(19.10 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Zdůvodnění jsem tady myslím docela jasně řekl. Tento pozměňovací návrh byl vložen do systému pod číslem 1716, a až bude otevřena podrobná rozprava, tak se k němu přihlásím.

Dámy a pánové, já se přiznám, že nemám přílišnou důvěru v to, že by jak můj pozměňovací návrh, tak i návrhy ostatní měly velkou šanci na schválení, kromě těch, které mají podporu ministerstva. Myslím, že argumentace, ten obrovský tlak, který ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí je zde vyvíjen, že totiž když se nepodrobíme Evropské komisi, přijdeme o 200 miliard korun, je tak silný, že bohužel asi mnozí z vás jemu podlehnou. Proto si dovoluji navázat na slova pana předsedy Fialy a na závěr svého vystoupení si dovolím navrhnout vrácení tohoto návrh k projednání ve výborech.

Děkuji za pozornost. Panu zpravodaji předám text toho pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi, a než budeme pokračovat v rozpravě, budu konstatovat došlé omluvy. Vzhledem k tomu, že jsme nepředpokládali jednání po 19. hodině, je jich mnoho. Nejdříve ministryně Karla Šlechtová se omlouvá od 19 hodin z pracovních důvodů, stejně se omlouvají pan poslanec Andrle, paní poslankyně Hnyková, stejně jako pan Petr Adam. Dále se omlouvá pan poslanec Kott od 19. hodiny, paní poslankyně Maxová, Pastuchová, Balaštíková a Vozdecký a pan poslanec Vyzula. Stejně tak se omlouvá pan poslanec Babiš od 19 hodin do konce jednacího dne.

Tak, a budeme pokračovat panem poslancem Leo Luzarem. Prosím, pane poslanče, máte slovo v obecné rozpravě ve druhém čtení.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, projednáváme zákon, který ovlivňuje české hospodářství docela závažnou mírou. Měl jsem možnost zúčastnit se semináře týkajícího se rozvoje investičních pobídek a investic českých průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji a čekal jsem debatu ohledně EIA. Čekal jsem stesky nad tím, jak jim občanské iniciativy brání ve výstavbě. Čekal jsem stesky na to, jak různé skupiny, jak tady zaznělo, tří lidí a podobně blokují a bojkotují. Nedočkal jsem se jich. Velice mě překvapilo, že české kapitány průmyslu netrápí občanské iniciativy. Oni jsou dokonce rádi, že občanská společnost má zájem o to, co se děje v jejich okolí, a má zájem o to, že tam ty průmyslové podniky mají zájem něco postavit.

Co jim ale vadí, je zkostnatělá legislativa. Vadí jim to, že když si zažádají, nebo mají investiční záměr, že musí začít zajišťovacím řízením. Připravit závazná stanoviska a posuzování vlivu na životní prostředí teprve začíná. Začíná územní řízení, řízení o integrovaném povolení, řízení o výjimkách ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Toto jsou tři správní řízení. Ke každému tomuto správnímu řízení se dává odvolání, ke každému odvolání odevzdávat správní žalobu, ke každé správní žalobě dodávat kasační stížnost. To už máte devět možností každou z těchto jednotlivostí napadnout. Když toto všechno absolvují, nastává druhé kolo: stavební řízení, vodoprávní řízení a povolení ke kácení dřevin. To jsou další tři právní akty, které takovýto žadatel musí provést, a zase musí dodat závazné stanovisko, a zase všechna tato tři řízení mají své odvolání, mají své správní žaloby, mají své kasační stížnosti. To je ten základní problém, co trápí český průmysl, popřípadě investory. Tady tato zdlouhavá agenda, kdy do každé z této části již jednou rozhodnuté a napadené řízení se znovu vrací a vrací zpátky. O tom, že když dodají argumenty, že to je špatně napadené, tak tytéž argumenty se použijí v jiném řízení a znovu a znovu se to protahuje. To je základní problém dnešní EIA.

O to víc mě mrzí, že to, co předkládáme, hovoří pouze o tom, že jsme donuceni Evropskou unií, jako bychom stejně donuceni nebyli zákonem o státní službě, kdy nám bylo vyhrožováno, že jsme museli, a jak dlouho se to odkládalo.

Hovořil tady pan ministr, já za ta slova děkuji, že si uvědomuje tady tato rizika, a že říká, že připravíme. Já bych ho rád vzal za slovo, a že slibem člověk nezarmoutí, tady v tomto případě platit nebude. Že opravdu velice rychle jeho ministerstvo, jestli už nezahájilo, tak zahájí práce, aby už patřičný výbor byl seznamován s nějakými výstupy ohledně jednotného, uceleného řešení, které by bylo dle mého názoru absolutně jednoduché, aby zůstalo zachováno odvolání, aby se kdokoliv k tomu mohl přihlásit, aby kterákoliv občanská iniciativa mohla dát své výhrady, ale aby to bylo jedno řízení, jednou rozhodnuté, aby se to nemuselo po šesti správních řízeních roztahovat a vléci.

Pane ministře, já zakončím své vystoupení tím, že si dovolím vás vzít za slovo, a budu od vás očekávat, že budete tuto ctihodnou Sněmovnu informovat o tom, jak vypadá postup prací na přípravě novelizace zákona, a hlavně o termínech, kdy by tento zákon, a zdůrazňuji, v jednotném správním řízení, byl předložen ke schválení, aby v této republice mohlo fungovat jednoduché řízení EIA. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Další řádně přihlášený do rozpravy - řádně přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Pěnčíková. Máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Děkuji za slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Já už budu stručná. Spoustu věcí tady za mě řekli kolegové Fiala, Zahradník. Já to vezmu trochu z jiného konce.

Už několik týdnů přemýšlím, jak je nám neustále říkáno, že se jedná o kompromis. Co to vlastně ten kompromis je? Mezi kým je vyjednán? Jde opravdu o kompromis mezi zájmy občanů České republiky a Evropskou komisí? Podle mě ne. Je to o ústupcích Evropské komise, a ne o kompromisu. Nezlobte se, ale já bych nikdy slovo kompromis nepoužila pro diktát Bruselu. My jsme tady proto, abychom hájili zájmy a práva občanů České republiky. Proto bychom si měli uvědomit, že jsme suverénní stát, a začít se tak konečně chovat.

Chtěla bych se zeptat pana ministra, kolikrát za poslední měsíc byl on osobně vyjednávat přímo s Evropskou komisí. Úředníci z našeho stálého zastoupení totiž očividně vůbec nepochopili, o jak velký problém se u nás jedná, a v tomhle nám bohužel nepomůžou. Navíc tohle je opravdu tak zásadní a vážná věc, že to je jen a jen na vás, pane ministře.

Pokud vím, tak stejný problém s EIA řešili i na Slovensku. Mě by tedy zajímalo, jestli jste jednal se slovenským ministrem životního prostředí a domlouvali jste třeba nějaké vzájemné postupy, ale každopádně co mě zaujalo, je, že ta slovenská novela, která vstoupí v platnost od 1. ledna 2015, má v přechodných ustanoveních, že řízení zahájená a nedokončená do konce roku 2014 budou dokončena podle stávající platné úpravy. A já opravdu nerozumím tomu, proč my to máme mít jinak. Ale vlastně to víme. Já vám řeknu proč. Protože u nás si to diktují nevládky.

Mně je vlastně strašně líto, že tady dnes stojím a musím být takhle kritická. Protože pana ministra lituji. Lituji ho za to, že zdědil asi to nejhorší, co mohl po svých předchůdcích získat. Ale slepým přejímáním požadavků Evropské unie a sezením s rukama v klíně se tento problém nevyřeší. My chceme plnit požadavky Evropské unie, to je jasné, ale opravdu ne nad rámec směrnice. A už vůbec nemůžeme být pro jakékoliv vydírání a překrucování.

Navíc, jak nám bylo avizováno, tato novela má být platná jeden rok. A já nevěřím, ale opravdu nevěřím, že jsou ministerstva, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí, schopna znovelizovat téměř 50 zákonů, kterých se to týká. A upřímně, na odlehčenou, se obávám, že tím podpoříte jenom hazard ve Sněmovně, protože já budu první, která si vsadí na to, že to nestihnete. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP