(14.40 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane premiére. To, co jste tady zmínil, tak právě je důležité pro to, aby ministr byl jmenován co nejdříve. Vy jste říkal, že jste oslovil hnutí ANO, aby řeklo svého kandidáta, aby určilo svého kandidáta, nicméně o tom, že paní Jourová bude rezignovat, se ví již delší dobu. Tak bych chtěla slyšet přibližný termín. Vy jako premiér můžete jmenovat ministra v podstatě, kdy se vám zachce, tak aby bylo možné plynule navázat na práci paní ministryně i s ohledem na to, co jste tady říkal, na důležitost právě těch následujících měsíců. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a prosím pana premiéra o odpověď. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, myslím, že máme úplně stejný pohled na věc, úplně stejný názor, že by tam neměla být pokud možno žádná přetržka. Předpokládám, že paní ministryně Jourová bude o datu své rezignace na funkci ministryně pro místní rozvoj informovat nejenom předsedu vlády, ale také předsedu hnutí ANO. To znamená, pan Andrej Babiš se včas dozví, kdy paní ministryně je připravena rezignovat na tuto svoji funkci. Předpokládám, že k tomuto datu by měl být na stole návrh ze strany hnutí ANO na jmenování nového ministra pro místní rozvoj.

Jenom si dovoluji ještě upřesnit, že jmenování ministra není v kompetenci předsedy vlády. Já ho mohu pouze navrhnout prezidentovi republiky, ale předpokládám, že pan prezident na základě Ústavy a v duchu Ústavy takovému návrhu vyhoví, protože tady je to skutečně pravomoc, která primárně přísluší předsedovi vlády, aby rozhodoval o tom, jakým způsobem má být vláda složena. Ale protože není to vláda, kterou by tvořila jedna politická strana, je to vláda koaliční, máme dohodu a ta koaliční dohoda jasně popisuje postup v případě výměny člena vlády za koaliční stranu. Mohu pouze potvrdit a zopakovat, na tahu je hnutí ANO, na tahu je pan Andrej Babiš. Očekávám, že návrh bude na stole nejpozději v okamžiku, kdy paní ministryně Jourová oznámí, že hodlá rezignovat na funkci ministryně pro místní rozvoj.

Chtěl bych také ocenit její postoj, kdy ona se jasně vyjádřila, že do té kandidatury jde naplno a že nehodlá kličkovat nebo nehodlá nějak kumulovat funkce, počítat, co jí vyjde a co jí nevyjde, a že je připravena rezignovat ještě předtím, než dojde k příslušnému slyšení na úrovni Evropského parlamentu. Myslím si, že to je velmi otevřený, jasný a poctivý přístup.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu premiérovi. Nyní prosím, aby se svou interpelací vystoupila paní poslankyně Váhalová, která byla vylosovaná jako druhá. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane premiére, vládo, vážené kolegyně, kolegové, na ubytovnách žije odhadem sto tisíc lidí. Výhodný byznys s chudobou se rozjel především za vlády Petra Nečase po likvidaci fungujícího systému sociální práce na obcích. Tím následně zvýšením negativních jevů jako zadlužení, exekuce, chudoba, statut osobního bankrotu využily už tisíce lidí. Jenom za poslední rok 25 tisíc, což je o čtvrtinu více než rok předtím.

Chtěla bych se zeptat, pane premiére, jak vláda bojuje proti byznysu s chudobou. Co proti němu chystá a jak je daleko Ministerstvo práce a sociálních věcí?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni a prosím pana premiéra o odpověď. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Myslím, že to je problém, který trápí řadu obyvatel České republiky. Systémově to souvisí s tím, že v naší zemi sice máme deregulované nájemné, které dostává řadu lidí do obtížné sociální situace - chci zmínit například samoživitele nebo samoživitelky s dětmi nebo osamělé důchodce. Velmi často nájem je vyšší a poplatky spojené s energiemi jsou vyšší, než je příjem takového samostatně žijícího důchodce nebo samoživitele. Pak samozřejmě by tady měly existovat nástroje sociální politiky, které by těmto lidem pomohly.

Problém je, že nemáme zákon o sociálním bydlení. Problém je, že v řadě obcí a měst neexistuje ucelený, propojený systém péče o lidi, kteří se ocitnou v bytové nouzi a nemohou si pomoci sami nebo jim nepomůže jejich rodina. Tady samozřejmě vznikl prostor, který byl komerčně vyplněn, a to i na základě nepromyšlené reformy, kterou prosadil ministr Drábek, kdy řada lidí z úřadů práce, respektive byly převedeny agendy z obcí na úřady práce, současně byl snížen počet zaměstnanců úřadů práce, a tím pádem úřady práce přestaly kontrolovat poskytování sociálních dávek.

Vy se ptáte, co v tuto chvíli s tím dělá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo především předložilo novelu zákona. Je to novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která teď je projednávána tady v Poslanecké sněmovně, a já pevně věřím, že bude schválena a že ji schválí i Senát a začne platit co nejdříve. Ta novela reaguje jednak tedy na ono podnikání s chudobou, to znamená praxí některých ubytovatelů, kteří účtují klientům - příjemcům sociálních dávek vysoké náklady za ubytování za zjevně neodpovídající kvalitu ubytování. To znamená, účtují se vysoké poplatky za ubytování v jedné místnosti několika osob, společné sociální zařízení na chodbě, čili evidentně tady někdo těží z toho, jak je systém sociálních dávek nastaven. To se musí změnit v zákoně. Beze změny zákona byznys s chudobou neukončíme a tihle podnikavci na tom budou dále vydělávat. Takže změna zákona, která je teď v Poslanecké sněmovně.

Druhá věc, která se stala na úrovni úřadů práce - pevně věřím, že to bude mít pozitivní efekt - je posílení kontrolních činností a provádění šetření v oblasti poskytování sociálních dávek. Vláda schválila navýšení počtu zaměstnanců úřadů práce zhruba o 600 lidí v České republice. Ti lidé byli postupně přijati na úřady práce již v uplynulých měsících, začínají se zabývat šetřením v oblasti poskytování sociálních dávek, kontrolují to, zda tyto dávky jsou vypláceny oprávněně. Podle mého názoru budeme schopni prokázat, že se navýšení o 600 zaměstnanců státu vyplatilo. Tak jak mám informace, a byl jsem nedávno třeba na poradě pracovníků Úřadu práce v Jihomoravském kraji, tak už jenom to posílení kontrolní činnosti vede k tomu, že jsou identifikovány sociální dávky, které jsou vypláceny neoprávněně, a bude to znamenat zpět i určité úspory pro státní rozpočet.

Ale pro to, abychom především zamezili příčině toho problému, který tady je, tak nejde jenom o to zpřísnit dávky, zabránit podnikavcům, aby z toho systému těžili, ale jde také o to, abychom tady měli promyšlený systém péče o lidi, kteří se ocitnou v nouzi z hlediska svého bydlení. Tady je důležité, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci právě i s Ministerstvem pro místní rozvoj urychlilo přípravu zákona o sociálním bydlení. Ten tady v České republice nemáme 25 let, čili je to také jeden z dalších dluhů, které se nová vláda snaží velmi rychle napravit. Já pevně věřím, že příští rok v debatě s obcemi, s městy, kraji se nám povede, abychom ten zákon dostali do vlády, abychom ho dostali do Parlamentu, aby konečně Česká republika měla zákon o sociálním bydlení.

A poslední věc, kterou bych možná k tomu chtěl doplnit. Rádi bychom také využili evropské peníze právě pro účely výstavby sociálního bydlení v určitém systému. Čili byli bychom velmi rádi, kdyby už příští rok se podařilo vypsat dotační tituly, které by umožnily obcím, městům stavět startovací byty a stavět bydlení pro seniory například ve formě určitých modernizovaných domů s pečovatelskou službou. Tady si myslím, že bychom měli a mohli efektivně využít právě peníze z Evropské unie na podporu sociálního bydlení. Vláda se pokusila právě v rámci připravovaných operačních programů a také dohody o partnerství pro to vytvořit prostor. Pokud obce a města budou ochotny do těchto aktivit jít, pak si myslím, že je jim schopna vláda právě prostřednictvím evropských prostředků k tomu poskytnout dostatečnou podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se paní poslankyně - ano, chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji, pane premiére, za odpověď. Je to přesně tak, jak jste říkal. Chybí nám zákon o sociálním bydlení vydiskutovaný s obcemi a se zajištěním financování. Ale především je nutno řešit ne důsledek, ale příčiny. A já věřím, že tato vláda je řešit bude. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím pana premiéra o vyjádření.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Mohu s vámi jenom souhlasit. My jsme v naší zemi i pod tlakem Ústavního soudu a pod tlakem majitelů nemovitostí deregulovali nájemné s tím, že v té době byl vytvořen konsensus, že by tady měl být vytvořen systém sociálních dávek, které budou dorovnávat lidem, kteří nebudou stíhat platit nájemné prostě proto, že na to nebudou mít. Myslím, že ten konsensus by neměl být zpochybňován, ale musí být vytvořen takový systém, aby na dávkách nevydělávali podnikavci, kteří v těch posledních měsících a letech skupovali ubytovny a snažili se na ty ubytovny sestěhovávat právě klienty, kteří mají dlouhodobě nárok na poskytování sociálních dávek. Čili tady se vytvořila určitá specifická oblast podnikání, které parazituje, doslova parazituje na stávající podobě pravidel pro vyplácení sociálních dávek, a já myslím, že žádná slušná vláda tohle parazitování nemůže strpět ani tolerovat. Ale to neznamená, že tady je všechno v pořádku a že v okamžiku, kdy zrušíme podnikání s ubytovnami, problém zmizí. Nezmizí a právě na to musíme navázat zákonem o sociálním bydlení, tak abychom lidem, kteří se dostanou oprávněně do bytové nouze, mají oprávněné požadavky na to, aby jim bylo pomoženo, tak aby tady obce měly možnost nabídnout pomocnou ruku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP