(18.20 hodin)

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji vám. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že už je poměrně pokročilá hodina, tak se nebudu vracet k informacím, které tady padly už v prvním čtení, a řekl bych jenom, nebo dovolil bych si shrnout aktuální stav projednávání této normy po jednání ve výborech.

Především bych chtěl poděkovat za diskusi ve všech čtyřech výborech, které jsem se osobně zúčastnil a která byla až na vzácné výjimky velmi věcná, a myslím, že velmi adekvátní významu této novely. Chci zdůraznit, že po mnohakolových jednáních, protože tato situace je mírně unikátní - nebo mírně, spíš velmi unikátní, protože my vlastně on-line o těch jednotlivých pozměňovacích návrzích průběžně jednáme i s Evropskou komisí, což je věc velmi specifická. (V sále je hlučno.)

Troufám si tedy říct, že v uplynulých týdnech se z těch mnoha sporných oblastí, se kterými jsme začínali nad tou vládní předlohou, že se nám podařilo dospět ke kompromisním zněním v řadě bodů. Ještě před dvěma dny, nebo třemi dny, těch sporných bodů, nebo ty sporné body zůstaly tři, dneska si troufám říct, že jsou dva. Jakkoliv je nechci podceňovat, protože jsou významné. Existují tedy stále dvě sporné oblasti, tak jak vnímám, nebo jak jsem vnímal diskusi v jednotlivých poslaneckých výborech, nebo výborech Sněmovny -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid, abyste nemusel přerušovat kolegy, kteří pravděpodobně ještě diskutují o jiných tématech. Prosím diskuse mimo toto téma přeneste do předsálí. Děkuji vám.

Prosím pokračujte.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Jsem zvyklý na nezájem o svých bodech a smířím se s tím i tak.

Zbývá tedy otázka statutu odkladného účinku žalob podaných ze strany dotčené veřejnosti a záležitost takzvaných přechodných ustanovení, tedy řešení existujících projektů ve správním řízení, které byly zahájeny ještě přede dnem nabytí účinnosti novely. To jsou dva pilíře nebo dvě oblasti, ve kterých zatím stále vnímám, že přes intenzivní jednání a i řekněme už i kompromisy, ke kterým se podařilo dospět v jednání se všemi stranami, stále ještě existují různé názory a ty jsou také vtěleny do celé řady pozměňovacích návrhů, které padly ve výborech a které pravděpodobně nebo téměř jistě padnou i dneska.

Dovolte mi jen tedy krátce připomenout fakta. Od dubna 2013 existuje infringement Evropské komise v této věci a v dubnu letošního roku jsme byli několik dní před zastavením čerpání evropských fondů v objemu cca 100 miliard korun, které se nám tedy intenzivním jednáním podařilo odvrátit s tím, že novelu uvedeme v platnost a v účinnost k 1. lednu 2015. Všichni už tady víme, že je zřejmé, že k 1. 1. 2015 to téměř jistě nebude, to už je opravdu jenom z říše teorie. A myslím si, že s tím už počítá dnes i Evropská komise, protože už o tom samozřejmě byla průběžně informována. Nehledě na to, že i Evropská komise má on-lineové informace přímo z jednání z výborů, takže troufám si říct, že o tom mnohdy, o jednotlivých pozměňovacích návrzích, je informována ještě dříve než zbytek této Sněmovny potom na plénu. Zároveň byla s příslušným Generálním ředitelstvím Komise, tedy s DG Envi, projednána podoba těch částí zákona, které nám byly dlouhodobě vytýkány.

Chci zdůraznit, že Ministerstvo životního prostředí společně s ostatními dotčenými resorty se snaží maximálně o to, aby nakonec byla přijata varianta, která splní ty dvě základní priority, tedy byla přijatelná pro Evropskou komisi, zhojila ty základní výtky, které jsou nám vytýkány dlouhodobě v rámci toho infringementu, a zároveň aby zásadně nezkomplikovala výstavbu potřebných investic v této zemi. Říkám zásadně nezkomplikovala, protože je jasné, že tam jsou body, které mohou určité komplikace způsobit. Na druhé straně jsou tam body, nově, například lhůty pro rozhodnutí soudu, které zase by měly některé ty komplikace částečně kompenzovat. A znova opakuji, ve většině případů, možná z těch 12 v 10, jsme už dosáhli kompromisního znění.

Já bych chtěl tady říct, že do třetího čtení, které doufám, že proběhne na konci příštího týdne, jsem připraven pokračovat v těch intenzivních jednáních s Evropskou komisí, která dnes pokračují nebo která dnes probíhají - nebo dnes, poslední týdny nebo měsíce každý den, doslova v dennodenním styku jsme s Evropskou komisí.

Já jsem slyšel na poslaneckých výborech celou řadu někdy i - a nezlobím se samozřejmě, je to politika - emocionálních vyjádření o hájení českých národních zájmů a o tom, co se všechno stane, když ta norma bude přijata. Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřte mi, že i já velmi dobře vím, co jsou to české národní zájmy, a dělám maximum pro to, abychom je obhájili. Na druhou stranu jsme členy Evropské unie, vstoupili jsme do ní se závazky, vstoupili jsme do ní s tím, že budeme využívat určité výhody, a někdy mám pocit, že jsou nám dobré evropské fondy, ale ve chvíli, kdy máme plnit závazky vyplývající ze směrnic, tak s tím máme problém a snažíme se hledat tak typickou českou cestu. My dneska velmi intenzivně diskutujeme o těch jednotlivých sporných ustanoveních a věřte, dneska je to spíš právní bitva a jsou to opravdu už právní disputace, protože - nechci zabíhat do detailů, asi se do těch detailů dostaneme v rámci debaty - je to třeba jedno slovo nebo jedna věta, která rozhoduje o tom, zda to ustanovení nebo ten paragraf je přijatelný nebo není přijatelný pro Evropskou komisi a na druhé straně pro určitou část mých kolegyň nebo kolegů. Věřte mi, že ty sporné body máme opakovaně písemně od Evropské komise, že prostě tak jak jsou dneska navrhovány zatím v některých těch pozměňovacích návrzích, jsou prostě pro Evropskou komisi nepřijatelné. Já tím opravdu nechci nikoho vydírat. Moje povinnost a odpovědnost je ta, abych tady řekl před tím čtením, že jsou tady ještě určité sporné body, a že tak jak ty pozměňovací návrhy, některé z nich, budou načteny, jdou v této chvíli za rámec toho, co po nás Komise chce.

Jsem připraven samozřejmě pokračovat v těch intenzivních jednáních tak, abychom se v mezidobí do třetího čtení tyto sporné body, které, zdůrazňuji, zůstávají podle mého názoru už jenom dva, snažili s Evropskou komisí, a to i na té nejvyšší úrovni, projednat tak, aby až budu překládat ve třetím čtení tento návrh, tak jsem vám opravdu mohl zcela zodpovědně říct, protože ty pozměňovací návrhy prší i v posledních opravdu dnech a hodinách, je jich celá řada, navzájem se v něčem popírají, tak abych vám mohl zodpovědně říct, jestli to, co bude překládáno ke schválení a schvalováno, má nebo nemá podporu a oporu v tom, co dneska po nás chce Evropská komise.

Na závěr bych chtěl říct, že si všichni si přejeme, a k tomu intenzivně směřuje jednání, které je především na Ministerstvu pro místní rozvoj, my se na tom také podílíme významně jako Ministerstvo životního prostředí a ostatní resorty, že opravdové řešení této záležitosti by mělo být předmětem jednotného povolovacího řízení, toho, co tato země už měla mít dávno - bohužel se toho moc neudělalo zatím těmi předcházejícími vládami, bohužel -, protože je tou hlavní ambicí, abychom nakonec výrazně zkrátili v rámci jednotného povolovacího řízení celé to martyrium, mnohaleté, které dnes čeká investora, když řetězově po sobě si nechává schvalovat EIA, potom územní řízení, potom stavební řízení, a celý ten proces trvá v mnohých případech 15 a více let, tady starostové by mohli samozřejmě vyprávět a nejen starostové. Je naší hlavní ambicí, aby tento stav, tedy tato novela trvala relativně co nejkratší dobu a byla posléze nahrazena opravdu velmi moderní legislativou, evropskou legislativou, kterou chtějí jak investoři, tak i občanská dotčená veřejnost, to znamená, na tom se všichni shodují. Dejte nám jedno správní řízení s možností soudní ochrany, s jednou možností odvolání a hlavně s rychlým rozhodováním soudů. Protože ten hlavní rozdíl mezi například německou nebo rakouskou nebo jinou legislativou není v tom, že oni by měli nižší ochranu veřejnosti, tedy občanské veřejnosti - oni mají rychlejší soudy.

Takže to bych řekl, že je teď asi hlavní popis situace, a to je stav této novely v rámci druhého čtení po jednání výboru.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP