Čtvrtek 4. prosince 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

100.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Na lavice vám bylo doručeno usnesení volební komise číslo 87 ze dne 2. prosince 2014. Opět vás žádám, pane předsedo, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: U návrhu na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky připomenu to, že tento návrh zaslal Poslanecké sněmovně pan ministr kultury Daniel Herman. Nominace pana ministra byla ve volební komisi projednána a přijata v usnesení číslo 87, které máte rozdáno na svých lavicích a které bylo také zasláno předsedům poslaneckých klubů se stručnou charakteristikou jednotlivých kandidátů. Stejně tak dopis pana ministra i životopisy jednotlivých nominantů jsme rozeslali na všechny poslanecké kluby a bylo to 21. listopadu 2014.

Pro stenozáznam přečtu usnesení volební komise číslo 87, které pověřuje předsedu volební komise, aby vás seznámil s návrhy kandidátů.

Je to, kolegyně a kolegové, 25 jmen. Přece jen pro jistotu pro stenozáznam vám ta jména rychle přečtu v abecedním pořadí: Rudolf Adler, Luděk Beneš, Jiří Dědeček, Stanislav Doubrava, Ladislav Dušek, Roman Giebisch, Alexandr Gregar, Josef Herman, Jiří Hlaváč, Miloš Horanský, Irena Chovančíková, Karel Král, Jiří Merger, Jana Mertinová, Jiří Mojžíš, Jana Návratová, Martin Prokeš, Jan Simon, Marta Smolíková, Jiří Střecha, Doubravka Svobodová, Jarmila Šlaisová, Marcela Turečková, Dora Viceníková a Pavel Žur.

Volební komise v tomto případě navrhuje také volbu tajnou.

A teď vás, kolegyně a kolegové, prosím o velkou pozornost, protože hrozí zde při hlasování velká chybovost a byla by to škoda. Tento fond má nejvýše 13 členů, to znamená, naším úkolem je z ministerstvem navržených 25 kandidátů vybrat 13 členů. Standardně v tajné volbě, to znamená, zvoleni budou ti, kteří získají nadpoloviční počet hlasů. Připomínám povinnost, resp. pevnou a danou zásadu tajných voleb. Na hlasovacím lístku, který obdržíte, musí být nějakým způsobem označeni všichni kandidáti. To znamená, vy musíte z těchto 25 jmen vybrat 13 kandidátů nejvýše, pochopitelně můžete menší množství, a zakroužkujete, pokud s nimi souhlasíte, číslo před jejich jménem. U ostatních kandidátů musíte na tom čísle udělat křížek. V ideálním případě tedy na lístek dáte 13 kroužků a 12 křížků. Upozorňuji, že každý volební lístek, který nebude takto označen, to znamená, budou tam například chybět ty křížky, tak komise bohužel musí vyhodnotit jako neplatné a ten hlas nebude uznán. To je informace k procesu této volby.

Nyní vás, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. V tom případě končím rozpravu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já prosím i v tomto případě o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a já přerušuji tento volební bod.

 

Půjdeme k poslednímu volebnímu bodu. Tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP