Pátek 26. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

141.
Návrh poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 26/ - třetí čtení

Nemůžeme pokračovat, pan předseda klubu ODS mě velmi správně upozorňuje, že zde není nikdo z ministrů vlády. Žádám někoho z ministrů, aby se dostavil do sálu, a současně prosím zástupce koaličních klubů, aby vyvinuli úsilí k zajištění přítomnosti ministra. (Nesrozumitelné výkřiky ze sálu.) Máme tady pár bývalých ministrů, ale to by asi nefungovalo. Už vidím pana ministra životního prostředí. (Poslanci tleskají.) Můžeme tedy pokračovat.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Gazdík a zpravodaj ústavněprávního výboru, pan poslanec Benda. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 26/7.

Otevírám rozpravu. Pokud se do ní nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.

Zeptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel? Nemá zájem. Pan zpravodaj - my zde máme uvedeny tři zpravodaje: pana poslance Bendu jako garančního zpravodaje, pana poslance Pletichu a pana poslance Kubíčka. Tak se jenom prosím dohodněte, kdo vystoupí první. Prostor má pan zpravodaj Benda, který rovnou chce přistoupit k hlasování. Nemá zájem o závěrečné slovo. (Ostatní zpravodajové také ne.)

 

Poslanec Marek Benda: Ne, já jsem nechtěl zdržovat závěrečným slovem. Myslím, že všechno, co bylo třeba si říci, jsme si řekli. Jenom vám chci navrhnout proceduru hlasování. Protože máme komplexní pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, tak doporučuji, abychom hlasovali trochu nezvykle, že bychom nejprve hlasovali o jednotlivých dílčích změnách, to znamená o bodech C, D, pak o bodech E1.1 a E1.2 dohromady, protože spolu souvisejí, E1.3 a E1.4 dohromady, protože spolu souvisejí, E2 a E3, potom o bodu F, a teprve na závěr hlasovat o původním textu ústavněprávního výboru, to je ten bod A.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. To je návrh procedury od pana zpravodaje. Zeptám se, zda je s tím takto souhlas, nebo zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, takže budeme postupovat podle procedury, kterou navrhl pan zpravodaj. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Ano, pokusím se vás tím tedy provést. Ve sněmovním tisku 26/7 nejprve bychom hlasovali o písmenu C, což je návrh pana poslance Václava Votavy, který řeší technickou otázku, že nadále by organizační výbor neměl být tím, kdo projednává rozpočet Poslanecké sněmovny, ale měl by zůstat v rozpočtovém výboru. Zpravodaj doporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Doporučuje.) Dvakrát kladné stanovisko.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 287, přihlášeno je 148, pro 122, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Dále, pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Druhé hlasování by se týkalo bodu D na straně 4, což je návrh pana poslance Josefa Uhlíka, který se snaží rozšířit doby pro třetí čtení, ve středu místo od 9 do 14 hodin od 9 do 19 hodin. Jde nad rámec původní dohody, která byla uzavřena v ústavněprávním výboru. Trochu se obávám, že naopak může jednání Sněmovny spíše dále komplikovat a zdržovat. Já ten návrh nedoporučuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Nesouhlas.) Dvakrát nesouhlas.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 288, přihlášeno je 149, pro 74, proti 32. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Dále bychom hlasovali o návrzích paní poslankyně Radky Maxové - nevím tedy, jestli jsou to její návrhy, nebo paní poslankyně Jaroslavy Jermanové, aby nám bylo jasné, o čem hlasujeme, která tady nebyla v tu chvíli přítomna.

První hlasování by bylo o bodech E1.1 a E1.2. Oba dva spolu souvisejí. Jedná se o povinnost písemně se přihlašovat do rozpravy. Výrazně nedoporučuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Zásadní nesouhlas.) Výrazný a zásadní nesouhlas.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 289, přihlášeno je 148, pro 9, proti 98. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Dále bychom hlasovali o návrzích E1.3 a E1.4, což jsou návrhy, které otáčejí stávající princip dvakrát deset minut, možno odhlasovat Sněmovnou, že to má být automat. Výrazně nedoporučuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Zásadní nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 290, přihlášeno je 149, pro 9, proti 106. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jermanové EII, což je ona takzvaně legislativní stopa, byla mnohokrát diskutována. Obáváme se, že komplikace, které by to způsobilo, jsou mnohem větší než její užitek. Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Nesouhlas.) Také nesouhlas.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 291, přihlášeno je 148, pro 17, proti 80. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Další hlasování by se týkalo bodu E.3 také paní poslankyně Jermanové, případně Maxové, které se týká úpravy možnosti podávat ráno půl hodiny pozměňovací návrhy k programu. Je to fakticita, která tady existuje, žádné problémy nedělá, připadá nám naprosto zbytečné a bylo diskutováno, naprosto zbytečné dávat do jednacího řádu. Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Nesouhlas.) Také nesouhlas.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 292, přihlášeno je 149, pro 8, proti 60. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Předposlední hlasování o pozměňovacích návrzích by se týkalo bodu F pana poslance Ludvíka Hovorky, který doporučuje, aby vyšetřovací komise, zjistí-li, že byl spáchán trestný čin, měla povinnost takovou věc oznámit orgánům činným v trestním řízení. Zase bylo v rámci přípravy diskutováno. Pokládáme to za nerozumné z mnoha důvodů, ať už proto, že někdy to může vytvářet zbytečné vyzrazování věcí z komise, tak proto, že mnoho těch věcí už je šetřeno, čili ten automat je zbytečný, ta možnost samozřejmě je i v dnešním jednacím řádu dána. Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Nesouhlas.) Pan poslanec Šincl? Ne, odmazávám.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 293, přihlášeno je 148, pro 21, proti 81. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Poslední hlasování před hlasováním o zákonu jako o celku by bylo hlasování o celém bodu A s tou jednou změnou, kterou jsme přijali, čili hlasování o celém bodu A, což je právě ona dohoda vzešlá z ústavněprávního výboru. Doporučuji. (Navrhovatel: Výrazně doporučuji.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, dvakrát doporučení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 294, přihlášeno je 149, pro 140, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Nyní, pane předsedající, můžete přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 26, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zeptám se na stanovisko. (Navrhovatel i zpravodaj: Souhlas.) Ano.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 295, přihlášeno je 149, pro 141, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Pan zpravodaj si přeje?

 

Poslanec Marek Benda: Já s dovolením poděkuji jenom předsedovi ústavněprávního výboru panu kolegovi Tejcovi a všem ostatním vyjednavačům za poslanecké kluby, že se podařilo přijmout normu, která si myslím, že může opravdu naše jednání zefektivnit. Děkuji. (Potlesk napříč sálem.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan místopředseda Gazdík.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já si taktéž vám, milí kolegové, dovoluji velmi poděkovat, protože vyvrcholilo dvouleté úsilí o skutečné zefektivnění jednacího řádu Sněmovny. Domnívám se, že ten zákon je mnohem důležitější, než si my všichni nebo občané uvědomujeme, protože skutečně různé lobbistické tlaky, které vznikaly mezi druhým a třetím čtením, ta nepřehlednost, která tam byla, nyní končí. Já to považuji pro přijímání zákonů v této zemi za velmi zásadní. Chtěl bych vám všem poděkovat, protože to, že jsme přijali tento zákon jednomyslnou shodou všech poslaneckých klubů, považuji za obrovský úspěch. A chtěl bych poděkovat panu předsedovi ústavněprávního výboru Jeronýmu Tejcovi, který k tomu zásadně přispěl. Děkuji vám. (Potlesk napříč sálem.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Ještě s přednostním právem pan předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, tak jsme si to hezky pochválili, jak jsme si to spolu hezky upravili tady - teď myslím jednací řád, aby bylo úplně jasno. Ale uplynulé dny a týdny nám docela silně dávaly vědět, že ať máme sebegeniálnější jednací řád, je nám naprosto k ničemu, když pravidla, která z něho vyplývají, řekněme, nebudeme respektovat, nebo budeme respektovat jen ta, která se nám momentálně hodí. A protože jsme tak všichni jednomyslně si tady přijali změnu těch pravidel a mluvíme o tom, že se zefektivní jednání Poslanecké sněmovny, tak já bych chtěl ohřát tu svoji polívčičku, kterou tady v té souvislosti neustále připomínám. Máme skutečně příležitost k tomu, abych nemusel neustále opakovat - ostatně soudím, že pravidla musí být dodržována. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi a končím tedy bod 141.

 

Pokročíme k bodu

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP