řekněme, vlastní intervenční fond, byť my jsme jeho zakladatelem, tuto situaci změnit, abychom byli schopni křížově se podívat na to, jaký ten stav ve skutečnosti je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP