(20.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Nyní zde mám dvě faktické poznámky. S první přichází pan poslanec Vyzula a s druhou pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, já jen krátce k tomu. Vzal jsem si faktickou poznámku, abych nezdržoval, takže musím teď všechno stihnout během necelých dvou minut.

To, co navrhoval pan poslanec Hovorka, je záležitost, kterou se budeme muset zabývat. Je to velmi vážná věc tzv. vertikálního řetězení, kdy pojišťovna má úzké smluvní vztahy, ať je to zdravotnické zařízení, anebo lékárna. A v tomto systému se ztrácejí stovky milionů korun. To jsou třeba ty peníze na poplatky, a nejenom v tom. Jsou i v té elektronické preskripci a v dalším. Metod, jak získat peníze za zrušení regulačních poplatků, je několik a určitě několik z vás to už má přímo v hlavě. Takže věřím tomu, že se tím budeme zabývat, a pan ministr něco takového slíbil. Bohužel se domnívám, že debata bude mnohem širší než při zrušování regulačních poplatků. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Hovorku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si pana bývalého ministra a kolegy pana profesora Hegera také velmi vážím, ale on zřejmě neměl čas si podrobně prostudovat ten pozměňovací návrh, který je vložený v systému. Tam by se dočetl - prostřednictvím samozřejmě paní předsedající -, že by se to vůbec netýkalo praktických lékařů a podobně, protože je tam limit dva miliony korun. A dále je tam záležitost nebo ustanovení, že pouze pokud ministerstvo zjistí, že dodatek je v rozporu s úhradovou vyhláškou, tzn. je nad rámec úhradové vyhlášky, tak potom vlastně může jakoby jednat s pojišťovnou o smluvním dodatku. Čili není to taková zátěž extrémní, že by museli řešit všechny smluvní vztahy všech praktických lékařů a všech ambulantních specialistů. Tak to rozhodně není. Takže z toho pohledu si myslím, že to není katastrofa. Je to možná administrativně náročné, ale ne tak, jak říkal pan kolega Heger.

A ještě k panu kolegovi Stanjurovi, prostřednictvím paní předsedající. Ta částka, o které se bavíme v kompenzacích, je 4,2 miliardy souhrnně. A to vyplývá vlastně ze schváleného tisku, který jsme schválili na začátku léta. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Nevidím žádnou další přihlášku ani faktickou poznámku do obecné rozpravy, tudíž končím obecnou rozpravu. Táži se pana navrhovatele a poté pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo. Pan navrhovatel? (Ne.) Takže pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Chtěl bych všem přítomným poděkovat za diskusi, která v obecné rozpravě proběhla. Byla to až na jedno malé extempore diskuse velmi korektní, seriózní, ten problém řešící. A dokonce otevřela prostor pro to, že když někdo má nějaký názor, tak ho řekne, i když to není názor, se kterým by jeho klub souhlasil. Já to vnímám velmi silně, protože ona medicína, léčení lidí vás prostě někdy nutí nepodléhat obecnému názoru, protože musíte řešit konkrétní případ na svou vlastní zodpovědnost, na své vlastní svědomí. Diskuse ve Sněmovně teď byla taková, jakou já bych si představoval, aby byla. Aby byly věci řečeny jasně, srozumitelně, seriózně, eticky správně, a to se mi velmi líbí.

Na druhou stranu zde padla celá řada věcí včetně návrhu pana poslance Hovorky, která ukazuje, že ten problém je stále živý a že ho není možné zametat pod koberec a říkat "už máme hodně hodin a už to trvá dlouho", a proto se za svou osobu připojuji k návrhu paní poslankyně Černochové, aby tento materiál byl vrácen k dalšímu projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Tudíž teď se budeme zabývat návrhem paní poslankyně Černochové a pana poslance Svobody na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Dříve než budeme hlasovat, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu registrovali svými kartičkami. Vidím, že počet přihlášených se ustálil.

 

Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 49, do kterého je přihlášeno 122 přítomných, pro 21, proti 94. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Tudíž se budeme zabývat podrobnou rozpravou, kterou tímto zahajuji. Do podrobné rozpravy jsou přihlášeni paní poslankyně Marková a pan poslanec Hovorka. Prosím paní poslankyni k mikrofonu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Pouze bych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který najdete ve sněmovním systému pod číslem 1346. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Hovorku.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Já se taky hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem načetl do systému pod číslem 1355. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že neeviduji žádné přihlášky do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu a táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan navrhovatel zájem má, tak prosím. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, i já bych chtěl poděkovat za velmi kultivovanou rozpravu. Nebudu se již vracet k meritu věci, protože se domnívám, že všichni, kteří zde vystupovali, zde jasně prezentují svůj politický názor, jaký na poplatky mají. Myslím si, že toto téma prostě rozhodly parlamentní volby.

Dovolil bych si prostřednictvím paní předsedající odpovědět teď na dva dotazy pana předsedy Stanjury. První byl k plným LDN, což tady komentoval i pan poslanec Nykl. Musím říct, že já žádné přesvědčivé informace o tom, že máme plné LDN, nemám. Musím říct, že ne všechno, co píší naše zcela naprosto nezávislá média, pokládám za pravdu. Nicméně považuji toto téma za důležité. Budeme komunikovat s poskytovateli péče. V okamžiku, kdy na tento problém narazíme, tak se ho budeme snažit nějakým způsobem řešit.

Co se týká kompenzace za zrušení poplatků za recept, říkal jsem to v úvodním slově - musím zde přiznat, že neexistuje zázračně spravedlivý způsob, jak odlišit lékárny, které vybíraly a které nevybíraly. To prostě z hlediska platné legislativy a práva neumíme. Volili jsme nakonec i po debatě ve zdravotním výboru, po debatě se zástupci lékárenské veřejnosti právě s ohledem na ty malé lékárny cestu nějakého kompromisu, kdy jsme zvolili podle toho odhadu zhruba těch 800 milionů. A tak jak bylo řečeno, zhruba za jeden recept při těch 60 milionech to vychází asi 12 korun a toto zrealizujeme.

Rád bych se zde vyjádřil i k pozměňovacím návrhům, které zde zazněly. Co se týče návrhu paní poslankyně Markové, respektuji, že ona i její politická strana mají jiný názor na poplatek za pohotovost, já za navrhovatele musím trvat na tom, že ten poplatek smysl má.

Co se týče návrhu pana poslance Hovorky, tady bych chtěl velmi apelovat na všechny přítomné poslankyně a poslance a varovat před tím. Za předkladatele velmi varuji před tím, že jde o zásadní zásah do systému, který hrozí vyvolat kolaps zdravotnictví. Když jsem narychlo pročítal ten návrh, tak musím říct, že pan poslanec říkal, že se netýká praxí do 2 milionů. Podle toho jak ho čtu, a možná že ho čtu špatně, tak se do 2 milionů netýká jenom zveřejňování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP