(15.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím pana premiéra o reakci. (Premiér nechtěl reagovat.) Dobře. Přistoupíme tedy k dalšímu vylosovanému a to je pan poslanec Holeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane předsedo vlády, zajímalo by mě, jak daleko je vláda v rozhodování o poskytnutí finanční podpory na realizaci česko-německé muzejní expozice společnosti Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem. Vznik expozice je podmínkou udržitelnosti projektu rekonstrukce ústecké muzejní budovy, která byla ve výši 336 mil. korun podpořena z prostředků Evropské unie. Za našeho vedení města Ústí nad Labem vznikla i za účasti státu společnost Collegium Bohemicum, která dokázala finančně zajistit přípravu expozice v rozsahu 1500 m2 co do kompletního projektu a sbírky potřebných muzejních exponátů v hodnotě necelých 4 mil. korun. Město Ústí nad Labem pod naším vedením tuto společnost podporovalo a získalo mezinárodně závazný příslib české vlády na dofinancování výstavby této expozice. Nový obsah činnosti rekonstruovaného muzea, především mezinárodně atraktivní trvalá expozice, má profilovat sociálně slabý ústecký region v celonárodním a přeshraničním kontextu a přitáhnout turisty. Bohužel dnešní dosluhující sociálně demokratické vedení města z důvodu úzce stranických zájmů projekt nevzalo za svůj a jeho realizace a další existence plně závisí na splnění příslibu státního financování, ke kterému se i vaše vláda přihlásila. Realizace náhradního řešení v podobě neambiciózní a narychlo připravené česko-německé expozice v gesci města Ústí nad Labem naopak ohrozí jak celou evropskou dotaci investovanou do rekonstrukce budovy, tak pověst České republiky v sousedních zemích.

Chtěl bych se proto zeptat, kdy můžeme vládní rozhodnutí o schválení státního příspěvku na realizaci expozice v původně připraveném rozsahu očekávat. Věřím, že tento projekt, který od začátku usiloval o získání podpory napříč stranickým spektrem, si zaslouží, abyste ho dotáhli do úspěšného konce.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu a poprosím pana premiéra o reakci.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já nevím, jestli tento problém muzea společnosti Collegium Bohemicum není dán možná už počátkem celého projektu, tzn. tím jak projekt vznikl. Je to projekt, na kterém participuje několik subjektů. Chci připomenout, že společnost Collegium Bohemicum byla založena v roce 2006. Zakladateli bylo město Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Společnost pro dějiny Němců v Čechách. Hlavním zakladatelem je tedy statutární město Ústí nad Labem. Do projektu vstoupilo v roce 2008 Ministerstvo kultury, které se na něm od té doby podílí a od roku 2011 tam má i zástupce ve správní radě.

Musím říci, že financování těchto aktivit bylo předmětem několika jednání vlády, a ten poslední stav je takový, že Ministerstvo kultury v tuto chvíli hledá legitimní a právní nástroj k tomu, jak letos uvolnit pro Collegium Bohemicum částku cca 3 mil. korun s tím, že v roce 2015 se zatím předběžně počítá s poskytnutím částky zhruba 45 mil. korun pro účely realizace muzejní expozice k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí. To je zatím výhled a plán, který má Ministerstvo kultury.

Jenom chci připomenout to, že jsem dostal informace o tom, že bohužel Collegium Bohemicum porušilo dotační pravidla z hlediska grantu, který byl poskytnut Ministerstvem kultury. Také nebyla vyčerpána dotace, kterou Collegium obdrželo v minulosti z programu Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, tzn. i ze strany Collegia nebyly vždy naplněny všechny podmínky pro to, aby to financování mohlo probíhat bezproblémovým způsobem.

Čili chci potvrdit, že situace je komplikovaná. Chci potvrdit, že Ministerstvo kultury je o ní informováno, a chci konečně potvrdit, že Ministerstvo kultury se snaží situaci vyřešit tak, aby bylo možné příslušnou realizaci expozice dotáhnout do konce.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a vidím, že pan poslanec chce využít své doplňující otázky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Ani ne tak doplňující otázka, možná takové zhodnocení. Jenom aby se pouze nehledalo, proč to nejde. Chtěl bych opravdu slyšet slovo chlapa: pošleme vám tam ty peníze, protože region to potřebuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím o reakci pana premiéra. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Kdyby to bylo tak jednoduché. Ale myslím si, že nemůžeme říct, a já tady nemohu říci pošleme vám tam ty peníze, protože je region potřebuje. Finanční prostředky musí být skutečně uvolněny na projekt, který bude podložen. Musí to být rozhodnutí v souladu se zákonem, s příslušnými pravidly, tzn. Ministerstvo kultury musí postupovat tak, aby finanční prostředky byly vynaloženy efektivně a účelně. Nemůžeme chtít jenom proto, abychom ten projekt podpořili a udrželi při životě, aby Ministerstvo kultury slevilo z pravidel a kritérií pro poskytování grantů a finančních prostředků. Pokud chceme, aby pravidla dodržovali i ostatní příjemci, musí je dodržovat také tato obecně prospěšná společnost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za odpověď. A nyní prosím k mikrofonu dalšího v pořadí, pana poslance Petra Fialu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Vážený pane premiére, já různě čtu a slyším, že vyšší růst minimální mzdy, tedy místo původně dojednaných 500 na 700, vyjednali sociální demokraté ve vládní koalici výměnou za to, že podpořili na pozici eurokomisařky Věru Jourovou, tedy kandidátku politické strany hnutí ANO. Například pan předseda Sklenák v České televizi řekl: Probíhají koaliční rady a byly vzneseny požadavky jak ze strany ANO, tak ze strany ČSSD a v rámci dohadování jsme se dohodli jak na nominaci Věry Jourové, tak na zvyšování minimální mzdy. Zaslechl jsem ale také pana vicepremiéra Babiše, který říká, že - cituji: Takové handly on nedělá.

Tak já se vás chci, pane premiére, zeptat i z důvodu těchto rozporů na podrobnosti této dohody, abychom si nemuseli nic domýšlet a aby veřejnost nemusela spekulovat. Protože jestli je to pravda, tak to vypadá, že jste vyměnili lukrativní post pro jednu osobu za opatření, které se dotkne tisíců občanů, ovlivní to české firmy, ovlivní to zaměstnavatele, ovlivní to celou ekonomiku, a to, myslím, nebyla příliš rozumná dohoda. Výsledky dohody nejsou dobré ani z dalšího hlediska, protože jsme pro naši eurokomisařku získali velmi nevýznamné portfolio. Ale zřejmě také došlo k narušení důvěry sociálních partnerů vlády porušením původní dohody. To není můj názor, ale Svaz průmyslu a dopravy byl tímto krokem rozčilen natolik, že jeho prezident Jaroslav Hanák řekl - zase cituji -, že jde o jasné porušení dohody sociálních partnerů.

Tedy pane premiére, prosím o vysvětlení, jak je to s tou dohodou. A byla tato nepěkná dohoda uvnitř vlády skutečně uzavřena?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím o reakci pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já nevím, jestli můžeme kritizovat programovou dohodu. Programová dohoda přece do politiky patří na rozdíl od dohody, která se třeba týká nějakých postů, funkcí, mocenských pozic. Vždyť programová dohoda je samou podstatou politiky v situaci, kdy jste v koaliční vládě. Kdyby sociální demokracie neměla koaliční partnery, samozřejmě by rozhodnutí mohla udělat sama, ale my jsem ve vládě, kde máme koaličního partnera, je jím hnutí ANO, máme koaličního partnera KDU-ČSL a o programových věcech se musíme vzájemně vždycky domluvit. Je to vždycky otázka určitého kompromisu.

My jsme měli koaliční smlouvu a máme koaliční smlouvu, kde je řečeno, že budeme každý rok zvyšovat přiměřeným způsobem minimální mzdu. Ale v koaliční smlouvě není uvedena žádná konkrétní částka, o kolik by se minimální mzda měla zvýšit. Pokud jde o zvýšení minimální mzdy od 1. ledna příštího roku, nejprve koalice uvažovala a v zásadě byla dohodnuta, že by se minimální mzda měla zvýšit o 500 korun. V následných vyjednáváních uvnitř koalice jsme dosáhli posunu, a já netajím, že o posun usilovala zejména sociální demokracie, tzn. že jsme se shodli na tom, že bychom navýšili minimální mzdu nikoli o 500 korun, ale o 700 korun. Důvodem je mj. fakt, že 1. ledna příštího roku uplyne od posledního navýšení minimální mzdy nikoli jenom rok, ale rok a půl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP