Čtvrtek 4. prosince 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

98.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Opět prosím předsedu volební komise, aby nás uvedl do tohoto bodu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tady je situace malinko jiná. Zde ještě volba zatím neproběhla, protože připomenu, že na podzimních schůzích jsme teprve donominovávali další členy této delegace, a je to tedy delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. I zde volební komise vyhlašovala lhůtu na podání nominací na uvolněné místo po paní poslankyni Kateřině Konečné.

Volební komise na své schůzi 4. listopadu přijala usnesení číslo 85, kde pověřuje předsedu komise, tedy mne, aby vás seznámil s tím, že návrh na vedoucího stálé delegace byl pouze jeden, a byl to návrh na pana poslance Stanislava Grospiče za KSČM. Druhým bodem onoho usnesení je konstatování, že v souladu s volebním řádem se jedná o volbu tajnou. Usnesení volební komise bylo e-mailem zasláno všem předsedům poslaneckých klubů a komise konstatovala, že podle volebního řádu můžeme přistoupit k volbě tajné.

V tomto bodě nyní prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, pane předsedající. Protože i tady se jedná o volbu tajnou, kterou budeme realizovat za chvíli ve Státních aktech, prosím, abyste i tento bod v tuto chvíli přerušil a otevřel další volební bod, to bude návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Sněmovny pro vyšetření závažných pochybení na D47.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušuji tento bod, a než budeme pokračovat, načtu jednu omluvenku. Dnes, 4. 12., se od 11.50 z resortních důvodů omlouvá pan ministr Daniel Herman.

 

Otevírám další bod, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP