(16.00 hodin)

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane poslanče já se z povahy věci neúčastním přímo těch technických jednání, čili nemohu zde mluvit za ministra dopravy ani za pracovníky Ředitelství silnic a dálnic, kteří mají tento projekt přesně na starosti. Nicméně teď probíhá proces, kde se snaží Ministerstvo dopravy ověřit, zdali je možné bez toho, aniž by tu způsobilo dramatické odložení této stavby, snížit náklady na její realizaci. Rozumím tomu, že jsou tady určité parametry, které se týkají vlivu na životní prostředí, legitimní požadavky obyvatel města České Budějovice spojené zejména s negativními dopady obchvatu na jejich životy, že byla v minulosti zvolena určitá technická řešení, která byla odsouhlasena. Teď je snaha ze strany státu snížit náklady na realizaci této akce, ale tak, aby nedošlo ke změně trasy, a tak, aby nedošlo k nějakému výraznému zpoždění v její výstavbě.

Byl jsem ujištěn panem ministrem dopravy, že se nejedná o změnu trasy, pokud jde o realizaci obchvatu Českých Budějovic, že se jedná o ta další technická opatření, která jsou spojena s tím, jakým způsobem tam přesně komunikace bude vedena. Ale nemělo by se jednat o změnu trasy. Souhlasím s vámi, že pokud by se jednalo o změnu trasy, tak to znamená procesy, které budou trvat řadu let.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a vzhledem k tomu, že uplynula 16. hodina, přejdeme k ústním interpelacím na přítomné i nepřítomné členy vlády. Ale dříve, než tak učiníme, mám zde přihlášku s přednostním právem, které musím vyhovět - je to přednostní právo pana poslance Stanjury. Prosím akorát o stručnost, abychom neobírali kolegy o možnost interpelací.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Nechci ubírat zejména opozici čas, takže opravdu velmi stručně. Chci poděkovat panu premiérovi, že se účastní interpelací, a chci poděkovat i ministrům, kteří se účastní.

Zítra to bude přesně tři měsíce od posledního dne interpelací. Tři měsíce jsme interpelace neměli a velmi často, a možná i oprávněně, nás občas vládní poslanci kritizují za to, že nemáme zdržovat a máme se ptát na interpelacích. Za náš klub - my jsme podali sedmnáct interpelací, ve dvanácti případech ministr není přítomen, tj. více než 70 %. Z celkového počtu 54 dnes podaných interpelací více než 55 % bude nezodpovězeno. Takže já za náš klub stahuji interpelace číslo 5, 6, 10, 12, 20, 22, 27, 29, 35, 36, 39 a 49. Je to celkem dvanáct stažených interpelací. Nemá cenu, abychom ztráceli čas, takže doufám, že těch mých devadesát vteřin, které jsem mluvil, nahradí těch dvanáct. A poprosil bych pana premiéra, kterému opravdu děkuji, že byl jak na písemných, tak na ústních, aby váhou své autority zjednal přítomnost ministrů.

My chápeme, že občas některý musí být, třeba když má zahraniční cestu, to je naprosto pochopitelný důvod. Chci jenom říci, že na ministra dopravy je třináct ústních interpelací z pěti frakcí, nevím, jestli tady bude večer, ale my budeme jeho zákony projednávat po osmnácté, devatenácté i dvacáté první hodině. On sám tu na třináct ústních interpelací přítomen není.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.

Přejdeme k projednávání ústních interpelací dle vylosovaného pořadí. Jako první bude interpelovat pana ministra Svatopluka Němečka pan poslanec Ludvík Hovorka, ve věci zakázky na účetní a právní služby v Nemocnici Na Homolce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážení účastní členové vlády. Po svých předchůdcích jste zdědil poměrně sofistikovaný tunelářský systém v Nemocnici Na Homolce, v jejích dceřiných firmách a v outsourcingu služeb. Při jednání na kontrolním výboru jste sdělil, že si nedovedete představit fungování takové nemocnice, nebo velikosti takové nemocnice, jako je Nemocnice Na Homolce, která by neměla svoje vlastní účetní oddělení. V nemocnici Na Homolce to takto funguje již řadu let, minimálně od roku 2009.

V roce 2009 vyhrála výběrové řízení na outsourcing účetních služeb firma Bialešová s. r. o. Bylo to na čtyři a půl roku, a když jsem se na to ptal, jak je to možné, tak mi bylo sděleno vašimi předchůdci, jak panem ministrem Hegerem, tak paní Juráskovou, že se jedná o pilotní projekt Ministerstva zdravotnictví v přímo řízených organizacích. Nikdy tento pilotní projekt nebyl vyhodnocen, pouze bylo sděleno, že tento systém outsourcingu šetří minimálně třicet milionů korun ročně. Zakázka ale skončila a já se ptám, pokud se nejedná o pilotní projekt, jak je možné, že nemocnice pod vedením pana ředitele Šetlíka i nadále zadává účetní služby bez výběrového řízení firmě Bialešová s. r. o. a na základě čeho, pokud zakázka nebyla vypsána. Je pravda, že firmě Bialešová s. r. o. platí nemocnice 2,8 milionu korun měsíčně při odhadovaných nákladech zhruba 800 korun? Kolik činí náklady nemocnice na zaúčtování jedné účetní položky? A je pravdou, že paní Emílie Bialešová jako cizí osoba je dosud stále jednatelkou v orgánech dceřiné společnosti Nemocnice Na Homolce, konkrétně Holte s. r. o.? Pokud jde pravda, že Nemocnice Na Homolce odmítla předat ministru Holcátovi i vám veškeré účetní doklady dceřiných firem, a pokud je pravda, že jste nařídil likvidaci dceřiných firem současnému řediteli Šetlíkovi, proč jste mu v současně nenařídil svolání mimořádných valných hromad těchto společností a výměnu členů statutárních orgánů? Současně se ptám, pane ministře, jestli je pravda, že Nemocnice Na Homolce vypsala výběrové řízení na právní služby za 60 milionů korun na čtyři roky. Byla už tato veřejná zakázka vysoutěžena (upozornění na čas) na právní služby srovnatelné s náklady jiných nemocnic zřizovaných ministerstvem? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi a prosím pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka o jeho odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, co se týká dotazů, které zde byly vzneseny panem poslancem Hovorkou, tak je asi evidentní, že tyto detaily opravdu nejsem teď schopen odpovědět takto z hlavy. My vám na všechny otázky pečlivě odpovíme formou písemné odpovědi. Já bych jenom rád, aby tato zaznělo, že si myslím, že tato problematika bude řešena systémově, a to tím, že do konce tohoto měsíce by mělo být uzavřeno výběrové řízení na ředitele na Nemocnici Na Homolce, a pak předpokládám, že všechny tyto věci bude řešit nový pan ředitel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se pana poslance, zdali má doplňující otázku. Evidentně má, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane ministře, děkuji za to, že chcete záležitost systémově řešit. Přesto si myslím, že ta záležitost s účetnictvím, s účetními službami a s outsourcingem bez výběrového řízení by měla být řešena bezodkladně, a to ještě stávajícím vedením, stávajícím ředitelem. Pokud zmíněná veřejná zakázka na ony právní služby za 60 milionů na čtyři roky vysoutěžena nebyla, pak si položím ještě jednu doplňující otázku. Na základě čeho a za kolik dodávají právní služby Nemocnici Na Homolce firmám Holte Medical a Holte s. r. o. právní firmy, které tam dneska působí? Jsou to konkrétně podle mých informací Bláha a Němec, Jansta a Kostka, Dáňa a Pergl a dr. Žďárek.

Dále bych se chtěl zeptat, kolik činí roční bonusy za dodávané léky, zdravotnické prostředky a spotřební materiál dodávaný prostřednictvím dceřiných firem a firmy KTH Medical do Nemocnice Na Homolce a jak se tyto bonusy vykazují v účetnictví Nemocnice Na Homolce a dceřiných firem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP