Čtvrtek 4. prosince 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

99.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě
a realizaci stavby dálnice D47

Opět prosím, pane předsedo, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, připomenu, že tuto komisi jsme se rozhodli ustavit, že jsme ji volbou už také naplnili, ale během poslední schůze při přerušování programu nedošlo k volbě předsedy této komise. Bohužel už je to téměř měsíc a půl, ale komise ve chvíli, kdy nemá svého předsedu, logicky zatím nemůže fungovat.

Připomenu také to, že ve stanovené lhůtě byly volební komisi poslaneckými kluby doručeny dva návrhy na volbu předsedy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane předsedo. Já vás, kolegyně a kolegové, požádám o klid, abychom se navzájem nepřekřikovali. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Byly předloženy dva návrhy, a to poslanec Jan Birke za ČSSD a Stanislav Pfléger za ANO. Jedná se o usnesení volební komise číslo 84 z 15. schůze dne 4. listopadu. Podle § 75 zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se předsedové komisí Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem a tajným hlasováním, standardně dvoukolově, to je konstatování faktů.

Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, do rozpravy jsem se přihlásil a vysvětlím proč. Bude to, řekněme, taková organizační prosba, nebo žádost na vás na Sněmovnu jménem budoucího předsedy této komise, ať jím bude zvolen kdokoli ze dvou navržených kandidátů. To vysvětlení je takové. Když jsme tuto komisi ustanovili, bylo to naším usnesením číslo 468 ze dne 23. října, tak jsme jí v bodu 3 tohoto usnesení dali do vínku šest měsíců na její práci. To znamená, konstatovali jsme, že má předložit výsledky své práce do šesti měsíců od ustavení komise. Jak jsem řekl před chvílí, bohužel uplynul téměř měsíc a půl, komise ještě nepracuje, takže bych vás v tuto chvíli - návrh nebo způsob jsem předjednal a neměl by být v rozporu s jednacím řádem - v tuto chvíli bych vás požádal o to, aby Sněmovna upravila svoje usnesení a konstatovala, že dává komisi lhůtu šesti měsíců ode dne zvolení předsedy.

Procesně by to bylo tak, že v tuto chvíli navrhuji nové usnesení Poslanecké sněmovny, které by znělo takto: Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 468 ze dne 23. října 2014 v bodu 3 takto: Poslanecká sněmovna stanoví lhůtu pro předložení zjištění komise s návrhem Poslanecké sněmovně na termín do šesti měsíců ode dne zvolení předsedy této komise.

Pochopitelně se pojďte v rozpravě vyjádřit k této změně. Pokud nebude žádný problém, měl by být tento návrh teď okamžitě hlasovatelný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Usnesení Sněmovna samozřejmě změnit může, ale důležité je, aby se k tomu případně v rozpravě vyjádřili i jiné kolegyně a kolegové, zda nemají problém s takto navrženým postupem. Nemají, dobře.

Navrhuji postup, že ukončím rozpravu v případě, že se do ní nikdo nepřihlásí, a následně dám hlasovat před přerušením tohoto bodu o změně usnesení. Nikdo nevznáší námitku, dobře. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Není tomu tak. Rozpravu končím a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, není potřeba. Myslím, že to není konfliktní bod, předjednal jsem ho s jednotlivými kluby. Pokud je souhlas, můžeme přistoupit k hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Zahajuji hlasování o usnesení, tak jak zde bylo načteno, a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 34, přítomných poslankyň a poslanců je 157, pro návrh 136. Takto navržené usnesení bylo přijato.

 

Patrně dáte návrh na přerušení bodu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano, chci poděkovat jménem budoucího předsedy této komise, že jste lhůtu posunuli, aby byl čas na práci, a nyní tedy, pane předsedající, prosím o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Přerušuji tento bod a otevírám další volební bod a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP