(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Vzhledem k počtu přihlášek je evidentní, že odpověď na tuto interpelaci nestačíme do 11 hodin dokončit, protože mám nejméně čtyři přihlášené v této věci. Ale předtím, než dám slovo prvnímu přihlášenému s přednostním právem, předsedovi klubu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, ještě budu konstatovat omluvu z dnešního jednání. Od 12 do 13 hodin se z této schůze omlouvá pan poslanec Skalický.

A potom mám jednu organizační záležitost, která je potřeba pro losování ústních interpelací. Je podána interpelace na ministra Jiřího Dienstbiera, ústní interpelace, ve věci diskriminace romských fotbalistů, ale z podpisu není zřejmé, kdo interpeluje, protože podpis je nečitelný. Prosím tedy interpelujícího poslance, aby zveřejnil své jméno pro naše kolegy, kteří budou v 11.30 interpelace losovat. Takže to je moje informace.

Nyní se slova ujme s přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Připraví se pan místopředseda Gazdík. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi dvě poznámky k vystoupení obou mých předřečníků, pana poslance Grebeníčka, pana předsedy vlády Sobotky.

Za prvé, poslanec Grebeníček označil za jednu z nejtemnějších stránek tohoto zákona tu pasáž, kde nejenom katolická církev, ale i ostatní církve získávají ne nevýznamné finanční náhrady, byť třeba byly založeny až poté, co komunisté vše církvím sebrali veškerý majetek v téhle zemi. Já bych rád upozornil, že ta samotná restituce, ten návrat hmotného majetku, není jediným obsahem a jediným akcentem tohoto zákona. On se také nejmenuje zákon o církevních restitucích, nejmenuje se zákon o narovnání některých křivd, protože se skutečně jedná jenom o vyrovnání některých křivd, všechny křivdy nejde napravit, ale je to zákon o vyrovnání mezi státem a církvemi. A zdaleka se nejedná pouze o tu dobu zpět, kdy se tedy navrací část ukradeného majetku, zdaleka ne celý, ale jedná se i o tu dobu do budoucna, kdy dojde k významné odluce církve od státu. Samozřejmě za tu dobu se změnila, řekněme, mapa religiózní České republiky a každý věřící má právo vyznávat víru v té církvi, která mu vyhovuje, a bylo by nesmyslné, aby některé církve byly nezávislé na státu, hospodařící si se svým majetkem a se svými finančními prostředky, a některé církve dále závislé, protože prostě tu nezávislost ten majetek tvoří. Takže to je ten důvod a je to naopak velmi, řekl bych, osvícené. Samozřejmě tím, kdo musel nejvíc ustoupit, byla katolická církev, protože ta toho majetku měla nejvíc. Ale právě proto, že si všechny církve přály nezávislost na státu, tak logicky k takového dohodě muselo dojít. A rád bych zdůraznil, že nedošlo jenom k historické dohodě - bohužel jsme byli poslední sovětský satelit, který se odhodlal k takovémuto kroku, všechny ostatní země se s tím vyrovnaly mnohem dříve. Ale nedošlo jenom k historické dohodě mezi státem a církvemi, ale došlo i mimořádně historické dohodě, kdy 17 křesťanských církví a židovská náboženská obec se dokázaly dohodnout na společném stanovisku a společném postupu, což si myslím, že ze společenského hlediska byl nevídaný úspěch, a od třicetileté války se nikdy nic takového nepodařilo. Sedmnáct církví a židovská náboženská obec se shodly na společném stanovisku. Tolik poznámka první.

A navážu, protože znovu tvrdím, tady jde především o tu nezávislost na státu, a zde si dovolím tvrdit, že to je ten kámen úrazu. Pan premiér hovořil o nepřiměřených finančních kompenzacích, nepřiměřených finančních nárocích.

Moc vás prosím, já vás nepřekřičím, prosím, nepřekřičím, prosím...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Já požádám sněmovnu o klid. Kolega Kalousek by nemusel zvyšovat hlas. Bylo by dobře, kdybychom tady vytvořili prostředí, kdy se navzájem posloucháme. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. S tím souvisí ona teze o nepřiměřených finančních nárocích. Kolegové, do této chvíle byly církve závislé na státu, komunistický stát dobře věděl, proč to dělal. Protože majetek znamená nezávislost. Tohle měli komunisté dokonale zmáknuté. Sedlák byl svobodný na své půdě, živnostník byl svobodný ve svém krámě, bylo potřeba mu to sebrat. A komu zůstal kus svobody a nezávislosti díky jeho úsporám, tak mu ty úspory komunista sebral v roce 1953. Od té doby byly všechny osoby v Československu závislé na státu, což bylo přesně to, o co komunistům šlo. I církve, samozřejmě, protože duchovní byli vypláceni ze státního rozpočtu, veškerý provoz církví se dotoval ze státního rozpočtu, a logicky tedy církve nebyly a nemohly být zcela svobodné, neboť byly zcela závislé na státu.

Když se podíváte na ty finanční náhrady, tak poté, co začne klesat výplata peněz duchovním a provozu církví, které stát do této chvíle hradil, a církve si ho začnou financovat samy z navráceného majetku, tak během 30 let se ty vyplacené prostředky vyrovnají. Ano, teď dochází k jistému předfinancovávání. Teď několik let bude dvě až tři miliardy ročně vyšší náklad, aby v budoucnu, po 30 letech, už nebyl žádný. A když to spočtete v tomto třicetiletém horizontu, tak to vyjde šul nul. A já si dovolím říct, že vám nejde o ty dvě až tři miliardy ročně v aktuálním čase. To jsou prostředky, které zhruba odpovídají například zelené naftě, kterou jste naprosto lehkomyslně schválili, a zdá se vám to dobře, zatímco výplaty církevním restitucím se vám zdají špatně. Vám strašně vadí ta nezávislost. Vám strašně vadí, že významná část občanské společnosti, ze svého ideového východiska vždy antikomunistická a vždy svobodymilovná, bude nezávislá na státu. A to logicky dráždí a vadí všem komunistům ve všech politických stranách v této Sněmovně! (Bouřlivý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Miroslavu Kalouskovi. Pan kolega Gazdík - ale je předběhnut dvěma faktickými poznámkami, poznámkou pana poslance Kováčika a pana poslance Kudely. A předpokládám, že ani nemůžete vyčerpat, pane předsedo, ty dvě minuty, protože v 11 hodin musíme začít jiný program. Já jsem to poznamenal do toho protokolu. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Přeji hezký dobrý den. Moudře mluvil pan kolega Kalousek. Vzkažte mu to, pane předsedající. Jenom jedna drobnost mi tam tak trošičku neladila. V té době, o které on hovořil, nevládli přece komunisté, byť byli většinoví, sami, ale vládli prostřednictvím Národní fronty. A tam nebyla jenom Komunistická strana Československa. A bylo to také svého druhu vzácné sjednocení více politických subjektů, tak jako poté vzácné sjednocení 17 církví a náboženských společností pod jedním zájmem. Děkuji. (Slabý potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Hezké dobré dopoledne. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP