(19.40 hodin)
(pokračuje Marková)

V druhé části svého pozměňovacího návrhu proto navrhuji, aby tento regulační poplatek, pokud zůstane, byl nově započítán do limitu a limity aby byly sníženy na polovinu. Samozřejmě že v tom pozměňovacím návrhu to je ošetřeno i v zákonech, které jsou dotčeny, to znamená zákon číslo 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, a zákon číslo 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

Z výše uvedených důvodů, které jsem opravdu velmi zkrátila, protože o poplatcích se tady v této Poslanecké sněmovně hovořilo už velmi mnoho, si dovoluji vás požádat o případnou podporu té první části nebo druhé části mého pozměňovacího návrhu. Možná by bylo dobré, kdyby si alespoň někteří z vás vzpomenuli na své předvolební sliby, na sliby, které dávaly vaše politické strany, a dokonce některé na tom i vyhrávaly volby, při tom, když budete posuzovat variantu A nebo B mého pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost a budu se k tomuto svému pozměňovacímu návrhu hlásit potom v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji paní poslankyni. Mám zde přihlášku s přednostním právem pana zpravodaje. Ale dříve, než ho pozvu k mikrofonu, mám zde ještě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Kostřicu a poté prosím, aby se připravil pan poslanec Kasal. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych se chtěl vyjádřit k projevu paní poslankyně Markové. Já z toho trošičku vidím, pokud jde o její přístup, že v podstatě nikdy nesloužila pohotovost, kde jsme byli skutečně svědky mnoha, mnoha zneužití této péče, ať už to byli vrchní, kteří chodili ve dvě hodiny ráno po skončení směny na výplach ucha a podobně. To jsou všecko skutečná fakta.

Ale co já bych byl ochoten akceptovat a podpořit, je to, že by lékař, který slouží na té pohotovosti, měl v určitých případech možnost nevybírat tyto poplatky. Protože když si vezmete, že o službách přichází v době chřipkových epidemií ve městě Brně kolem pěti, osmi lidí v noci s krvácením z nosu, tak bych chápal, že tento regulační poplatek by jistě nemusel být vybrán, protože ten pacient, který krvácí z nosu, jistě tedy nepřijde zbytečně. Totéž by znamenalo, pokud jde o nějaká akutní zánětlivá onemocnění. Tam si myslím, že by byla možnost, a byl bych pro to, kdyby skutečně lékař, který má službu, měl možnost rozhodnou o tom, že ten poplatek nebude vybírán.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu. A nyní prosím s faktickou pana poslance Kasala. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já mám jenom krátkou poznámku k vystoupení kolegyně Soni Markové, které si vážím, ale musím jenom poznamenat jednu věc. Bylo tady zmíněno, že to nepřineslo žádné peníze, ty poplatky. Chtěl bych jenom říci, že pro Pardubický kraj za rok pro pět nemocnic to bylo 50 milionů korun.

A druhá poznámka. Pokud jde někdo na pohotovost a zavolá si sanitu RZP, tak stejně skončí v nemocnici a těch 90 korun stejně vybíráme. Takže to jenom krátce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A s faktickou prosím k mikrofonu paní poslankyni Markovou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já tady nechci vést polemiku, jenom bych chtěla uvést na pravou míru, že jsem řekla, že to nepřineslo peníze do systému. Ne jednotlivým nemocnicím nebo lékařům, protože zdravotnický poplatek, jak víme, explicitně není v zákoně napsáno, že se vrací do systému veřejného zdravotního pojištění, ale zůstává těm, kteří tento poplatek vyberou. Takže to je trošku rozdíl. Já neříkám, že to peníze nepřineslo, ale nepřineslo to peníze do systému veřejného zdravotního pojištění.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni a nyní již s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: V prvé řadě bych chtěl s politováním konstatovat, že není přítomen pan poslanec Komárek, protože já dnes prvně za své působení v Poslanecké sněmovně využívám přednostní právo, tedy to, proti čemu on tak hovořil. Je to poprvé, ale ten důvod je naprosto zásadní.

Já jsem zde předložil zprávu o jednání zdravotního výboru a cítím jako svoji povinnost říci i svoji osobní zprávu a říci stanovisko klubu ODS tak, abych odpověděl i na to, že se všichni mají podívat, jak ve svých volebních programech co říkali. My jsme říkali stále totéž. My jsme přesvědčeni o tom že regulační poplatky byly smysluplné. Ono se pořád hovoří jenom o těch penězích jako takových, ale například v oboru gynekologie regulačním poplatkem nebylo zatíženo preventivní vyšetření. To bylo zdarma. A ta péče o ženy se výrazným způsobem přesunula k preventivním vyšetřením, protože než by tam šly o měsíc dříve jen tak proto, že mají nějakou neurčitou potíž, tak šly na preventivní vyšetření, kde byla dokonale provedena celá škála těch vyšetření, která je potřebná. A pokud to víte, tak víte to, že prevence karcinomu hrdla děložního je jedna ze tří prevencí, které jsou skutečně fungující a mají za následek snížení úmrtnosti na toto onemocnění. Z tohoto pohledu, a mohl bych říkat celou řadu dalších zdůvodnění, proč ty poplatky byly smysluplné, musím konstatovat, že naše stanovisko o tom, že zrušení regulačních poplatků je chybné, že ho bude zdravotnictví jednou litovat, tak jako už litoval pan ministr financí, že zrušil poplatky v nemocnicích, že to byla chyba. Musím konstatovat, že klub ODS tuto variantu zákona nepodpoří.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. A ještě tady mám faktickou paní poslankyně Markové. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já bych chtěla na svého předřečníka podotknout, že skutečně z pohledu ODS byly poplatky smysluplné, protože měly naučit pacienty, že za péči, která je běžnou službou, nikoliv péčí, ale službou, se musí platit, že to je běžné zboží, za které musí platit. A ten, kdo ty peníze prostě nebude mít, tak má smůlu. Ano z pohledu ODS, která zavedla zdravotnické poplatky, to bylo velmi smysluplné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím již řádně přihlášeného do rozpravy pana poslance Hegera. Prosím, aby se připravil pan poslanec Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já musím na úvod konstatovat, že je přece jenom jedna jediná věc, kde souhlasím s paní poslankyní Markovou. O regulačních poplatcích bylo v této Sněmovně řečeno již příliš mnoho. Já to nebudu rozšiřovat, já jsem jenom chtěl zmínit a připomenout, že klub TOP 09 a STAN byl vždy pro zachování regulačních poplatků. Řekli jsme také, že respektujeme volební program sociální demokracie, který dlouhodobě deklaroval toto zrušení, které je zde nyní prezentováno v té vládní části zákona, a že ho akceptujeme jako věc, která je legitimní, byť si o ní myslíme, že je chybná.

Pokud jde o pozměňovací návrhy, které byly předloženy ve dvou variantách ze strany paní poslankyně Markové, tak s těmi samozřejmě náš klub také souhlasit nebude, protože se domníváme, že jestli někde ten regulační efekt byl zcela mimořádný, tak to bylo právě v té oblasti, kterou KSČM chce úplně zrušit. To je vše. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP