(11.40 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, já bych rád upozornil, abychom se tímto návrhem, který byl právě načten, zabývali velmi podrobně a měli na mysli Ústavu ČR, měli na mysli, alespoň my, co je nám parlamentní demokracie nade vše - ano, třeba se smějme, ale mějme na mysli to, že tento návrh může velmi vážně ohrozit parlamentní demokracii jako takovou, svobodné právo vystoupit k problematice, svobodné právo svádět na základě ústavního principu svobodné soutěže politických stran politické souboje - a kde jinde než zde na půdě parlamentu? Od toho parlamenty v parlamentní demokracii přeci jsou.

Chcete-li, kolegyně a kolegové, udělat z tohoto ctihodného sboru pouhou fabriku na zákony, nic jiného, pouhou firmu, která bude produkovat zákony jako Baťa cvičky, potom tento návrh podpořme. Chceme-li zachovat parlamentní demokracii, máme-li na mysli to, že každý můžeme být jednou v opozici a mít také možnost a šanci třeba i opakovaně se s někým pohádat o věc nebo o princip, tak potom tento návrh prosím pěkně zvažme, jestli vůbec stojí za podporu. Podle mého hlubokého přesvědčení jde o návrh protiústavní. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde další dvě faktické poznámky. První pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Gazdík. Máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Pane předsedající, dámy a pánové, já budu velmi stručný, protože přede mnou - a teď pro některé ironie osudu - tady zástupce komunistické strany hájí principy demokracie, které jsou od středopravicové zástupkyně strany v podstatě postaveny na pranýř. Protože uvědomme si, že jednak přijetím služebního zákona v této podobě jsme zlikvidovali část jaksi výhod demokracie. Teď se dostáváme k další části, že ji zlikvidujeme úplně. Tady zbývá dodat jenom to, že Pepa smí mluvit s Láďou. Nic jiného. A ještě potom bude novela, kde se řekne, o čem se vůbec smí mluvit. Prosím vás, kam se to dostáváme?

Tohle, to, co jsem slyšel, nezlobte se, paní kolegyně, to byly televizní záběry ze Severní Koreje! Děkuji vám mockrát! (Smích a potlesk v celém sále, vyjma zejména hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan poslanec Gazdík chce vystoupit s přednostním právem. Z toho důvodu dám přednost panu poslanci Plzákovi, který se hlásí s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych doporučoval všem, kteří tady mluví o tom, že ohrožujeme demokracii, aby se podívali, a vypracuje vám to Parlamentní institut, jak to chodí v parlamentech okolních zemí. V tom případě bychom byli ostrůvkem, kde jediná demokracie v celé Evropě existuje, protože ve všech okolních parlamentních demokraciích je to ještě trochu jinak a ještě trošku přísněji. Tak prosím vás nevolejme po tom, že tady ohrožujeme nějakou demokracii. Podívejme se do okolních zemí, kde zřejmě to takhle vážně nebrali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další faktickou poznámku má pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nebudu opakovat, co zaznělo, ale v úvodním vystoupení jak předkladatele, tak zpravodaje bylo řečeno, že byla nalezena nebývalá politická shoda. Ale jedna frakce z těch sedmi tu shodu torpéduje. Já za nás říkám, že pokud nebude shoda na tom základním a na dalších věcech, pokud nebude shoda, tak prostě nepřipustíme hlasování o tomhle návrhu. A například návrh, že se musím hlásit písemně - tak si představte, běží to úplně normálně, je poslední přihlášený a v poslední větě urazí opozici. Nemám šanci doběhnout. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. A ten výborný nápad, jak můžeme promluvit jenom jednou, to znamená, nemůžu zareagovat na vystoupení například vládního poslance, na rozdíl od 17 ministrů, kteří mohou zareagovat vždycky, protože už jsem jednou hovořil. Takže vy místo diskuse chcete sled monologů. A ta Severní Korea, to je docela jakoby i příznačné. To znamená, každý soudruh si napíše jedno vystoupení. Vždycky ta správná strana - ti soudruzi mu zatleskají a druhý už nemůže reagovat, protože už jednou vystoupil. Já vím, že mi řeknete, že Sněmovna může milostivě rozhodnout, že můžeme vystoupit i podruhé, ale je to většina. My jsme se tady přeli o přednostním právu. A je docela vtipné od zástupkyně vládní většiny, že mluví o obstrukcích při schvalování programu. Máme 17. schůzi - opozice to neudělala ani jednou. Nevím, jak to budeme definovat, obstrukce při schvalování programu. Vy každé ráno - dneska jste změnili asi 25 bodů programu. Já bych to klidně mohl označit za obstrukci, za nic jiného.

Takže tohle není v žádném případě pravda. Je to snaha omezit práva opozice, je to snaha umlčovat opozici, je to snaha zjednodušovat. Když přijde ministr, tak my tady budeme čekat všichni, a až přijde ministr, tak honem něco odhlasujeme. Měly dneska být zprávy a smlouvy od jedenácti. Nejsou. (Mpř. Bartošek: Váš čas, pane poslanče!) Omlouvám se. Hlásím se znova s faktickou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, zařadím vás do pořadí. Takže nyní má přihlášenu faktickou poznámku pan poslanec Daniel Korte.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Já bych rád upozornil svého předpředřečníka, potažmo celou Sněmovnu, že slovo parlament je odvozeno od středolatinského parlare a to znamená mluvit. Pokus o omezení projevu v Poslanecké sněmovně je pokusem o omezení parlamentní demokracie.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další v pořadí je pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, tady přesně vidíte - pan Babiš si posbíral nějaké lidi a ti se ocitli v prostoru bez úcty k demokracii, bez znalosti zřejmě jakéhokoliv oboru, protože to, co tady někteří - já neříkám, že všichni, jsou tam výjimky - předvádíte, je naprosto neuvěřitelné a tímto tomu nasazujete korunu! Jestli vy, který máte deficit základního vnímání základních etických hodnot demokracie, svobody, s tímto přijdete, tak já vás upozorňuji, že tohle je jeden ze závažných důvodů, kdy skutečně my jsme ještě nezačali, to jste si tady v létě obstruovali sami, a my tady zablokujeme parlament. Protože to, že vy máte deficit znalostí, deficit schopností a přijdete s tímhle, aby tady ti vaši Prachařové, Babišové a další předváděli výkony, co zatím předvádějí v té věcné, reálné rovině, nosí sem zákony, ke kterým je tady potom 50 pozměňovacích návrhů, protože havarují i na věcném fungování, já to považuji za naprosto neuvěřitelné, co tady předvádíte! A tomuhle tomu skutečně tady nasazujete korunu! Takže já skutečně vítám a děkuji panu Grebeníčkovi, děkuji kolegovi Jandákovi a dalším. (Posl. Kováčik udiveně gestikuluje.) A doufám, většina parlamentu že vám řekne kategorické ne, a už tohle tady nezkoušejte! (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, pouze upřesním. Byl to pan poslanec Kováčik. Další faktickou poznámku má pan poslanec Birke. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mnohokrát. Pokusím se být velmi stručný. Já vždycky tady vystupuji, abych tady vnesl jakýsi pohled starosty města. Dámy a pánové, milé kolegyně, já se trošku děsím, protože pokud tento návrh projde, a já chápu, že předkladatelé nemají ještě ani jednoho starostu, a předpokládám, že jejich snahou je, aby po 11. říjnu jich měli hodně, já se trošku děsím toho, že se tato praktika přenese na městská zastupitelstva. I tam zakážete těm lidem mluvit? Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD, ODS a TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde teď velké množství faktických poznámek, takže já vás vždycky přečtu s určitým předstihem, abyste věděli, kdo bude mluvit. Nyní je přihlášen s faktickou pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Stanjura, po něm paní poslankyně Němcová a další. Takže jste v pořadí. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Dámy a pánové, mě ten návrh samozřejmě také zneklidňuje a pohoršuje, ale pokusím se být věcný. Pokud tady pan poslanec Plzák nás vyzýval, ať si necháme něco vypracovat od Parlamentního institutu, tak bych chtěl upozornit všechny na to, že z února 2012 máme k dispozici materiál Parlamentního institutu, kde se mluví o časovém omezení parlamentní rozpravy, a určitě je dobré si to pro tuto diskusi přečíst. Ale moje věcná poznámka se týká toho, jak to číst a jak to interpretovat. Pokud chcete číst jenom počty minut a typy omezení, které v jednotlivých parlamentech existují, tak se dopustíte velké chyby a nebudete tomu rozumět. To, co je potřeba k tomu přidat a co v tom materiálu třeba ani není, je celková podoba legislativního procesu. To je strašně důležité. A jestli je někde nějaká rozprava určitým způsobem omezena, tak to může znamenat, že jinde se ten zákon projednává naprosto transparentně a debata běží. To je jedna věc.***
Přihlásit/registrovat se do ISP