(9.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan poslanec Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji. Chtěl bych poděkovat panu premiérovi za odpověď, akorát si myslím, že stačilo říct: Schválili jsme zákon. A ty ostatní řeči kolem, to už bylo takový jenom zbytečný bla, bla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda vlády. Třeba se mu podaří ukončit tento podbod. Prosím, pane předsedo vlády, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo, já v Poslanecké sněmovně vystupuji rád, rád chodím mezi poslance a poslankyně. Myslím, že to je namístě, aby předseda vlády zde byl přítomen. A přece byste nechtěl, vážený pane poslanče, abych zde jenom seděl a mlčel. Zejména pokud na mě podáte písemnou interpelaci a zejména pokud požádáte o to, aby ta interpelace byla ústně projednána tady na půdě Poslanecké sněmovny. Já se teď tady nechci pouštět do nějakého výkladu, do nějaké debaty o tom, jaký je význam slova projednat interpelaci, teď tady na půdě Poslanecké sněmovny, ale rozumím tomu tak, že vám nestačila moje písemná odpověď, a že tedy požadujete doplnění této písemné odpovědi na plénu. Čili jsem z povahy věci musel vystoupit. A určitě si nevystačím s jednou větou, pokud tady provádíme revoluci ve státní správě společnými silami, i vašimi silami, a já vám za to děkuju, že tady děláme revoluci ve státní správě a konečně bude od 1. ledna příštího roku tady platit novela zákona o státní službě. Dvanáct let se to odsouvalo. Já myslím, že je namístě, abychom to tady připomenuli. Děkuju. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Ještě pan kolega Vácha a pan kolega Heger se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Tak ono to vypadá, že nikdo z nás neskončí a že někdo z nás bude muset mít poslední slovo. Já jsem se, pane premiére, zřekl nároku na odpověď, takže vy jste vystoupil dobrovolně. Já jsem ten čas dal Sněmovně k tomu, aby projednávala zákony. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to je samozřejmě od vás hezké, pane poslanče, ale stejně od 9 do 11 hodin projednáváme pouze odpovědi na písemné interpelace. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že zákon o státní službě byl vyjednán způsobem, který v této Sněmovně nemá tradici, a šlo vskutku o státnický postoj všech zúčastněných včetně pana premiéra, tak já bych ještě přidal jednu historku, když pan premiér je tak rád, že se ty věci tady projednávají. A tu historku přidávám proto, abych se připojil k názoru pana předsedy Stanjury, aby ten zákon začal být aplikován, alespoň neformálně, již hned.

V Hradci Králové jsem získal informace o tom, jak jeden z poměrně vysoce postavených úředníků z finančního úřadu, nyní krajského, který přišel o místo, když byly slučovány finanční úřady do té krajské struktury, tak byl nyní z toho místa vyhozen pod hlavičkou reorganizace. Údajně se jedná o přesunu asi 60 auditorů z krajských finančních úřadů pod Ministerstvo financí s propouštěním části těch lidí. U něj byla vyslovena informace ze strany Ministerstva financí, že vzhledem k tomu, že kandiduje na vysokém místě ve velkém městě za TOP 09, je pro Ministerstvo financí bezpečnostním rizikem. Jak já ho znám, tak určitě není. A je to jenom jeden střípek do mozaiky toho, co se v té státní správě dělo a stále ještě bohužel děje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi. Protože pan poslanec František Vácha nežádá hlasování o odmítnutí odpovědi, tento bod končím.

Druhou odmítnutou odpovědí byla odpověď pana ministra dopravy Antonína Prachaře na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci přípravy a zahájení realizace výstavby staveb "Silnice I/11 Opava, severní obchvat, východní část" a "Krnov, severovýchodní obchvat", podle sněmovního tisku 241. Pan ministr dopravy Antonín Prachař není přítomen, je omluven, ale samozřejmě odpovědí se budeme zabývat a bude na panu poslanci, jak se k tomu postaví. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych řekl, jako obvykle je ministr dopravy z interpelací omluven. Nicméně navrhnu Sněmovně usnesení, že vyslovuje nesouhlas s tou odpovědí. A ten důvod je poměrně jednoduchý. Nejdřív řeknu ten důvod a pak trošku popíšu problém, na který jsem se ptal.

Já jsem položil pět otázek panu ministru dopravy a dostal jsem - když budu velmi velkorysý - dvě a půl odpovědi. Není to tak, že se neshodujeme v nějakém názoru, ale já chci nechat hlasovat Sněmovnu o tom, že mám jiný názor než ministr. Prostě když si to v klidu přečtete, interpelaci z května a odpověď z června, porovnáte pět konkrétních otázek a porovnáte odpovědi, tak tam prostě dvě a půl odpovědi chybí. A já bych se je rád dozvěděl ne v ústní debatě, ale v písemné podobě. To byly body, které se týkají bezprostředně západní části Moravskoslezského regionu. Když velmi často zejména v předvolebním období mnozí politici, možná všichni, kteří kandidují na (nesrozumitelné) říkají, my chceme tomu regionu, který je hůř postižen než ostatní, nějak pomoci, a nabízejí recepty.

Jsem přesvědčen, že jedním z nejlepších receptů je, když vláda investuje státní peníze do smysluplných a efektivních projektů zejména v dopravní infrastruktuře. Podle mě je to mnohem lepší než vymýšlet nějaké pilotní programy pro začínající podnikatele, takové podnikatele vyzkoušené-nevyzkoušené. Tohle je osvědčená cesta. Já jsem na ní trval proto, že ještě jako ministr dopravy vím, že ty akce jsou připraveny a že mohly být letos soutěženy. Říkám: Dostal jsem polovinu odpovědí.

Pan ministr se ve své odpovědi i odvolává na usnesení vlády, ve kterém předložil vládě svůj materiál, ve kterém informoval vládu, jaké budou významné veřejné zakázky v resortu dopravy v roce 2014. Jsou tam termíny zahájení výběrového řízení, což je naprosto logické, protože ukončení každý z vás, kdo kdy administroval nebo zná nějakou jinou zakázku, nevíte, jestli bude trvat pět měsíců, anebo 18. Ale rozumím tomu, že je někde nějaký start. A je možná dobře, že se na tu interpelaci nedostalo dříve, protože pokud se dočtu, že soutěž na zhotovitele na obchvat Opavy bude vyhlášena v srpnu v odpovědi z května nebo z června a vím, že se teprve soutěží projektová dokumentace na zadání soutěže, tak prostě vím, že letos to nebude. Přestože v tom materiálu, který schválila vláda, byl termín srpen, přestože máme dramatické problémy s čerpáním prostředků. A tím, jak ty soutěže odkládáme, tím bychom nevyřešili už rok 2014, ale vyrábíme stejný problém pro rok 2015.

Až tady na konci září přijde a pak budeme v dalších měsících projednávat rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, tak o tom budu mluvit podrobněji. Je tam hezká suma 94 miliard. Zatím, uvidíme, jaká bude finální podoba, až to schválí vláda. Nicméně už dneska je jisté, že to číslo jenom hezky vypadá a nebude vyčerpáno. A už z těch 94 miliard, abychom si řekli jasně, to nejsou nové peníze do dopravy. Je tam 18 miliard napsané nevyčerpané peníze z roku 2014.

Chtěl bych vás jako poslanec ne opoziční, ale jako poslanec Moravskoslezského regionu obecně požádat o podporu smysluplných investičních projektů v našem kraji. Myslím, že jsou zejména dva regiony, které by si to zasloužily, a to Moravskoslezský a Ústecký. Pokud ty akce jsou domluveny, je třeba je soutěžit a začít realizovat. A poprosím vás, abyste podpořili můj nesouhlas za Poslaneckou sněmovnu. Říkám, protože jsem nedostal dvě a půl odpovědi z pěti. Mohl bych říct, že tři, ale u té jedné jsem to uznal jako částečnou. Myslím si, že ty informace mohou být aktualizované, když to Ministerstvo dopravy zpracuje znova, a dostaneme nové informace a bude to významná informace pro všechny občany západní části Moravskoslezského kraje, protože tohle je komunikace a tohle jsou obchvaty, které tyto části našeho regionu připojí na dálnici dřív D47, dnes dálnici D1. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP